Bron: ACV Puls
Opinie - ACV Puls

ACV Puls betoogt met etalagepoppen aan Kunstberg: “Sjoemelsoftware houdt berekening loonmarge laag”

donderdag 25 februari 2021 23:36
Spread the love

 

Hogere lonen, een betere balans werk-privé en meer jobkansen. Dat zijn voor ACV Puls de grote uitdagingen voor komende jaren. Die prioriteiten bleken uit de bevraging die de vakbond hield bij haar achterban en door meer dan 10.000 mensen werd ingevuld. De resultaten van de bevraging en onze voorstellen zijn gebundeld in ons Werknemersrapport in bijlage.

ACV Puls lanceerde de bevraging in aanloop naar het IPA en de sectoronderhandelingen. De resultaten, in combinatie met de onwil van werkgevers om enige ruimte voor oplossingen te creëren, hebben ons naar de actiedag van 25 februari gedreven. Coronaproof willen we die dag een sterk signaal geven, maar ook de hand uitsteken naar de werkgevers. We zijn ervan overtuigd dat we in open en constructief overleg tot sterke akkoorden kunnen komen.

Bron: ACV Puls

Lonen

Wat de lonen betreft, stellen we vast dat de werkgevers aan de onderhandelingstafel vasthouden aan de strakke loonmarge die de CRB becijferde. Wij zien dat anders. De voorgestelde 0,4% is een aanfluiting van wat werknemers verdienen. De voorbije jaren hebben ze zich zeer flexibel ingezet om hun bedrijven ‘up and running’ te houden, in zeer moeilijke omstandigheden. Lang niet alle sectoren en bedrijven hebben slecht geboerd tijdens de coronacrisis.

Bovendien is de loonmarge zeer oneerlijk berekend. Er zit nogal wat sjoemelsoftware in de berekening die de marge onredelijk laag houdt. Zo worden bv. de hoge productiviteit in België, de loonsubsidies en de taxshift niet mee in rekening gebracht – nochtans hebben die de werkgevers de voorbije jaren miljarden helpen besparen op de loonkost.

Bron: ACV Puls

We doen dus ook een appel aan de regering om de loonwet te herzien en volwaardig sociaal overleg toe te laten, dat mogelijkheden biedt om akkoorden te sluiten die rekening houden met de verschillende realiteit in de sectoren.

Werk en privé

Wat de balans tussen werk en privé betreft geven leden ons aan dat ze betere afspraken willen over thuiswerk. Dat is fors toegenomen sinds de coronacrisis. We willen in ondernemingen en sectoren afspraken maken over o.a. ergonomie, arbeidsduur, de grenzen van de beschikbaarheid en kostenvergoedingen. Want het is mooi dat de overheid het plafond voor de fiscale aftrek van de kostenvergoeding optrekt. Maar het zou nog mooier zijn als ze werkgevers zou verplichten om de verhoogde werkkosten van werknemers degelijk te vergoeden. Dat is, voor alle duidelijkheid, nog altijd niet het geval, maar hangt af van de goodwill van de werkgever.

Bron: ACV Puls

Jobkansen

Werknemers willen stevige jobs, waar ze een toekomst op kunnen bouwen. Wij pleiten ervoor om de relance na de coronacrisis te gebruiken om in te zetten op een duurzame economie, die niemand achterlaat. Werknemers hebben recht op stabiele contracten, voldoende uren, opleiding om toekomstgericht ‘mee te kunnen’ op de arbeidsmarkt, … De realiteit vandaag is anders. Steeds meer werknemers worden in precaire of hyperflexibele contracten gedwongen, zonder veel garanties op lange termijn. En op vlak van vorming blijven werkgevers beknibbelen op de gemaakte afspraken, waardoor werknemers uit de boot vallen.

Bron: ACV Puls

Werknemers hebben recht op respect. Ze verdienen erkenning voor hun essentiële bijdrage aan de economie. Een interprofessioneel akkoord is een kans om die erkenning waar te maken in een eerlijk akkoord dat zowel de economie als haar hardwerkende werknemers zuurstof geeft om te groeien.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!