Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

‘Pijler van sociale rechten in Europa mag geen lege doos worden’

Volgende week strijkt het Europese circus neer in Göteborg. Commissievoorzitter Juncker hoopt er de ‘pijler van sociale rechten’ te laten goedkeuren. Het gaat om 20 principes rond sociale bescherming en gelijke kansen. De vakbonden vinden het allemaal nog te vrijblijvend en eisen concrete engagementen. Met betogingen in heel Europa zetten ze die eis kracht bij.

woensdag 8 november 2017 16:30
Spread the love

Onder de triomfboog van het Jubelpark verbeten duizenden militanten van de vakbonden de kou. Ze maakten zich klaar voor een betoging die hen naar het Luxemburgplein moest brengen, waar het Europese parlement ligt. Langs het parcours werd ook nog even halt gehouden aan de Berlaymont. Zo gaat dat in de Europese hoofdstad.

De bijna 10.000 betogers in Brussel waren onderdeel van een Europese actiedag rond de zogenaamde ‘pillar of social rights’. Geconfronteerd met een Brexit, nationalistische oprispingen en de steile opgang van extreemrechtse partijen kwam de Europese Commissie op de proppen met 20 sociale principes.

“De EU werd net gecreëerd om dat soort toestanden onmogelijk te maken. Mensen verenigen, de interne grenzen openen, economische samenwerking. Alleen liet men na om ook op sociaal vlak te verenigen met als gevolg sociale dumping en soms zelfs delokalisaties binnen Europa. Juncker heeft nu eindelijk begrepen dat dat voor explosieve situaties zorgt”, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans.

De 20 principes bevatten algemene beginsels over gelijke kansen, eerlijke lonen en arbeidsomstandigheden. “Nu moeten die principes eerst onverkort goedgekeurd worden en daarna moeten we er voor zorgen dat het niet bij holle slogans blijft”, zegt Leemans.

Alleen de vakbonden zullen dat kunnen afdwingen, menen de betogers. Die principes moeten een sokkel worden. Zullen Belgische werknemers, zieken, gepensioneerden of werkzoekenden daar iets aan hebben? Hoe hard deze regering ook gehakt heeft, de sociale bescherming in ons land is nog altijd hoger dan in veel andere Europese landen. “Niet op alle terreinen”, zegt Leemans. “Neem moederschapsverlof of ouderschapsverlof. Daar bengelen we aan het staartje. Als er een hoge drempel komt, zal ook België de regels moeten aanpassen.”

“Europa zal moeten luisteren naar de werknemers. Naar hen die weggeconcurreerd worden maar ook naar de mensen die gedetacheerd worden, honderden kilometer reizen om hier dan voor 3 euro per uur 12 tot 13 uur te werken en in barakken te overnachten”, zegt Robert Vertenueil, algemeen secretaris van het ABVV.

take down
the paywall
steun ons nu!