Bron: Pixabay
Free the Soil

De klimaatrechtvaardigheidsbeweging viseert nu ook de agro-industrie

Terwijl het Amazonewoud brandt, kijkt de klimaatrechtvaardigheidsbeweging naar de verantwoordelijkheid van de industriële landbouw en gaat ze tot actie over. In de periode van 19 tot 25 september plant de campagne Free the Soil, met een actie van grootschalige burgerlijke ongehoorzaamheid een fabriek van de multinational Yara te blokkeren. Yara is één van ‘s werelds grootste kunstmestproducenten. Een honderdtal Belgische activisten nemen deel.

maandag 16 september 2019 17:26
Spread the love

Als de derde meest vervuilende sector [1], komt de industriële landbouw in het vizier van een stijgend aantal milieu- en klimaatgroepen. Het initiatief ‘Free the Soil’ [2],verzamelt verschillende Europese groepen, en roept op om samen te komen in Brunsbüttel, Noord-Duitsland, voor een grootschalige actie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Tussen 22 en 25 september richt deze coalitie zich op de multinational Yara, die de wereldmarkt van stikstofhoudende kunstmest domineert. Free the soil verwacht enkele honderden deelnemers, en verschillende Belgische groepen [3] mobiliseren mee.

Volgens Camille, één van de Belgische activisten heeft “de beweging voor klimaatrechtvaardigheid zich tot nu toe gefocust op de impact van de fossiele industrie, maar de rol van de industriële landbouw bleef onderbelicht. Multinationals uit de agro-industrie dringen ons een systeem op dat fundamenteel destructief is voor ons milieu, het klimaat én ook de landbouwers. Het is tijd om de horizon te verbreden en in solidariteit met die boerinnen en boeren het agro-industriële systeem te ontmantelen. In tijden van klimaatverandering biedt de agro-ecologie hierbij een duurzamere oplossing.”

Omdat de agro-industrie massaal fossiele brandstoffen zoals aardgas verbruikt voor de productie van kunstmest en pesticiden is ze net zo’n vervuilende sector. Daarbovenop is ze globaal ook de grootste motor van ontbossing. Studies schatten dat het totale agro-industriële systeem mondiaal tussen 44 en 57 procent van de broeikasgassen veroorzaakt [4], rekening houdend met transport, afval, verwerking, verpakking en aan landbouw gelieerde ontbossing.

Boerenorganisaties en ecologische groeperingen kaarten ook de gevolgen van de industriële landbouw aan voor de biodiversiteitscrisis, uitputting van de bodem, waterverontreiniging en het dalend aantal bijen. Agro-industriële multinationals zijn eveneens betrokken bij landroof en dragen bij aan het wereldwijd verdwijnen van boerinnen en boeren [5]. De activisten viseren dan ook niet de individuele landbouwers, maar leggen de verantwoordelijkheid bij agro-industriële multinationals zoals Yara.

Meer info:

www.freethesoil.org

Notes:

[1] Landbouw en ontbossing zijn verantwoordelijk voor 24% van de globale uitstoot van broeikasgassen. Zie het IPCC (2014)
[3] Zoals Act For Climate Justice,  350.org Belgium, les Brigades d’actions paysannes, Réseau ADES, …
Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!