(foto mediActivista)
Reportage, Nieuws, Europa, Samenleving, Politiek, België, Brussel, Europese Unie, Anti-abortusbetoging, Abortuswetgeving -

Noodzakelijke strijd tegen strengere abortuswet

Als mensen in de winter betogen weet je dat ze echt verontwaardigd zijn. Spanje staat op het punt een wet goed te keuren die abortus praktisch onmogelijk maakt. De verontwaardiging is groot en in heel Europa komen mensen op straat. Dat was ook zo in Brussel op woensdag 29 januari 2014. “Deze wet ontneemt vrouwen het recht om zelf te beslissen over hun lichaam”, klonk het bij de betogers.

donderdag 30 januari 2014 10:26
Spread the love

Een paar duizend mensen trotseerden de ijskoude wind en troepten samen voor de Spaanse ambassade in Brussel om hun ongenoegen te uiten over een nieuwe Spaanse abortuswet.

Een wet die abortus nagenoeg verbiedt, op enkele uitzonderingen na. “Abortus zal alleen nog  toegestaan zijn in het geval van een zwangerschap door verkrachting of wanneer het leven van de moeder ernstig wordt bedreigd”, zegt Carine Vrancken, woordvoerster van het platfrom Abortion Right. “Dit is totaal onaanvaardbaar en ontneemt vrouwen het recht om zelf hun voortplanting te bepalen.”

Spanje terug in de tijd

In 2010 werd de abortuswetgeving nog aanzienlijk versoepeld door de socialistische regering van José Zapatero. Vrouwen kregen de mogelijkheid om tot de 14[[de]] week van de zwangerschap te kiezen voor een abortus. Abortus is momenteel zelfs mogelijk tot in de 22[[ste]] week wanneer de zwangerschap een gevaar betekent voor de moeder of wanneer er bij de foetus een misvorming wordt waargenomen.

De Partido Popular van Mariano Rajoy verkondigde al tijdens haar verkiezingscampagne die verworvenheden terug te willen schroeven en voegt nu de daad bij het woord. Volgens de betogers katapulteert hij Spanje daarmee een halve eeuw terug in de tijd, toen men nog geloofde dat abortus verbieden ook werkelijk impact had op het totaal aantal gevallen.

Een illusie, zo bleek in 2012 nog maar eens uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie. De kans dat vrouwen kiezen voor een abortus wanneer ze ongewenst zwanger zijn, is nagenoeg gelijk in landen met of zonder een strenge wetgeving. “Het enige effect dat deze verstrenging zal hebben is een verschuiving naar de illegaliteit”, zegt Lena Luyckfasseel van de International Parenthood Planning Federation Europe (IPPF). 

Bijna 90 procent van de abortussen in Spanje zouden volgens de nieuwe wet verboden zijn. “Dat is het schrijnende aan deze wetgeving. Rijkere Spanjaarden zullen een oplossing zoeken in het buitenland waar het wel legaal is. Vrouwen die daar echter geen geld voor hebben, zullen hun toevlucht moeten zoeken tot een illegale abortus zonder veilige begeleiding.”

Betogen voor alle vrouwen in Europa

De Wetenschapstraat in Brussel stond afgeladen vol, kleurrijke vlaggen zwiepten heen en weer terwijl een delegatie een handvest overhandigde aan de Spaanse ambassadeur (achter gesloten deuren en een rij politie-agenten). Nadat Spaanse, Franse, Belgische en Europese organisatoren hun achterban vurig hadden toegesproken, vertrok de menigte voor een korte tocht door Brussel die eindigde voor het Europees Parlement.

Daar namen nog een reeks sprekers het woord, waaronder ook verschillende Europarlementsleden. Dat laatste is een belangrijk signaal, vindt Julia Laot die het evenement coördineerde voor ‘Abortion Rights’. “We zijn hier vandaag niet alleen voor de vrouwen in Spanje maar voor alle vrouwen in Europa die niet vrij kunnen kiezen voor abortus. De Europese Unie kan een belangrijk signaal geven en we zullen de aandacht blijven vestigen op dit thema, zeker met het oog op de Europese Verkiezingen dit jaar.”

Waarom deze aanpak echt niet werkt

Allemaal mooi, zo’n betoging in Brussel, maar ligt die wel in lijn met de publieke opinie in Spanje? De Spaanse krant El Pais vroeg een onderzoeksbureau om een peiling. Daaruit bleek dat maar liefst 86 procent van de Spanjaarden vindt dat vrouwen vrij moeten kunnen kiezen voor een abortus.

Heeft een restrictieve wetgeving dan alleen maar negatieve effecten? Volgens Wim Van De Voorde wel. Hij werkt voor Sensoa, Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, en nam deel aan de protestactie. “Als je het aantal abortussen wil aanpakken is het vooral belangrijk om het aantal ongewenste zwangerschappen naar beneden te krijgen. Dat doe je niet door een verbod op te leggen, maar net door een open klimaat te scheppen over seksuele en voortplantingsrechten.”

Laten we even aannemen dat het Spaanse voorstel er niet komt. Dan zijn er in Europa nog een aantal landen, met Ierland, Polen en Malta op kop, waar vrouwen niet vrij kunnen kiezen voor een abortus. “Het wordt hoog tijd dat Europa daar werk van maakt”, zegt Wim. “Europa durft geen wetten op te stellen in verband met seksuele gezondheid en reproductieve rechten. Dit is een te grote inmenging zeggen ze. Terwijl datzelfde Europa er geen problemen mee heeft om de begrotingen van haar leden aan regels te onderwerpen, het fundament van staatsbeleid.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!