Nieuws, België -

‘Made in illegality’ viseert producten uit Israëlische kolonies in Palestina

Vakbonden, ngo's en vredesorganisatie lanceren de campagne 'Made in illegality'. Zij roepen de Belgische overheid op om alle economische relaties met de Israëlische kolonies in Palestina stop te zetten.

donderdag 27 februari 2014 14:42
Spread the love

Sinds 1967 bouwde Israël 250 nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Deze nederzettingen slokken 80 procent van alle water op in de bezette Palestijnse gebieden. Een Israëlische konolist beschikt daardoor over zes keer meer water dan een Palestijn.

Die kolonies omvatten ook het gros van de vruchtbare gronden en de natuurlijke rijkdommen van Palestina. De nederzettingeneconomie bloeit terwijl de Palestijnse economie daardoor elk jaar 85 procent van haar nationaal inkomen verliest.

De nederzettingen zijn een schending van het internationaal recht. In een rapport toont de François Dubuisson, professor internationaal recht aan de ULB, aan dat daar bepaalde verplichtingen uit voortvloeien voor België en voor de Europese Unie.

“Zij moeten maatregelen nemen om het internationaal recht te laten respecteren. Zij mogen geen economische relaties aangaan met Israël die een erkenning zouden kunnen inhouden van de kolonies en de EU en België mogen ook geen hulp verlenen aan de instanthouding van de kolonies”, zegt François Dubuisson.

Een Israëlische bedrijf dat actief is in de kolonies helpt mee aan het voortbestaan van die nederzettingspolitiek. “Als landen als België dan producten importeren uit de kolonies helpen ze die kolonies”, zegt Dubuisson. België moet ook de eigen bedrijven beletten activiteiten te ondernemen in de kolonies.

Daden na woorden

Gesteund door dit rapport lanceert een brede coalitie van ngo’s, vredesorganisaties en vakbonden de campagne Made in illegality. “Bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders toont België zich wel bezorgd over de bouw van nederzettingen maar er wordt weinig gedaan om een beleid tegen die politiek kracht bij te zetten. Consumenten hebben het dan weer moeilijk om te weten of een product uit Israël komt of uit de kolonies”, zegt Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11.

SodaStream bijvoorbeeld, de producent van apparaten waarmee je zelf een frisdrank kan brouwen, heeft een fabriek in een illegale nederzetting, maar op de apparaten staat Made in Israel. Het bedrijf kwam onlangs nog in een controverse terecht toen Scarlett Johansson ontslag moest nemen als ambassadrice van de ngo Oxfam nadat ze in een reclame van SodaStream opdook.

De campagne Made in illegality vraagt de Belgische regering de invoer van producten uit de nederzettingen te verbieden. De nederzettingen moeten ook uitgesloten worden uit de bilaterale akkoorden en bedrijven die actief zijn in de kolonies mogen niet meer meedingen bij openbare aanbestedingen.

De boycotcampagne die Israël onder druk moet zetten, heeft al een tijdje de wind in de zeilen. De Belgische initiatiefnemers hopen dat andere landen in de voetsporen zullen treden.

De Belgische campagne viseert de producten uit illegale nederzettingen en dus niet alle Israëlische producten. “Niemand kan de import uit illegale kolonies verdedigen. Het internationaal recht staat aan onze kant. Dit is een terrein waarop we kunnen winnen”, zegt Rabab Khairy van CNCD-11.11.11.

De campagne wordt ondersteund door ABVV-FGTB, Algemene Centrale van het ABVV, Association belgo-palestinienne, Broederlijk Delen, CGSP Wallonne, CNAPD;CSC, FOS, Intal, Ligue des droits de l’homme, MOC, Palestina Solidariteit vzw; Pax Christi Vlaanderen, Pax Christi Wallonnie – Bruxelles, Solidarité Socialiste, Unie van de Progressieve Joden van België, Vrede vzw en Vredesactie.

take down
the paywall
steun ons nu!