© Greenpeace / Tim Dirven
Nieuws, Milieu, Politiek, België - Occupy For Climate

Occupy For Climate trekt grondwetswijziging over eerste horde

Na de uitzonderlijke en historische mobilisatie van Occupy for Climate sinds zondag, heeft de Commissie Grondwetsherziening zonet de aanpassing van artikel 7bis nipt goedgekeurd. De klimaatbeweging is tevreden met deze beslissing die de noodzaak aantoont van een kader voor een sociaal rechtvaardige klimaatwet.

dinsdag 26 maart 2019 14:26
Spread the love

De eerste stap is hiermee gezet, maar voor de goedkeuring in de plenaire zitting in de Kamer donderdag, is de noodzakelijke tweederdemeerderheid nog niet bereikt. “We blijven alle partijen, en met name CD&V en Open Vld, en parlementsleden oproepen om de klimaatwet deze legislatuur toch nog mogelijk te maken. De grondwetswijziging niet doorvoeren zou een enorme gemiste kans zijn, gezien het enorme en diverse draagvlak van jongeren, burgers, vakbonden en bedrijven. Er resten de Vlaamse partijen nu nog 48 uur tot aan de stemming in het parlement om te tonen dat ze in staat zijn te luisteren naar de stem van de burger, naar de stem van de jongeren die een leefbare toekomst eisen”, zegt Dave Van Meel van Klimaatcoalitie.

“De volgende regeringen moeten klimaatregeringen zijn. Met of zonder grondwetswijziging, de klimaatopwarming als grootste maatschappelijke – en dus ook politieke – uitdaging gaat niet meer weg. Daarom zijn we tevreden dat bijna alle politieke partijen nu voor concrete maatregelen lijken te pleiten. Maar in een complex land hebben we ook een sterk en transparant kader nodig dat de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus bevordert en ons op weg zet om onze beloften van het klimaatakkoord van Parijs na te komen”, besluit Dave Van Meel.

Occupy For Climate eindigt vanmiddag na een historische mobilisatie met duizenden deelnemers. “De voorbije dagen hebben nog maar eens aangetoond dat het klimaatthema iedereen aanbelangt. Het draagvlak voor een klimaatwet is bijzonder groot en dat zullen we de komende weken blijven tonen. We blijven mobiliseren zolang het politieke getreuzel aanhoudt. Zolang de klimaatcrisis niet serieus wordt genomen, blijven we de druk opvoeren”, besluit Camille van Act For Climate Justice.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!