Bron: Pixabay
IPS

Rekenkamer tikt EU op de vingers voor povere recyclagecijfers

De EU moeten veel meer inzetten op recyclage, wil ze haar doelstellingen voor 2025 en 2030 nog halen. Dat zegt de Europese Rekenkamer.

vrijdag 9 oktober 2020 15:00
Spread the love

 

Verpakkingen vormen nu al het grootste deel van het plastic afval in de EU (61 procent), en elke Europeaan werpt jaarlijks 32 kilogram aan plastic verpakkingen weg. Europa stelde zichzelf tot doel om tegen 2025 ten minste de helft van de plastic verpakkingen te recycleren. Tegen 2030 moet alle verpakkingsmateriaal herbruikbaar of recycleerbaar zijn.

Covid

Maar om die deadlines te halen zullen de lidstaten flink moeten opschakelen, zeggen controleurs van de Europese Rekenkamer (ERK). Verschillende factoren zullen de afvalberg immers eerder doen toenemen dan krimpen.

Zo zijn nog heel wat landen afhankelijk van recyclage in armere landen, maar plastic afval uitvoeren wordt veel moeilijker onder nieuwe Europese regels. Daarbij komt nog dat strengere normen voor de rapportering van afvalverwerking de officiële recyclagecijfers in de EU eerder zullen doen dalen dan stijgen. Ook de impact van de coronacrisis is groot: hygiënemaatregelen leiden tot een groeiend gebruik van wegwerpplastic en verpakkingen.

Enorme uitdaging

“Om haar nieuwe recyclingstreefdoelen voor kunststofverpakkingen te halen moet de EU de huidige situatie, waarbij we meer verbranden dan recyclen, omkeren. Dit is een enorme uitdaging”, zegt Samo Jereb van de Europese Rekenkamer. In het rapport pleit het Rekenhof voor grootschalige investeringen in Europese recyclagecapaciteit, wil de EU alsnog haar ambitieuze doelstellingen tegen 2025 halen.

Gebeurt dat niet, dan dreigt de milieucriminaliteit toe te nemen, stelt de Rekenkamer, inclusief illegale export en afvalcriminaliteit. “Met haar nieuwe aanpak heeft de EU de mogelijkheid om een pioniersvoordeel te behalen en haar positie als wereldleider op het gebied van recyclage van kunststofverpakkingen te versterken”, stelt het Rekenhof. “Gezien de uitdagingen die moeten worden overwonnen en lacunes die moeten worden gedicht, halen de EU-lidstaten de nieuwe streefdoelen echter mogelijk niet.”

De hoeveelheid gerecycleerd verpakkingsafval van kunststof in de EU moet tegen 2030 bijna verdubbelen, zeggen de controleurs. Ze benadrukken dat “daarvoor ingrijpend gecoördineerd optreden nodig is.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!