Alliantie D19-20
Nieuws, Europa, Politiek, België, Vrijhandelsakkoord, Europese top, Handelsverdrag, Ontwapening, EU-begrotingsverdrag, Alter summit, TTIP, EU/VS-vrijhandelsakkoord, EU/VS vrijhandelsakkoord, Begrotingsverdrag, Transatlantisch verdrag -

Alliantie D19-20 wijst Begrotingsverdrag en Transatlantisch Partnerschap af

Duizenden leden van NGO's en vakbonden, verenigd in het bondgenootschap Alliantie D19-20, willen op 19 december de Europese top in Brussel blokkeren. Ze verzetten zich tegen het Begrotingsverdrag (VSCG) en het Transatlantisch vrijhandelsverdrag (TTIP), die achter gesloten deuren onderhandeld worden.

dinsdag 17 december 2013 14:00
Spread the love

Volgens Alliantie D19-20, een samenwerkingsverband tussen vakbonden, boerenorganisaties en sociale bewegingen dat oproept tot een boycot van de Europese top op 19 december, worden beide verdragen onder druk van de Europese en Amerikaanse zakenlobby’s gesloten, tot profijt van banken en multinationals.

Zij eisen dat de politieke koers van de Europese Unie gewijzigd wordt, ten voordele van de burgers en de samenleving. Op 19 december zullen vanaf 7 uur ‘s ochtends tot middernacht de toegangswegen tot de Europese wijk door activisten worden afgezet.

Transatlantic Trade and Investment Partnership

D19-20 verzet zich onder meer tegen het Transatlantisch vrijhandelsverdrag (TTIP), een omstreden vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten. Verontruste burgers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn tegen het vrijhandelsakkoord omdat in deze deal het publieke belang aan de kant wordt geschoven, bijvoorbeeld bij belangrijke thema’s zoals gezondheid, voedselveiligheid, consumentenbescherming, milieubescherming en bescherming van gegevens.

Verzet tegen het vrijhandelsakkoord groeit, hoewel het moeilijk is informatie te verkrijgen over de deal, die achter gesloten deuren onderhandeld wordt. 

De VS probeert een vergelijkbaar akkoord ook met het merendeel van de kustlanden rond de Stille Oceaan en Canada te sluiten, maar deze onderhandelingen zijn vastgelopen. Deelnemende landen kunnen zich niet vinden in afspraken die vooral ten voordele zijn van Amerikaanse multinationals en die ingrijpen op het buitenlands beleid en zelfs de binnenlandse wetgeving van de deelnemende partijen. 

“Alsof de concurrentie tussen de Europese landen nog niet groot genoeg is”

Het vrijhandelsverdrag met Europa moet eveneens mogelijk maken dat bedrijven overheden kunnen aanklagen voor wetten die burgers en milieu beschermen en bedrijfswinsten in gevaar brengen. Belgische leden van Alter Summit laten weten in een steunoproep voor de acties tegen de top: “De competitiviteit, flexibele arbeidsmarkten, precaire contracten, dalende lonen, uitgerangeerde vakbonden, uitgeholde sociale zekerheid… Alsof de concurrentie tussen de Europese landen nog niet groot genoeg is, wordt er door de Commissie onderhandeld over een transatlantische vrijhandelszone.”

“Meer handel, minder voedselveiligheid, lagere milieunormen, en zelfs uitgebreide bevoegdheden voor de multinationals om via uitzonderingsrechtbanken kolossale schadevergoedingen te eisen van overheden als hun winsten ‘bedreigd’ worden.”

Minder transparantie

Lobbywaakhond Corporate Europe Observatory (CEO), die aangesloten is bij Alliantie D19-20, heeft gelekte TTIP documenten in handen. Volgens CEO onthullen de documenten plannen van de Europese Commissie hoe de manier waarop wetgeving die consumenten, arbeid en milieu moet beschermen, in de toekomst zal worden aangenomen.

CEO: “Het voorstel volgt op een aanhoudende campagne van zakelijke lobbygroepen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, die de Transatlantische handelsdeal willen gebruiken voor maximale deregulering van de voedsel- en productveiligheid. Als zij hun zin krijgen, zal toekomstige besluitvorming achter gesloten deuren plaatsvinden, ontsnappen aan democratische controle en nog gemakkelijker bereikbaar worden voor de zakelijke lobby.”

Begrotingsverdrag 

Altersummit verzet zich in de steunoproep ook tegen het begrotingsverdrag en vooral de ondemocratische manier waarop dit verdrag tot stand komt. Dit verdrag houdt onder meer in dat alle staten in hun grondwet inschrijven dat ze streven naar een overheidsbegroting met een tekort van maximaal 0,5 procent van het bruto nationaal product. Belgische leden van Alter Summit zeggen in een steunoproep voor de acties tegen de top: “Wat blijft er over van de parlementaire democratie eenmaal de begrotingen vastgelegd worden door de Europese Commissie, en de sociaal-economische politiek door een meerjarencontract onder supervisie van het Europees Hof van Justitie?”

“Waar is de democratie als het begrotingsverdrag (VSCG) goedgekeurd wordt zonder noemenswaardig debat? Als het Transatlantisch verdrag niet eens aan de nationale parlementen zal voorgelegd worden? Gelukkig is er een groeiend verzet tegen zoveel misprijzen voor democratie en sociaal beleid.” 

Een Europees antwoord op een Europese bedreiging

Melkveehouder Luc Hollands engageert zich omdat hij een ander landbouwbeleid wil en bang is voor een instroom van goedkope Amerikaanse landbouwproducten. “Door de besparingen en de crisis moeten meer en meer mensen rotzooi kopen, omdat ze onze kwalitietsproducten niet meer kunnen betalen. Die goedkope rotzooi komt van de agro-industrie. In België gaan 40 boerderijen per week dicht, in Nederland 7 per dag. Slechts 7 procent van de landbouwers zijn jonger dan 30 jaar. Dit vrijhandelsverdrag is de doodsteek voor duizenden boeren.” 

Erik Demeester van de verenigde Actiecomités Europa: “Dit is een uniek bondgenootschap van vakbonden en landbouwers. Samen hebben zij elkaar gevonden in deze gemeenschappelijke strijd tegen de asociale overheidsbespraringen en tegen een EU alleen voor de multinationals.”

Paul Lootens (Algemene Centrales ABVV): “Dit is geen vrijhandelsverdrag maar een vrijbrief voor het monopolie van multinationals ten koste van werknemers, consumenten en milieu. Het Europese begrotingspact is geen begrotingspact, maar een soberheidsplan ten koste van jobs, welvaart en welzijn.”

Het standpunt van Altersummit wordt gedeeld door Ander Europa, Association culturelle J. Jacquemotte – ACJJ, Attac Belgique/België, C.N.C.D., CAE – Comité Action Europe, CIRE, Felipe Van Keirsbilck (CNE CSC), Jean-Marc Sengier (CSC Brabant Wallon), Guy Tordeur (ACV Brussel), Eugène Ernst (CSC Enseignement), Econosphères, Alain Clauwaert & Paul Lootens (ABVV – Algemene Centrales), Thierry Bodson (IW FGTB Wallonne), Global Social Justice, Masereelfonds, MOC en Observatoire Social Européen. Andere organisaties die dit standpunt ondertekenden: Climaxi, FairFin, Motief, Vrede vzw, Vredesactie.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!