(CC/TheWeeklyBull)

Labour-voorzitter Jeremy Corbyn: “Another World Is Possible”

Op de partijconferentie van Labour in Brighton maakt kersvers partijvoorzitter Jeremy Corbyn zijn verkiezingsbeloftes waar. Onder de bekende andersglobalistische slogan “Another World Is Possible” zet hij de toon: “Sociale besparingen, geen economische noodzaak, maar een politieke keuze.”

dinsdag 29 september 2015 13:01
Spread the love

Bij de gewone partijleden kon Corbyn op de eerste partijconferentie onder zijn leiding op alle steun en instemming rekenen. Na zijn overweldigende overwinning bij de interne partijverkiezingen voor een nieuwe voorzitter bracht Corbyn een boodschap dat het anders moet en kan.

Parlementslid John McDonnell, zijn campagneleider en voornaamste economische adviseur, vatte het in zijn toespraak tot de partijconferentie goed samen: “Wij hebben de immense taak aangevat om het economisch discours in dit land te veranderen. Wij gaan Starbucks, Vodafone, Amazon, Google en al die anderen dwingen om hun fair deel van de belastingen te betalen. Wij zullen besparen, maar niet op het aantal agenten op straat, op de verplegers in de hospitalen of op de leraars in de klas.”

Het programma dat Corbyn aan zijn partijleden voorlegt kan als volgt worden samengevat:

  • agressieve bestrijding van belastingontwijking en – ontduiking;

  • instellen van een echt leefbaar minimumloon;

  • afschaffen van fiscale aftrekposten voor rijken en grote bedrijven;

  • herstellen en uitbreiden van vakbondsrechten;

  • wegwerken van de loonverschillen tussen man en vrouw;

  • bouwen van sociale woningen;

  • een herziening van het mandaat van de Nationale Bank of England;

  • een herziening van de rol van de belastingdiensten en de douane;

Corbyn heeft niet alleen in eigen land medestanders. Op de conferentie werd aangekondigd dat de partij een economisch adviescomité heeft opgericht. Econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz zal er deel van uitmaken, evenals Tomas Piketty. Samen zullen zij beleidsadviezen formuleren voor de ontwikkeling van een beleid weg van de huidige anti-sociale inleveringen.

‘Another World Is Possible’: Corbyn’s Labour Party Lampoons Austerity

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!