Hoelang nog? Kerncentrale Tihange II. Foto: Traumrune/CC BY-SA 3:0
Nucleaire Stop Kernenergie

Sluiting van Tihange 2 op 3 september?

donderdag 18 juni 2020 16:26
Spread the love

 

De Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft de verschillende partijen gehoord in de procedure tussen 90 steden, overheden en gemeenten, Nucléaire Stop Kernenergie vzw en M. Tubbax tegen ENGIE/ Electrabel, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Belgische Staat, in dit geval minister De Crem.

Meester Mieke Van Den Broeck (cabinet Progress Lawyers Network) toonde op briljante wijze aan dat de veiligheid van Tihange 2 niet gegarandeerd is. De exploitant, Electrabel, kan niet aantonen dat de reactor aan de normen voldoet, het FANC verwaarloost zijn controlefunctie en de minister probeert zich achter het FANC te verstoppen.

De veiligheid van de Tihange 2-reactor wordt in gevaar gebracht door de aanwezigheid van 3.100 bellen of scheuren, waarvan de grootste meer dan 6 cm is, in de wand van het reactorvat. Deze scheuren bevinden zich bijna allemaal in hetzelfde gebied. Doorheen de verschillende ultrasone inspecties nam het aantal en de grootte van de luchtbellen voortdurend toe. De driejaarlijkse controle die het FANC aan Electrabel had opgelegd, vond niet plaats op de geplande datum in april 2020. Het tempo van de evolutie van de scheuren is dan ook niet bekend sinds de inspectie in 2017. Het FANC roept Electrabel niet tot de orde.

Aangezien het reactorvat niet aan de normen voldoet, is de toestand van het inperkingsgebouw, het reactorgebouw, des te belangrijker. De luchtdichtheid van dit gebouw is sinds de ingebruikname niet meer getest op de verwachte druk bij breuk van het reactorvat, namelijk 5 bar volgens internationale normen. Het is slechts getest bij 1,6 bar. Electrabel kan dus zijn luchtdichtheid niet garanderen in geval van een breuk van het vat. Het AFCN neemt geen aanstoot aan deze ernstige tekortkoming.

Andere tekortkomingen betreffen de veiligheidscultuur en de veroudering van de installatie. Bovendien is de kans op een ongeval toegenomen door de intense activiteit van de luchthaven van Bierset. Bijna alle vliegtuigen die van Bierset landen en vertrekken, passeren over de centrale van Tihange, die zich in het verlengde van de startbaan bevindt.

Meer dan 5 miljoen mensen wonen en werken in een straal van 75 km rond deze reactor. Aangezien het AFCN zijn rol als waakhond niet vervult, aangezien de minister geen aandachtig toezicht uitoefent, wendden de 90 steden, en Nucléaire Stop en M. Tubbax zich als vrijwillige en onafhankelijke partijen bij de rechtbank aan om voldoende bescherming voor de burgers van de regio en de werknemers van de centrale te verkrijgen.

Wij hopen dat de argumenten van Electrabel, het FANC en de minister, de laatste twee vertegenwoordigd door één enkele raadsman, niet doorwegen voor de rechtbank. De argumenten van juridische techniek en de in grote getalen geraadpleegde deskundigen mogen immers geen indruk maken gezien het risico voor de bevolking. Het vonnis wordt uitgesproken op 3 september.

 

Foto: © Traumrune / Wikimedia Commons / CC BY 3.0

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!