Gunst van de opschorting voor cannabis-vzw Trekt Uw Plant

Vanochtend aanhoorde ik met mijn advocaat het oordeel van het Antwerpse Hof van Beroep in de derde (!) rechtsgang tegen Cannabis Social Club vzw Trekt Uw Plant. De rechters besloten - met een verwijzing naar de honderdjarige verjaardag van de Belgische drugwetgeving vandaag - tot opschorting van straf voor alle 11 beklaagden, die in beroep gingen tegen de celstraffen die ze in eerste aanleg kregen.

woensdag 24 februari 2021 13:43
Spread the love

 

Unhappy Birthday

Bij opschorting oordelen de rechters dat de feiten bewezen zijn en dat de betichte bijgevolg schuldig is, maar leggen zij geen veroordeling op. Op basis van een drugswet uit 1921 werd ik met negentien andere pioniers in juni 2019 nog veroordeeld met celstraffen tot 20 maanden voorwaardelijk. Op deze UNHAPPY BIRTHDAY van onze drugwetgeving pleiten SMART on Drugs en #STOP1921 ervoor om een menselijke benadering te hanteren en het repressieve denken los te laten.

De campagne wil de bevolking en beleidsmakers bewust maken van de urgentie en noodzaak om het Belgische drugbeleid te evalueren en herzien. Op unhappybirthday.be kan je feiten, getuigenissen, cijfers, mythes en voorstellen lezen, met o.a. mijn boodschap aan de politiek. Ik vraag me openlijk af, waar we als samenleving bang van zijn? Ook de petitie tot steun aan de Cannabis Social Clubs loopt verder. Vergeet uw handtekening niet te bevestigen via de e-mail.

Gedoogde cannabisvereniging – failliet geprocedeerd

In 2006 liet vzw Trekt Uw Plant als eerste Belgische Cannabis Social Club (CSC) haar grondregels publiceren in het Staatsblad. Zonder winstoogmerk verzorgden verschillende leden jarenlang op biologische wijze hun eigen plant en die van enkele andere leden in kleinschalige persoonlijke kweekplaatsen. Binnen de club was er steeds maximaal één plant per lid in verzorging, zoals de Belgische cannabisrichtlijn van 2005 het voorschrijft.

Zo ontstond een gesloten circuit van productie over distributie tot consumptie, dat geen ruimte laat voor georganiseerde misdaad én kwaliteit garandeert. De vereniging kende tweemaal vervolging, maar ook tweemaal vrijspraak aan het Antwerpse Hof van Beroep in 2008 en 2010. Daarbij kwamen in 2012 de uitspraken van de toenmalige woordvoerder van het Antwerpse parket, die uitlegde dat de rechtbank geen inbreuken op de drugwetgeving vaststelde en dat het parket zich daarbij neerlegt.

Ondertussen schoven deskundigen het CSC-model meermaals naar voor als één van de meest realistische en voor de hand liggende opties om cannabis niet-commercieel te reguleren. Het concept overtroeft, dankzij haar gesloten circuit van teelt tot consumptie, glansrijk het Nederlandse coffeeshopmodel. Daarbij is enkel de verkoop aan de ‘voordeur’ gedoogd, maar de aankoop via de ‘achterdeur’ niet, wat de georganiseerde misdaad net stimuleert en nadelig is voor de kwaliteit.

Na de derde gerechtelijke vervolging sinds 2017 en de veroordeling in 2019 gaat het met de oudste cannabisclub van het land financieel bergaf. In april 2020 wordt de vzw failliet verklaard. Eenvoudigweg kapot geprocedeerd. De vereniging heeft veertien jaren lang bestaan, dankzij een gedoogbeleid of desondanks drievoudige vervolging. Jaren ervaringsdeskundigheid met dit wetenschappelijk geprezen model gaan zomaar verloren.

Mediwiet, bestuurslid en principekwestie

Als 39-jarige doctor in de medische wetenschappen heb ik onderzoekservaring. Maar ik werkte ook als verpleegkundige in de ouderenzorg, psychiatrie, verslavingszorg en internationale noodhulp met Artsen Zonder Grenzen. Drie jaren was ik lid van CSC Trekt Uw Plant (2014 – 2016), waarvan de laatste twee jaren als vrijwilliger, verantwoordelijk voor de medicinale afdeling, en de laatste negen maanden ook onbezoldigd bestuurslid.

Het onrecht dat de medicinale cannabisconsument in België kent, stimuleerde me tot actie. Ik pleitte als bestuurslid voor de wettelijke regulering van thuisteelt en Cannabis Social Clubs, en de bescherming van de medicinale consument. Ik hoopte via democratische weg een onrecht te bestrijden. Iets wat ik niet kon in de door honger en oorlog geteisterde gebieden waar ik voorheen werkte. Gelukkig is de juridische lijdensweg nu achter de rug.

Ik was vanochtend als enige beklaagde aanwezig, samen met mijn advocaat Tom Goossens, om het besluit van het arrest te aanhoren. De extase was niet totaal, maar de opluchting wel enorm. De kosten voor mijn verdediging zijn ondertussen in de duizenden euro’s opgelopen.

Op het eeuwfeest van onze drugwetgeving wil ik onze politiek vragen om het criminaliseren te beëindigen van mensen die bewust kiezen voor een verantwoord middel dat minder schadelijk is dan tabak of alcohol. Investeer liever in drugpreventie en -hulpverlening. Een zachte roes uit softdrugs – vaak een hulp bij fysieke pijn, psychisch leed, spiritualiteit, therapie of genezing – zou niet tot strafbare handelingen mogen leiden. Helaas vandaag, geen vrijspraak die de verdere regulering van cannabisverenigingen had kunnen bespoedigen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!