Oproep, Milieu, Samenleving, Politiek, België - Grootouders voor het Klimaat

Grootouders, stap mee met je kleinkinderen

De klimaatjongeren houden hun acties al 13 weken vol. Ze krijgen het moeilijker. Velen zijn ontgoocheld over de lakse houding van de politieke beleidsvoerders. Daarom brengen ze tijdens de paasvakantie hun grootouders mee op donderdag 11 april. Wij, Grootouders voor het Klimaat, roepen alle grootouders met aandrang op om de boodschap van Youth for Climate kracht bij te zetten met hun aanwezigheid.

dinsdag 9 april 2019 10:21
Spread the love

Eind 2018 hebben enkele jongeren naar het voorbeeld van de Zweedse Greta Thunberg een zeer ambitieus plan gestart. Ondertussen kennen we allemaal de donderdagmarsen van Youth for Climate en Students for Climate. Vanaf de eerste donderdag op 10 januari 2019 hebben Grootouders voor het Klimaat hen daarbij gesteund door voor hen te applaudisseren en achteraan aan te sluiten bij de marsen, zowel in Brussel als in Leuven, Louvain-La-Neuve, Antwerpen en Luik.

Wie zijn deze Grootouders voor het Klimaat?

Op vrijdag 25 januari hielden we een stichtingscolloquium in het Vlaams Parlement. Sindsdien zijn wij een pluralistische en partijneutrale burgerbeweging die oproept voor een leefbare wereld voor kinderen en kleinkinderen. Daarbij hebben we de steun van de Vlaamse Ouderenraad. Wij, grootouders, zijn heel bezorgd om de toekomst van de volgende generaties, want klimaatverstoring en luchtvervuiling bedreigen hun leefomgeving en gezondheid. Dat stellen de Klimaatwetenschappers al vele jaren.

Wij stelden een manifest op, te vinden op www.grootoudersvoorhetklimaat.be. Al wie akkoord gaat met ons manifest, roepen we vriendelijk op om dit te ondertekenen. Via een aantal werkgroepen (o.a. lokale en nationale acties, vorming, contacten met andere organisaties, …) maken wij ons kenbaar en groeien we vrij snel tot een grotere vereniging. We zijn ook heel actief op Facebook

Tot donderdag 11 april aan station Brussel Noord? Afspraak tussen 10u. en 10u.30. Geef je kleinkind het mooiste cadeau … werk mee aan een leefbare en gezonde wereld! Stap mee op voor Klimaatrechtvaardigheid. En, als je kleinkinderen om één of andere reden niet mee kunnen, neem dan een grote foto van hen mee.

Namens de Grootouders voor het Klimaat,

 

Bernard Hubeau, co-voorzitter
Voor meer informatie 0495 365285 en Bernard.Hubeau@telenet.be 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!