Politiek - Felix De Clerck

//DE MOTIVATIE// Felix De Clerck (CD&V)

In de laatste rechte lijn naar de verkiezingen laat DeWereldMorgen.be van iedere partij een nieuweling aan het woord omtrent haar of zijn motivatie om voor het eerst op een lijst te staan. Vanwaar de stap naar de politiek? En vanuit welk engagement? Lees hier de beweegredenen van het tweede 'politieke jonkie' in deze reeks: Felix De Clerck (CD&V)

vrijdag 16 mei 2014 10:49
Spread the love

Waarom? Het is de vraag die meestal volgt wanneer ik vertel aan vrienden dat ik politiek actief wil zijn. Waarom zou je in godsnaam (no pun intended) mee willen doen aan dat schabouwelijk schouwspel?

Dat is wat gemiddelde Vlamingen van politiek denken en ik kan het hen niet kwalijk nemen. Het lijkt alsof politiek enkel gaat over hoe de ene vermagert of wat de ene getweet heeft over de andere. Het is niet altijd een fraai beeld. Je moet je als jonge kandidaat verdedigen tegen het cynisme dat bestaat over de politiek.

Want het gaat wel over iets. Het gaat over welke samenleving we willen en daar wil ik mijn visie over geven en voor vechten. Politiek kan de mooiste job ter wereld zijn. Verkozen worden in een parlement om uw volk te dienen en een visie te kunnen uitwerken over hoe we de toekomst kunnen vorm geven. Het lijkt voor mij althans een ongelooflijk nobele job. 

Ik heb lang gedacht dat ik het niet wilde doen. Ik heb thuis genoeg gezien hoe hard de politiek kan zijn. Het is geen spel voor doetjes, maar de mogelijkheid krijgen om zaken te veranderen woog zwaarder door dan mijn verbolgenheid over het huidige politieke landschap. Ik had geen zin meer om één van die stuurlui te zijn die aan wal staan. Alhoewel ik nu al weet dat ik een aantal toegevingen zal moeten doen, moet ik het wel proberen.

Want als je als wakkere burger rondloopt in deze maatschappij, zijn er zo veel zaken waarvan je denkt dat ze moeten veranderen.  

Wanneer ik rondloop en zie dat 1 op de 10 kinderen in armoede opgroeit, kan ik niet blijven zitten. 

Wanneer ik rondloop en zie hoe onze democratie steeds meer uitgehold wordt, dan kan ik niet zwijgzaam toekijken. 

Wanneer ik rondloop en zie hoe multinationals van het ene paradijs naar het andere gaan om belastingen te ontduiken en de kmo hard moet werken om te overleven, dan kan ik niet anders dan ageren. 

Wanneer ik zie dat jongeren in hun vrijheid beknopt worden door onnozele GAS-wetgeving, dan broeit er iets in mij op waardoor ik moet reageren. 

Wanneer ik zie dat de leefbaarheid van onze steden steeds meer onder druk komt te staan, dan wil ik ingrijpen.

Wanneer ik zie dat belangrijke hervormingen worden tegengehouden door partijpolitieke spelletjes, kookt mijn bloed en wil ik het uitschreeuwen. 

Je gaat de politiek in omdat je de wereld wil veranderen, niets meer en niets minder, het klinkt ongelooflijk naïef en dat is het vast ook, maar daarom ga ik de politiek in. 

Ik ben echter ook bevoorrecht toeschouwer geweest van hoe de politiek op hoog niveau in elkaar steekt. Het is geen walk in the park, maar ik heb ook gezien dat wanneer je je idealen trouw blijft, je vele tijdelijke tegenslagen kan te boven komen.

Uit een authentieke visie komt ook een ongelooflijke veerkracht. De politiek is in deze niet anders dan al deze mensen die zich dagdagelijks inzetten voor hun idealen. Ik heb dat ook altijd buiten de politiek gedaan, maar nu wil ik die verandering proberen te realiseren van binnen in het parlement.

De kans dat ik verkozen geraak is bijna nihil, maar toch houdt mij dat niet tegen. Want wie weet schuilt er in een klein hoekje ergens een mirakel.

Als goed christendemocraat geloof ik in mirakels.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!