Bron: Wikimedia Commons
Opinie - Hilde Naessens, Vredesactie Brugge

75 jaar Hiroshima – de gruwel van de kernbom

Maandag 6 augustus 1945, 08.15u, 75 jaar geleden. Voor de eerste maal in de geschiedenis zet men een nucleair wapen in tijdens een conflict. Onmiddellijk na de ontploffing telt men 78.000 doden en evenveel gewonden. Tegen het einde van het jaar zijn reeds 140.000 slachtoffers overleden. Deze dag mogen we niet vergeten.

woensdag 5 augustus 2020 12:16
Spread the love

In één klap 78.000 doden, dit overtreft ruim het aantal slachtoffers die wekelijks in de Nazi kampen vielen. Deze kampen waren een gruwel, de inzet van een nucleair wapen is dit ook. Het vraagt weinig verbeelding wat de inzet van de zogenaamde tactische kernwapens uit Kleine-Brogel in een “beperkte nucleaire oorlog” tot gevolg zou hebben. Massavernietigingswapen staat gelijk aan massamoord.

Een Belgische betrokkenheid

Vandaag beroert het Belgisch koloniaal verleden velen. Bij dit koloniaal verleden hoort ook de levering van uraniumerts uit de Shinkolobwe mijn aan het Manhattan project, de naam van het onderzoek en de fabricatie van de eerste kernwapens. Door toedoen van de Belgische regering in Londen leverde Union Minière, het huidige Umicore, meer dan 1.500 ton uraniumerts aan de USA, 75% van alle uranium voor de eerste atoombommen. Bovendien was dit uraniumerts van zeer hoge kwaliteit. Het is enkel dank zij dit erts rijke uraniumerts dat de ontwikkeling van de bom in zulke korte tijd mogelijk was.

Hiroshima, de start van een bewapeningswedloop zonder weerga

Alsof de verschrikking van Hiroshima nog niet erg genoeg was startte onmiddellijk daarna een nucleaire bewapeningswedloop tussen de toenmalige grootmachten. Eerst de USA, de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië, gevolgd door Frankrijk en de Volksrepubliek China. Midden de jaren tachtig van vorige eeuw lagen er wereldwijd meer dan 60.000 nucleaire wapens opgeslagen.

Een hallucinant aantal! Sommigen overtroffen de kracht van de Hiroshima bom 1.000 maal. Ook België draait hierin mee. In een interview uit 1974 met Maurice De Wilde verklaarde een toen nog jonge Herman De Croo dat er mogelijk tot 1.250 kernwapens Amerikaanse in België aanwezig zijn. Wat hij vooral aankloeg is het totaal gebrek aan parlementair debat over deze kwestie. Nu nog steeds liggen een twintigtal kernwapens opgeslagen op de vliegbasis Kleine-Brogel. Waartoe moeten deze kernwapens dienen?

Kentering in deze waanzin kwam er eind jaren tachtig, na de ondertekening van het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-verdrag door Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. Het neerhalen van de Berlijnse muur deed de rest. Sinds dan daalde het aantal kernwapens wereldwijd tot zowat 13.000, nog steeds een afschrikwekkend aantal.

Kernwapens, weg er mee

De kernwapens in Kleine-Brogel, het best bewaarde publieke geheim in België, zijn een doorn in het oog van velen. Na de afloop van de Koude Oorlog begin jaren negentig van vorige eeuw was het duidelijk dat de strategie van nucleaire afschrikking geen nut meer had. Deze zogezegde tactische kernwapens met een vernietigingskracht van tientallen malen de bom van Hiroshima waren overbodig. Desondanks besluit de NAVO in 2007 om de kernbommen in Kleine-Brogel te moderniseren, een programma dat rond 2014 van start gaat.

Zowel het Vlaams Parlement als De kamer spraken zich in april 2015 met een grote meerderheid uit voor de verwijdering van deze wapens. Nochtans weigert België, samen met de andere NAVO landen in oktober 2016 om het VN Comité voor Ontwapening en Internationale Veiligheid een mandaat te geven om een verdrag op te stellen dat kernwapens moet verbieden. Het gaat van kwaad naar erger. België, als trouwe NAVO bondgenoot, ondertekent het verdrag op het verbod van kernwapens van 7 juli 2017 niet.

In 2020, vijf jaar na de stemming in De Kamer, waait er een andere wind. Mede onder invloed van de Trump administratie is er helemaal geen sprake meer van het verwijderen van de kernwapens in Kleine-Brogel. Op 16 januari 2020 geeft De Kamer een extra zwaai aan de nucleaire mallemolen, zij stemt de sp.a resolutie die de verwijdering van de kernwapens uit België en de ondertekening van het verdrag op het verbod van kernwapens vraagt met 74 tegen 66 stemmen weg. Argumenten als “een resolutie om kernwapens te verwijderen uit België kan niet ongestraft blijven” worden naar voor geschoven.

Het schip wijzigt zijn koers naargelang de richting van de trans-Atlantische wind!

Daarom herhalen we als Vredesactie Brugge duidelijke eisen:

  • De verwijdering van de kernwapens uit Kleine-Brogel
  • De ondertekening van UN verdrag betreffende het verbod op kernwapens van 7 juli 2017
  • De verdere afbouw van de kernwapenarsenalen
Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!