Foto: Han Soete
Wereld, Milieu, Samenleving, Politiek, België -

15 maart: “Kom met veel, dan schrijven we geschiedenis”

Bijna de hele wereld staakt vrijdag 15 maart voor het klimaat. In zeker 100 landen doen duizenden mensen mee aan de Global Strike for Future. In België alleen al staan er in 32 plaatsen klimaatacties gepland. Vanuit verschillende plaatsen vertrekken ze na afloop gezamenlijk naar Brussel waar iedereen samenkomt tot een nationale klimaatmars die vanaf 13u30 bij het Noordstation vertrekt. De Belgische jeugd roept ALLE burgers op om te staken voor het klimaat. “Kom met veel, dan schrijven we geschiedenis.” Wat is er waar te doen en wie doet er mee?

donderdag 14 maart 2019 18:57
Spread the love

Antwerpen, Arlon, Bornem, Brugge, Brussel, Charleroi, Clavier, Dendermonde, Doornik, Esneux, Gent, Hasselt, Izegem, Leuven, Louvain-la-Neuv, Lokeren, Luik, Kortrijk, Kuurne, Marche-en-Famenne, Mons, Namen, Oostende, Philippeville, Roeselare, Sint-Niklaas, Spy, 5190 Jemep, Villers la Ville, Vilvoorde, Waterloo, Zottegem, Zwevegem. In al deze plaatsen in België staan op vrijdag 15 maart klimaatacties gepland. Acties om de overheid tot verantwoording te roepen, zodat ze eindelijk eens met een écht sociaal en rechtvaardig klimaatbeleid afkomen. Via de websites Fridays for Future en Global Strike for Future Belgium kan je heel gemakkelijk per stad zien wat er waar gepland staat.

Youth for Climate, Students for Climate, Teachers for Climate en Workers for Climate zijn de evidente organisatoren van veel geplande acties, maar ook verschillende milieu- en klimaatorganisaties, ngo’s, burgerbewegingen en jongerencentra doen mee. Denk aan Greenpeace, 11.11.11., Hart boven Hard, LABO vzw, EVA vzw, Climaxi vzw – dit is slechts een kleine greep. En óók vakbonden. Verschillende vakbondsafdelingen hebben in de afgelopen weken gehoor gegeven aan de dringende oproep van jongeren om de Global Strike for Future actief te ondersteunen en mee te mobiliseren. 

“Onze vakbond roept er vol voor op”

“Onze vakbond roept er vol voor op” om 15 maart deel te nemen aan de Global Strike for Future, zegt Jeff Jonckers, zelf coördinator van ABVV Jongeren. Drie van de zes vakcentrales van de ABVV hebben zelfs een stakingsaanzegging ingediend. Dat zijn de ABVV Metaal, Algemene Centrale (AC) en de Voedingscentrale. Dat betekent dat alle leden werkzaam in deze sectoren, die vrijdag 15 maart willen staken voor het klimaat, een vergoeding krijgen voor het loon dat ze die dag mislopen. 

“De vakcentrale ABVV Metaal was samen met de AC en de Voedingscentrale enorm enthousiast om mee vorm te geven aan het klimaatprotest”, zegt Jonckers. “Dat is opvallend, want in de metaalsector zal het meeste veranderen als er klimaatmaatregelen komen. Daar zijn juist veel jobs te verliezen. Maar er zullen ook veel jobs bijkomen, want werknemers die werken in de branche van zonnepanelen of windenergieparken behoren ook tot de metaalindustrie. Voor deze tak is het een hele uitdaging, maar ze willen ervoor gaan om daar waar jobs verloren gaan, jobs te creëren. Zij pleiten ook voor een circulaire economie met de productie van duurzame producten in plaats van wegwerpproducten zoals gsm-toestellen die slechts drie jaar meegaan.”

De Algemene Centrale, waaronder o.a. de bouw-, hout-, textiel-, glas- en schoonmaaksector vallen, doet mee om drie redenen. “Eén, omdat er effectief klimaatmaatregelen genomen moeten worden. Het is hoog tijd”, zegt Werner Van Heetvelde van AC. “Dit is belangrijk voor elke burger, en dus elke werknemer en aangezien wij een werknemersvereniging zijn, moeten wij hiervoor opkomen.” 

Als tweede noemt Van Heetvelde, “omdat er klimaatmaatregelen genomen moeten worden en we ervoor willen waken dat de zwaksten niet de pineut zijn.” En de derde reden: “Omdat het verzet van de jongeren op dit moment hét toonbeeld is van sociaal verzet, de kern van wat het syndicaal werk van de vakbeweging is. Dat ondersteunen is waarom het voor mij zo belangrijk is dat onze organisatie meedoet”, zegt Van Heetvelde. ”De mensen die opkomen voor werknemers, voor koopkracht, dat is een zelfde soort engagement. Ik hoop dat de jongeren zich verder blijven engageren. Hun engagement is ons engagement. Daarom vind ik het heel belangrijk dat we vrijdag aanwezig zijn.” 

De vakcentrales van transport BTB, de bediendenvakbond BBTK en de overheidsvakbond ACOD hebben geen stakingsaanzegging ingediend, maar hebben zich wel openlijk uitgesproken de Global Strike for Future en alle leden die komende vrijdag willen meedoen aan de klimaatacties te steunen.

Treinbegeleider Neal M.

Treinbegeleider en vakbondsafgevaardigde van ACOD Spoor Neal M. is er ook bij. In een eerder artikel op DeWereldMorgen.be legde hij uit waarom. “De transportsector is wereldwijd verantwoordelijk voor 14 procent van de uitstoot van broeikasgassen en een uitgebreid spoorwegnetwerk zou deze uitstoot sterk kunnen terugdringen. In Europa vindt echter de omgekeerde beweging plaats: de spoorwegen als publieke dienst zijn in volle afbouw. […] Ondanks de klimaat problematiek en de belangrijke klimaattoppen in Kopenhagen in 2009 en Parijs in 2015, werd op Europees niveau in dezelfde periode beslist over de liberalisering van het spoor. […] Jongeren of werknemers hebben niet de ‘keuze’ om de trein in plaats van het vliegtuig te nemen, wanneer de verbindingen niet (meer) bestaan of onbetaalbaar duur zijn. […] ‘Goedkope slaaptreinen kunnen het klimaat redden’, schreef China-kenner Stefaan Van Kerchove als opinie op VRT NWS. Een Europees spoorwegbeleid is nodig, maar dan wel één van publieke investeringen in betaalbare internationale treinverbindingen. […] Vandaar ook dat klimaatactiviste Naomi Klein stelt dat stakende spoorwegwerknemers de klimaatactivisten van de 21e eeuw zijn. Deze vrijdag staken we niet, want op 15 maart moeten de treinen rijden om de klimaatbetogers naar Brussel te kunnen vervoeren. Maar net als andere spoorsyndicalisten en –werknemers die in de namiddag niet werken, zal ik er in mijn rode jas van ACOD Spoor bij zijn.”

Ook “leerkrachten zullen in grote getale aanwezig zijn”, voorspelt Jonckers. “Velen zien deze klimaatstaking als een teken dat het onderwijs zijn vruchten afwerpt, omdat het toont dat ze voldoen aan vakoverschrijdende eindtermen, zoals burgerzin. Dat houdt in dat jongeren meedenken over maatschappelijke politieke thema’s.”

Leerkracht Peter Martin

Leerkracht geschiedenis Peter Martin verklaarde ook op DeWereldMorgen.be waarom hij mee staakt vrijdag 15 maart. “De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij ons individuen, maar evenzeer bij de manier waarop we ons samenleven organiseren, bij het systeem, bij de politiek dus. […] Ik wil mijn kinderen Jakob, Anna en Hasse in de ogen kunnen kijken als ze me later vragen wat ík deed om de ‘climate mess’ waarmee ze opgezadeld zitten aan te pakken. Ik wil hen duidelijk kunnen maken dat ik alles uit de kast heb gehaald, opdat onze aarde ook voor hen een leefbare plek zou zijn. […] Ik wil hen kunnen zeggen dat ik mijn uiterste best heb gedaan om het maatschappelijk systeem en onze beleidsmakers wakker te schudden, opdat ook zij hun verantwoordelijkheid zouden nemen in deze verontrustende veranderingen. Net daarom ga ik op 15 maart staken en trek ik naar Brussel om dat duidelijk te maken.”

ABVV Jongeren heeft vanaf de eerste scholierenstaking de stakende jongeren gesteund. “En we zullen dat blijven doen tot de klimaatzaak een prioriteit wordt op de politieke agenda”, klinkt het. Ze vragen een toekomstgerichte overheid die de transitie niet aan de markt overlaat, maar stuurt. Energie, water, spoorwegen, en publieke banken moeten in publiek beheer blijven. “De economie die wij willen is sterker omdat ze zo zuinig mogelijk omgaat met energie en materialen.” 

Tegen 2030 zou een ambitieus klimaatbeleid netto 18 miljoen jobs wereldwijd kunnen opleveren. Dat blijkt uit een studie van de Internationale Arbeidsorganisatie. “Sociale en ecologische dumping moeten daarom worden aangepakt”, aldus ABVV Jongeren. Vrijdag 15 maart ondersteunen ze verschillende regionale acties en met de andere vakcentrales komen ze samen in Brussel om mee te manifesteren.

Onder de slogan ‘Mensen en de Planeet voor de Winsten’ heeft de Europese vakbondsfederatie voor de Publieke Diensten (EPSU) steun uitgesproken voor de vele acties van Youth for Climate. Deze federatie, die 8 miljoen leden vertegenwoordigt, ziet klimaatverandering als de grootste bedreiging voor deze en toekomstige generaties. Meer moet door regeringen en bedrijven worden gedaan, vindt EPSU. “De wetenschap moet serieus worden genomen en we moeten de opwarming beperken tot de 1,5 graden uit het Parijs Klimaat Akkoord.”

EPSU spreekt zijn bezorgdheid uit dat de jongere generaties opgezadeld worden met de meeste kosten als nu geen verdergaande en onmiddellijke acties worden ondernemen. Zij zeggen ook dat ons economisch systeem gericht op het maximaliseren van winst en ongelimiteerde groei, een deel van het probleem is. “Bij het aanpakken van de ‘decarbonisering’ moet rekening worden gehouden met de belangen van werknemers en werkneemsters, van mensen in armoede en met een laag inkomen, en van de ontwikkelingsladen. Meer publieke investeringen zijn nodig in hernieuwbare energie en in publieke en collectieve oplossingen zoals openbaar vervoer.”   

‘Vraag aan alle volwassenen om mee te komen’

‘Vraag aan alle volwassenen om onze staking te steunen’, is de oproep op de algemene website van Global Strike for Future in België. ‘Vraag hen om mee te komen. Zeg hen dat je hen nodig hebt om een kans te hebben op een leefbare toekomst. Al 40 jaar lang zijn alle politieke kleuren de oorlog tegen klimaatverandering aan het verliezen. Nu is er alleen nog tijd om de schade door klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Staak met ons mee op 15 maart.’

Huisarts Egmont Ruelens

Artsen van de Gentse wijkgezondheidscentra geven gehoor aan de oproep. Ze herverdelen het werk die dag, zodat ze hun stem kunnen laten horen. “Vaak mengen artsen zich enkel in een debat dat een onmiddellijke impact heeft op de zorgsector of de uitoefening van het eigen beroep. Daarbuiten dient een arts neutraal te blijven tegenover maatschappelijke en vooral politieke ontwikkelingen, zo klinkt het. Dit argument is moeilijk vol te houden”, zegt Egmont Ruelens, vervangend huisarts in Gent en auteur van ‘Dokter aan het stuur’, op DeWereldMorgen.be

“Gezondheid valt breder uit dan het klassieke biomedische model”, gaat hij verder. “Steeds meer wetenschappelijke evidentie toont aan dat gezondheid begint bij goede huisvesting, gezonde werkomstandigheden, gezonde voeding, een degelijke opleiding. […] Het klimaat is de huisvesting van ons allemaal. […] Nu al zijn miljoenen mensen op de vlucht voor veranderende klimaatomstandigheden. Klimaatvluchtelingen, erg kwetsbare mensen die ook bij ons in onze praktijk terechtkomen. […] Moeten wij als artsen hier het zwijgen toedoen? De opwarming van het klimaat aankaarten ligt in dezelfde lijn als sociaal onrecht aanklagen. Het stelt vragen bij een systeem dat sociale onrechtvaardigheid in de hand werkt, net zoals het onze toekomst, ons thuis op deze planeet bevuilt en ernstig bedreigt. […] Onze bijdrage als artsen kan erg waardevol zijn in dit soort debatten. Om deze redenen roepen wij artsen en iedereen werkzaam in de zorgsector op om mee de klimaatacties te ondersteunen op 15 maart. Gezondheid en klimaat gaan hand in hand.”

In verschillende plaatsen houden mensen in de ochtend een klimaatmars vanaf een centraal punt in hun stad naar het station, om van daaruit te reizen naar Brussel waar ze ‘s middags aansluiten bij de nationale klimaatmars. Deze start op zijn beurt om 13u30 aan het Noordstation. In andere plaatsen blijven de mensen op locatie de hele dag actie voeren. Van enkele steden hier een klein overzicht.

In Leuven is het te doen van 11u tot 13u op het Blauwputplein te Kessel-lo. Foodtrucks, optredens en allerlei soorten ‘acts’ zijn er te verwachten. Iedereen is welkom en vanaf 13u trekken ze samen naar het station om daar de trein naar Brussel te pakken.

In Gent verzamelt iedereen om 10u aan de Stadshal op de Emile Braunplein om in een mars te stappen tot aan Citadelpark aan de F. Scribedreef / Jan Hoetplein. “Wie wil, kan daarna naar het station om ook in Brussel te betogen! Om grote verandering te bereiken, moeten we een groot signaal geven”, klinkt het op hun Facebook-pagina.

“Overal ter wereld worden op deze dag betogingen georganiseerd en uiteraard mag Kortrijk niet ontbreken”, kondigen Students for Climate en Youth for Climate van Kortrijk aan. ’s Morgens om 8u verzamelt iedereen op het Schouwburgplein om rond 8u20 een klimaatmars door de stad te beginnen. De mars eindigt rond 11u op de Grote Markt van Kortrijk, waar ze afsluiten met een stille zitstaking om hun statement extra kracht bij te zetten. Erna is er de mogelijkheid om in groep de trein te nemen in naar Brussel-Noord om in de grote mars door Brussel verder te stappen. “Bereid jullie stemmen al maar voor, want die zullen jullie nodig hebben!” 

In Oostende organiseren inwoners en Climaxi vzw een mensenketting op het Klein Strand van 17u tot 19u. In Zottegem is iedereen welkom om samen te komen om 18u30 aan het Stationsplein. Vanaf 19u vertrekken ze in een tocht van ongeveer 4 kilometer door de stad. “We hopen op een goede opkomst van mensen uit de regio, die hun bezorgdheid voor het klimaat willen duidelijk maken. Door de betoging ook in Zuid-Oost-Vlaanderen te organiseren, kunnen ook mensen die niet gemakkelijk naar de betogingen in de grote steden kunnen, deelnemen.” 

In Antwerpen verzamelt iedereen rond 10u op het Theaterplein om daar luid van zich te laten horen en vervolgens een klimaatmars naar het Centraal Station in te zetten. “We eindigen op het Astridplein (rond 12u, red.) om daar massaal de trein te nemen naar Brussel en ons bij de nationale actie te voegen. Laat je mee lokaal horen om dan massaal een signaal te gaan geven in Brussel!”

‘Laten we grootste staking voor het klimaat ooit organiseren’ 

En in Brussel start de nationale klimaatmars dus om 13u30 aan het Noordstation. Maar ook hier begint het programma al in de ochtend. Je kan kiezen tussen de film Demain of een open meeting waar iedereen gedurende 3 minuten ideeën kan voorstellen aan politici of voor de komende betogingen. Beide activiteiten zijn van 10u tot 12u30 (inschrijven kan via deze link). Daarna trekt iedereen tezamen naar het Noordstation. De verwachting is rond 16u aan het podium te komen waar Youth-for-Climate-scholieren speeches zullen houden. En om 17u kan je nog mee debatteren over klimaatoplossingen in een open bijeenkomst van Students for Climate (inschrijven kan via deze link).

Youth for Climate: ‘Op 15 maart gaan we met zijn allen de grootste staking ooit voor het klimaat organiseren. Om te tonen dat de klimaatcrisis een echte crisis is. Vervoeg ons.’

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!