Mustapha Awad. Bron: Intal
Nieuws, Wereld, Politiek, Cultuur, België -

Belgische artiest in Israëlische gevangenis: delegatie ontvangen bij Buitenlandse Zaken

Een delegatie van het ondersteuningscomité voor Mustapha Awad, een Belgische artiest van Palestijnse oorsprong, gevangengenomen door Israël op 19 juli, is op woensdag 22 augustus op het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangen.

vrijdag 24 augustus 2018 14:54
Spread the love

De delegatie bestond uit An Muylaert, een arts die sinds de aankomst van Mustapha in België met hem aan verschillende projecten gewerkt heeft en bij wie hij kind aan huis is; Alexis Deswaef, erevoorzitter van de Mensenrechtenliga; Mohammed Okal, een jonge dabkeh danser van Raj’een, een dansgroep die door Mustapha werd opgericht; Hamdan Al Damiri, vertegenwoordiger van de Palestijnse gemeenschap in België; Dominique Surleau, voorzitster van PAC (Présence et Actions Culturelles) en Myriam De Ly (Charleroi – Palestina Platform)

De leden van de delegatie deelden hun persoonlijke band met Mustapha mee én hun bezorgdheid om zijn welzijn. De delegatie had de indruk dat de vier ambtenaren van het FOD Buitenlandse Zaken (waarvan drie vertegenwoordigers van de Consulaire Dienst en één verantwoordelijk voor het Midden Oosten) oren hadden naar de geuite zorgen. Zo werd de delegatie geïnformeerd over de stappen die het FOD reeds heeft gezet nadat het nieuws van Mustapha’s arrestatie door de Israëlische overheid hen bereikt had. Er werd daarom ook door de delegatie verzocht dat de Belgische consul een nieuw bezoek aan Mustapha zou brengen.

Op vrijdag 18 augustus werd een petitie met de titel “Free Mustapha” opgestart, die 1364 maal werd ondertekend. In een tijdspanne van vier dagen, waaronder verlofdagen en het weekend, tekenden 1263 individuen en 101 organisaties, waarvan 37 Belgische organisaties, de petitie. De afgevaardigden van het Ministerie verzekerden aan de delegatie dat dit overleg en de groeiende steun voor Mustapha aan het Belgisch consulaat in Jeruzalem zullen worden meegedeeld, zodat ook Mustapha te weten komt dat hij gesteund wordt.

Alexis Deswaef en andere leden hebben hun bezorgdheid geuit over de mensenrechtenschendingen (onmenselijke en degraderende behandeling, foltering, enz.), die vaak begaan worden door Israël bij ondervraging van gevangen. Die zorg werd gedeeld door de afgevaardigden van het Ministerie. An Muylaert wierp tot slot op dat Mustapha minstens de mogelijkheid zou moeten hebben om zijn familie te bellen.

Het is nu afwachten op de volgende diplomatieke stappen die genomen zullen worden: een tweede bezoek van de Belgische consul aan Mustapha, een nieuwe hoorzitting van de Israëlische rechtbank begin september en toegang tot en inzage van het dossier door de advocaat van Mustapha.

Wachten staat niet gelijk aan niets doen. We weten dat Mustapha en Raj’een in heel het land gekend zijn. We zullen de campagne en mobilisering niet stoppen tot hij terug vrij is. Daarom nodigen wij jullie uit om de petitie te tekenen en onze facebookpagina te volgen: https://facebook.com/freemustapha/.

take down
the paywall
steun ons nu!