Bart Koubaa is auteur van 'De Leraar'.
Essay, Nieuws, België, Festival van de Gelijkheid, Bart Koubaa - Bart Koubaa

‘Gelijkheid’ volgens Bart Koubaa

Bart Koubaa is auteur van 'De Leraar'. Speciaal voor het Festival van de Gelijkheid kroop hij in zijn pen en leest hij op vrijdag 6 december in de Vooruit een gloednieuwe tekst voor. Wij mochten deze alvast met jullie delen.

donderdag 5 december 2013 14:21
Spread the love

Broeders en zusters, kameraden

Gelijkheid dus

Laat ons beginnen bij het begin en niet bij het einde

Want áls we zoals de oude Grieken zouden zingen:

Een keer trek je de conclusie

Gelijkheid is een illusie

Een pakketje droom

Met een dun laagje chroom

Dán zouden we hier niet gelijk staan

Nee nee

Nul nul

Gelijkspel

Einde, schluss gedaan

Of vinden we vrijheid, broederschap en gelijkheid

alleen op de maan?

Broeders en zusters, kameraden

Na dergelijke averechtse analyse

Na zo’n kromme expertise

Zouden we stil in een hoekje moeten kruipen

Afdruipen en zwijgen

Blij zijn met het feit

Dat we ademen

Zonder onderscheid

En kijk een eerste argument voor gelijkheid:

 Niemand ademt beter dan een ander

Anders misschien, gemakkelijker soms, dat wel

Maar niemand is beter

De wet van de moraal

De ademhaal

De respiratie

De stroom lucht naar en van de longen via neus of mond

Gelijk voor mens en hond

Voor kaal en blond

 De luchtpijp, de longen

Broeders en zusters, kameraden

Maak de long geen blaasjes wijs

Jong en grijs

Zonder of met

Alle leven

Gelijk voor de wet

Zuurstof uit de lucht wordt opgenomen in het bloed

Wie dat niet doet

Is niet slecht of goed wijs

Maar bestelt zichzelf een enkele reis

Naar het paradijs waar iedereen

Naar het schijnt en volgens schriftgeleerden en farizeeën

Gelijk is en tevreeën

Broeders en zusters, kameraden

Gelijkheid

Laat ons kijken naar de basis, naar het begin

Naar de Exodus, de boer en de boerin

Want kijk: Zwerft uit!

Had Jaweh het uitverkoren volk bevolen

En o wee wie zich in Egypte had verscholen

Zwerft uit en kronkel

Dan ben je moeilijk te raken door de kogel uit de loop der geschiedenis

En hoe je die loop ook draait of keert hij is

Krommer dan de sissende slangen en

Rode Zeeën

(Die in feite zoals de zwarte zeeën blauw zijn als rivieren)

Ja, de loop van de geschiedenis is

Verroest en gericht op kuddedieren

Broeders en zusters, kameraden

Zwerft uit uitroepingsteken!

Zig en zag en verken de streken

Van de wind

Als een onvoorspelbaar kind

Wie niet alle dagen vooruit gaat

Gaat alle dagen achteruit achtruitroepingsteken!

Broeders en zusters, kameraden

Blijf niet hangen op één stuk grond

Maak van de wolf geen herdershond

Want kijk de bakermat van alle ongelijkheid is

Jawel het zwarte schaap in het historische gerechtsgebouw – o zeemzoete contradictie: de landbouw

En wie wist waar de grond goed was

Plantte zijn gewas

Op zijn land

Inderdaad en navenant: wie het eerst komt, het eerst zijn granen maalt

En dat bepaalt

Of je geluk hebt of pech

Kortweg en door de geschiedkundige haarspeldbocht

Historici hebben het uitgezocht

In je familie zit veel geld

Of niet

Omdat je over, over, over enzovoort grootvader wist

Wat vruchtbare grond was en wat niet

Voor graan of rode biet

Voor papyrus en suikerriet

Dat is

De ba-sis

Van een langdurige proces

Dat heeft geleid tot

Ongelijkheid

Want kijkt

Uit onderzoek blijkt

Broeders en zusters, kameraden

 Dat sommige vroege Europese boeren

Gebruik konden maken van aanzienlijk vruchtbaarder grond

Dan andere vroege Europese boeren

O ja, toen al Europa, Europie, Europeid

Eenheid in verscheidenheid

Maar zullen de eerste vroege Europese boeren op het terrein

Dan niet de laatste vroege Europese boeren zijn?

Ik parafraseer

Zonder ik onteer of blasfimeer

De Heiligste der Heilige Schriften

Heeft Jezus van Nazareth niet in een verlichte bui

Tegen zijn discipelen gezegd:

De eersten zullen de laatsten zijn?

Nee, broeders en zusters, kameraden

Hier manifesteert onze afwijking tot overdrijven zich dus

Want Jezus Christus

Die vreugdeloze psycholoog

Die hemelbestormer aan de toog

Zei niet dat de eersten de laatsten zullen zijn

Noch dat de laatsten de eersten zullen zijn

De verlosser zei, dat is volgens de evangelisten

Die artiesten van de goede boodschap

Dubbele punt

Vele eersten zullen de laatsten zijn

Dat staat letterlijk in

Marcus hoofdstuk tien

Vers eenendertig

En woord voor woord

in Mattheüs hoofdstuk negentien

enzovoort

En volgens Lucas, geprezen zij zijn pen:

Er zijn eersten die de laatsten zullen zijn

Dat is andere wijn

Dus uit Marcus, Mattheüs en Lucas kunnen we logisch afleiden dat

Ik zeg niet zomaar wat

Niet alle eersten de laatsten zullen zijn

Nee, misschien

En de logica hieromtrent is eenduidig

Misschien worden zelfs niet de meeste eersten

De laatsten

Broeders en zusters, kameraden

Terug naar de eerste mannen die in een zinsverbijsterende vlaag besloten

Op hun achterpoten

Hun zaad, jawel

De daad bij het woord te voegen

En het vruchtbare land te ploegen

En wie eerst zei

Dit is van mij

Bezat een stuk grond

Ik was hier eerst

Wat hier groeit is mijn koren en mijn kaf

Blijf er met uw bokkenpoten af

Jawel, broeders en zusters, kameraden

Zie hier de geboorte van de ongelijkheid

Nooit vastgesteld bij jacht en visvangst

Niet bij de bessenpluk of de walvisvangst

Maar luister

En ik fluister

Dubbele punt 

Uit analyse van de isotopen kon worden vastgesteld dat:

De skeletten waarbij landbouwwerktuigen werden aangetroffen afkomstig waren van mannen die niet ver van hun geboorteplaats stierven in tegenstelling tot de skeletten van mannen die zonder deze grafgiften begraven werden.

Waaruit we kunnen concluderen

Zoals de geschiedkundige

Dat

Ik zeg niet zomaar wat

De mannen met landbouwwerktuigen in het graf

In de buurt van productieve en vruchtbare landbouwgrond woonden

Met als gevolg een surplus

Deze mannen hadden rijkdom en status

Zie hier de oogst  van ongelijkheid

En de vrouwen, zusters en broeders, kameraden?

Wel de vrouwen van weleer

Ik citeer

Dubbele punt

Werden veel verder van hun geboorteplaats begraven. Samen met eerdere archeologische aanwijzingen wijst dit op een systeem waarbij de beste landbouwgrond al aan het begin van de landbouwrevolutie van vader op zoon overerfbaar was. Mannen bleven op het land wonen waar ze geboren waren. Vrouwen kwamen vaak uit andere gebieden en gingen op het land van de man wonen wanneer ze met hem trouwde.

En ik ga verder

Dubbele punt

Dit primitieve systeem waarbij de toegang tot goede landbouwgrond al vroeg in de landbouwperiode ongelijk verdeeld was legde de kiemen voor veel verder gaande ongelijkheid in de latere prehistorie. Sommige groepen waren in staat enorme praalgraven neer te zetten voor hun overleden leiders, terwijl andere stamoudsten genoegen moesten nemen met een eenvoudig gat in de grond.

Broeders en zusters, kameraden

Een gat in de grond

Leg dat maar uit aan de Boerenbond

Ik maak een kanttekening met Kant

Wat weten we?

Dat alles verandert

Wat kunnen we doen?

Bewegen

Wat kunnen we hopen?

Dat we er ooit in zullen slagen

Op zon- en feest- en andere dagen

Onze ideologieën

In daden om te zetten

Tarara trompetten

Gelijkheid…

We kunnen hopen

Maar heeft u al ooit iemand tegen het lijf gelopen

Die geen uitleg had voor zijn daden?

 Gelijkheid…

Heeft u al iemand tegen het lijf gelopen die een vluchteling onderdak biedt

Zonder geld te vragen?

Gelijkheid…

Neem de lange ij de k de h en de korte ei weg

En wat schiet er over?

Geld, dat andere geweld

Aan de basis van ongelijkheid

En kijk

Uit ander onderzoek

Een van die onbetaalbare geschenken

Een boek

Ons feilbare denken

Waarin we zwart op wit lezen wat we vrezen

Dubbele punt

Uit deze experimenten blijkt dat geld ons richting individualisme doet neigen: de onwil om omgang met anderen te hebben, van anderen afhankelijk te zijn of om verzoeken van anderen in te willigen

Punt

De experimenten zijn opzienbarend; de uitkomsten impliceren dat

Leven in een om geld draaiende cultuur ons gedrag en attitudes op onbewust

Ik herhaal, onbewust

En wellicht onwenselijke

Ik herhaal, onwenselijke manier beïnvloedt

Hoera!

En in welke cultuur leven waa?

Een cultuur op respect en gelijkheid gericht?

Op een hoger wezen?

Of pogen wij de gehoorzaamheid te verbeteren door middel van grote beelden van Grote Leiders?

Broeders en zusters, kameraden

Wat we zien is alles wat er is

Maar een walvis is geen vis

En waarheid wordt teveel met bekendheid verward

Dat weten de spelers op de gelijke kansenmarkt

Broeders en zusters, kameraden

Uit ervaring spreken is alles wat ik doe

Als u schrijvers, onderzoekers en wereldverbeteraars uitnodigt om

Oud of zwart, wit of krom

Het doet er niet toe

Hun wereldverbeterende ideeën uit de doeken te komen doen

Gaat het om poen

Zoals die vrouw

Een verzetsheldin

Die haar strijd tegen het mannenregime in haar moederland

Op papier neerkrabbelde

Honderdduizenden boeken verkocht

En daarna vijftienduizend euro voor een lezing vroeg

Over de ongelijkheid in haar land

Het zegt genoeg

Tachtigduizend euro als je Obama’s  speechschrijver wil

Een bittere pil: tachtigduizend plus hotel en een businessticket twee personen

Heen en terug naar the land of the free

The land of opportunity

Oude cowboys, oude koeien

Ik herhaal

Erst das fressen, dann die Moral

Dat is de essentie van het verhaal

Wees eerlijk, en wat kunnen we hier anders

Wat hebben de banken geleerd?

Niets

We kunnen slechts leren als we verrast worden over ons eigen gedrag

Niet door verrassende feiten over mensen te lezen in de krant

Kop in het zand

Banken en overheden worden niet verrast door eigen gedrag

Maar door eigen bedrag: hoeveel ben ik waard?

Dat ligt in hun aard

Wat hebben de banken geleerd

Niets

Wat hebben de banken ons geleerd?

Dat zij in tegenstelling tot ons verzekerd zijn tegen verlies

En u mag tien keer raden

Broeders en zusters, kameraden

Wie dat verlies betaalt

U en ik, wij worden leeggehaald

En als wij een slecht jaar hebben, broeders en zusters, kameraden, wie betaalt dan het gat in onze rekening?

Ook wij, ringeling tingeling

Ja, broeders en zusters, kameraden, wij verzekeren de banken

Tegen verlies

Is dat logisch?

Of moeten we de rollen omkeren

En de banken hun statuut van onaantastbaarheid ondermijnen

Geen parels voor de zwijnen

Maar het varkentje wassen

Gedaan met wildebrassen

Ja, broeders en zusters, kameraden

Vanaf vandaag moeten de banken een verzekeringspremie betalen, een spaarpot voor de volgende crisis

Dat is logisch!

Broeders en zusters, kameraden

Laat je niet naaien door aalgladde politieke tongen

Zo d’ ouden zongen

Zo piepen hun jongen

Eigen gelijkheid eerst!

Eerst mijn portefeuille dan gelijkheid

Eerst geld dan de lange ij, de k, de h en de korte ei

Iets voor een partij?

Weet u wat

Conanti dabitur

Aan hem die waagt, zal gegeven worden

Res,non verba

Ga en versta

Ik ben een schrijver in geldnood

En de jager schiet mij dood

Als ik niet zigzag

Als ik niet in de ring spring

Met een springplank

En dank

Ik laat me gaan

De verkiezingen komen er aan

Ik richt een partij op

De Verlichting hoog in het vaandel:

Vrijheid, broederschap maar bovenal gelijkheid

Voor majesteit en keukenmeid

De hoogste tijd

Voor moraliteit en moderniteit

Een rijkere taal

Voor een rijker verhaal

Een Antwerpse winter, een Gentse lente

Broeders en zusters, kameraden:

Ik stel u voor: mijn partij!

Koubaa Libre, stem op mij!

Jawel, jawohl

Ik stel u voor hierbij:

Mijn loop-niet-in-de-valpartij

Eén nieuwe leuze

Dé juiste keuze: Koubaa Libre!

Broeders en zusters, kameraden

Ik zal u bevrijden van het beschimmelde juk

Van het regenboogcircus en de rechtse ruk

Ik doorprik

uw dagelijkse routine

Ik ben uw vangnet, uw trampoline

Leef en zweef en streef

Koubaa Libre en u zit safe

Tijd voor actie

Geen verlammende fractie

Geen achterkamerpolitiek

Maar tussen het publiek

zal ik de leeuw temmen

Ik reken op uw stemmen

Geen valse zangpartij

Maar Koubaa Libre: het tromgeroffel is nabij!

Broeders en zusters, kameraden:

Geen kredieten

Voor eliten

Geen leningen

Voor vrije meningen

Maar duidelijke taal:

Het kapitaal

Is van ons allemaal

Ook de winst

Op z’n minst

Gok, broeders en zusters, kameraden

Gok en we zullen zingen en dansen

Voor gelijke onderwijskansen

Want niemand is gelijk

Ook niet in de sloppenwijk

Een nieuwe ster, een nieuw Europa

Gratis openbaar vervoer

Naar Fez en Cassablanca

Eenheid in verscheidenheid

Zo is onze natuur

Dit is het uur: stem Koubaa Libre

En verstuur

Uw berichten via literatuur

Kunst is politiek!

Geen romantiek of reumatiek

Geen semantiek of zelfkritiek

Maar dynamiek en marsmuziek

Sloop de loop. Niet de hoop!

Geen daden, maar woorden!

Ga met mij en sluit akkoorden

Vlaanderen het gouden kalf

Is zonder Wallonië maar half

Demp de put niet zonder plan

Of het wordt Afghanistan

Of een streekroman

In de thermoskan

Van de brandweerman en de zakenman

Van de kikvorsman en de timmerman

Van de blindeman en de ombudsman

Van de dronkeman en de charlatan

Van de mosselman en de muzelman

Één voor allen! Allen voor één

Koubaa Libre voor iedereen

Gelijk!

Broeders en zusters, kameraden

Vreugd na arbeid

Geen apartheid

Tussen de palmen zullen wij rusten

In handgeweven hangmatten

Van eigen bodem

Geen import van peulvruchten

Geen export, geen nachtvluchten

Maar salsa en sociale zekerheid

Voor majesteit en keukenmeid

Stop de klassenstrijd en het onderscheid

Iedereen gelijk voor de wet

Jan, Piet, Joris en Móhammed

Iedereen van A tot Z

Stem Koubaa Libre’s meesterzet:

Vive la république!

Geen struisvogelpolitiek

Open uw ogen en aanschouw de vaudeville

De staatshervorming is de achilleshiel

Kleur mij rood

Maak mij zwart

Er is genoeg geharreward

Ontkalk uw aders en dans

Koubaa Libre, waag uw kans!

Broeders en zusters, kameraden

Ik schenk u mijn bloed en mijn handen

Ik zal voor u vechten en stokebranden

Aan het kruis met de leeuw!

aan het kruis met de haan!

Brussel zal altijd blijven bestaan

Als een doorn in het oog van de staat

Als de zon van Europa’s dageraad

Laat u niet misleiden door de grens

Of door prietpraat van bohémiens

Maar ga recht door zee

Met mij mee

Volg mij en stem Koubaa Libre!

Ik ben uw reddingsvest

Uit de varkensmest

Slacht het zwijn! Niet het brein!

Bevrijd ons van het Vlaams blok aan ons been,

En van het Vlaams eigenbelang ineen

Vergast de populisten op een ondergang

Trakteer ze Koubaa Libre

Hun hele leven lang

Daarom: stem om mij en op mij alleen

Het is de enige weg naar bevrijding

Voor u en voor iedereen

Koubaa Libre! Koubaa Libre!

Bazuin het rond

Koubaa Libre! Koubaa Libre!

Een nieuw verbond

Een nieuwe maatschappij

Stem op mij op vijfentwintig mei!

Broeders en zusters, kameraden

U ziet

Moeilijk is het niet

De juiste combinatie

Van klank en intonatie

Voor een wereld waar

Iedereen

Van top tot teen

Van Pool tot evenaar

Gelijk zal zijn voorwaar

Maar eerlijk is eerlijk

Voor ik aan dit alles begin

Voor ik mijn ideeën met uw deel

Wil ik mijn deel

Zoals iedere wereldverbeteraar

Die de wereld wil verbeteren en niet de mens

Dit is wat ik wens

Als de een tachtigduizend euro voor een lezing vangt

Dan ik ook

Yes we can

In kannen en kruiken

Gelijkheid is mijn boodschap

Mijn lijst

Met papaver en huwelijksrijst: evenveel voor elke partij

Gaat en vermenigvuldig u en heb lief

Heb lief zoveel u kunt

Het ligt in uw aard

(En koop ondertussen mijn partijkaart)

Broeders en zusters, kameraden

Alle gekke gelijkheid op een stokje

Koubaa Libre

25 mei

Mijn partij

is een kapstokje

Een elektroshockje op mijn notitieblokje

Een offerblokje

Want libre zijn we niet echt

En igual nog minder

We zullen nooit vrij en gelijk zijn

Dat is een oud refrein

Maar we zijn veel meer gelijk

Dan we verschillen

Of we dat nu wel of niet willen

We zijn ons brein, onvrij met of zonder pillen

En de een heeft wat meer geluk dan de ander

Dat is niemand zijn schuld

Niemand zijn verantwoordelijkheid

Het is gewoon een feit

Darwin, het gangetje van de natuur

De menselijke infrastructuur

En wat ik zeg is misschien meer dan een symptoom van mijn biologie

Het rijst als een geest op uit mijn hersenen, uit de materie

Uw en mijn stem zijn onmisbaar

In deze – ja, in welke – tijden

Broeders en zusters, kameraden

Vecht niet met uw pen

Maar met uw verstand

Voor de gelijkheid in ons land

En stuur om de liefde van God

Geen Belgische loodgieters terug naar Afghanistan

Met als argument

Dubbele punt

Met de menselijke kant van de zaak kunnen wij ons niet bezighouden

Kafka draait zich om in zijn graf

Is dit het wat ons o zo hoog aangeschreven onderwijs heeft voortgebracht?

Een mensenjacht

Moeten we aan onze kinderen meegeven

Dat wetten belangrijker zijn dan een mensenleven

Als dat zo is kunnen we rechters en commissarissen én leraars vervangen door robotten

De wet is de wet

En de werkelijkheid de werkelijkheid

De hoop een hoop

En de droom een woordenstroom

Broeders en zusters, kameraden,

Ik heb een droom

Dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven:

“Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn”.

Ik heb een droom dat op een dag, in het café van deze Vooruit,

De zonen en dochters van voormalige gastarbeiders

En de zonen en dochters van voormalige ministers,

In staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap.

Ik heb een droom dat op een dag zelfs Antwerpen,

Dat rechtse welbespraakte wespennest,

Veranderd zal worden in een tunnel van vrijheid en gerechtigheid.

Ik heb een droom dat mijn kinderen op een dag zullen leven in een land

Waar zij niet beoordeeld zullen worden op hoe goed zij het kunnen uitleggen

Een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun mogelijkheden en beperkingen

Of de hersenen waarmee ze werden geboren

Noch op hun moedertaal

Hun godsdienst of overtuiging

Maar op hun daden

Want broeders en zusters, kameraden

Vergeet nooit

Dat het goede niet wordt bepaald door de een of andere filosoof,

Welnee, geloof dat niet

Dat is praat en priet

Het goede is geen categorie van de filosofie, maar van de mensen

Wat kunnen we nog meer wensen?

Wij zitten aan het roer

Het goede wordt bepaald door de manier waarop wij collectief, generatie na generatie, het goede zien

Ik heb een droom vandaag

Een inzicht en een uitzicht

Weg van het politieke gekibbel en geschreeuw

Hier en nu begint een nieuwe eeuw

Een eeuw van taalverrijking

Gelijkheid is gelijk aan: gelijk, egaal, eenstemmig, soortgelijk, dergelijk, gelijkmatig, gelijkwaardig, gelijkgesteld, equivalent, hetzelfde, eensluidend, analoog, aanverwant, welgetroffen, van dezelfde stempel, als twee druppels water, uit hetzelfde hout gesneden, op één leest geschoeid enzoverder enzovoort

Allemaal woorden van dezelfde soort

Allemaal aan elkaar gewaagd

Als u het mij vraagt

Broeders en zusters, kameraden

Hoe rijker onze taal

Hoe genuanceerder ons verhaal

Hoe constructiever onze kritiek

Hoe verstandiger onze gesprekken

Hoe beter onze beslissingen

En beslissingen moeten niet worden beoordeeld

Op hoe ze uitpakken

Maar op hoe ze tot stand zijn gekomen

Broeders en zusters, kameraden

Ik resumeer

Ongelijkheid is er gekomen door

Ons sedentaire bestaan en een metafoor

Ping ping

Alleen een taalverrijking

Kan ongelijkheid

In gelijkheid

OmzettenBroeders en zusters, kameraden

Gelijkheid dus

Laat ons beginnen bij het begin en niet bij het einde

Want áls we zoals de oude Grieken zouden zingen:

Een keer trek je de conclusie

Gelijkheid is een illusie

Een pakketje droom

Met een dun laagje chroom

Dán zouden we hier niet gelijk staan

Nee nee

Nul nul

Gelijkspel

Einde, schluss gedaan

Of vinden we vrijheid, broederschap en gelijkheid

alleen op de maan?

Broeders en zusters, kameraden

Na dergelijke averechtse analyse

Na zo’n kromme expertise

Zouden we stil in een hoekje moeten kruipen

Afdruipen en zwijgen

Blij zijn met het feit

Dat we ademen

Zonder onderscheid

En kijk een eerste argument voor gelijkheid:

 Niemand ademt beter dan een ander

Anders misschien, gemakkelijker soms, dat wel

Maar niemand is beter

De wet van de moraal

De ademhaal

De respiratie

De stroom lucht naar en van de longen via neus of mond

Gelijk voor mens en hond

Voor kaal en blond

 De luchtpijp, de longen

Broeders en zusters, kameraden

Maak de long geen blaasjes wijs

Jong en grijs

Zonder of met

Alle leven

Gelijk voor de wet

Zuurstof uit de lucht wordt opgenomen in het bloed

Wie dat niet doet

Is niet slecht of goed wijs

Maar bestelt zichzelf een enkele reis

Naar het paradijs waar iedereen

Naar het schijnt en volgens schriftgeleerden en farizeeën

Gelijk is en tevreeën

Broeders en zusters, kameraden

Gelijkheid

Laat ons kijken naar de basis, naar het begin

Naar de Exodus, de boer en de boerin

Want kijk: Zwerft uit!

Had Jaweh het uitverkoren volk bevolen

En o wee wie zich in Egypte had verscholen

Zwerft uit en kronkel

Dan ben je moeilijk te raken door de kogel uit de loop der geschiedenis

En hoe je die loop ook draait of keert hij is

Krommer dan de sissende slangen en

Rode Zeeën

(Die in feite zoals de zwarte zeeën blauw zijn als rivieren)

Ja, de loop van de geschiedenis is

Verroest en gericht op kuddedieren

Broeders en zusters, kameraden

Zwerft uit uitroepingsteken!

Zig en zag en verken de streken

Van de wind

Als een onvoorspelbaar kind

Wie niet alle dagen vooruit gaat

Gaat alle dagen achteruit achtruitroepingsteken!

Broeders en zusters, kameraden

Blijf niet hangen op één stuk grond

Maak van de wolf geen herdershond

Want kijk de bakermat van alle ongelijkheid is

Jawel het zwarte schaap in het historische gerechtsgebouw – o zeemzoete contradictie: de landbouw

En wie wist waar de grond goed was

Plantte zijn gewas

Op zijn land

Inderdaad en navenant: wie het eerst komt, het eerst zijn granen maalt

En dat bepaalt

Of je geluk hebt of pech

Kortweg en door de geschiedkundige haarspeldbocht

Historici hebben het uitgezocht

In je familie zit veel geld

Of niet

Omdat je over, over, over enzovoort grootvader wist

Wat vruchtbare grond was en wat niet

Voor graan of rode biet

Voor papyrus en suikerriet

Dat is

De ba-sis

Van een langdurige proces

Dat heeft geleid tot

Ongelijkheid

Want kijkt

Uit onderzoek blijkt

Broeders en zusters, kameraden

 Dat sommige vroege Europese boeren

Gebruik konden maken van aanzienlijk vruchtbaarder grond

Dan andere vroege Europese boeren

O ja, toen al Europa, Europie, Europeid

Eenheid in verscheidenheid

Maar zullen de eerste vroege Europese boeren op het terrein

Dan niet de laatste vroege Europese boeren zijn?

Ik parafraseer

Zonder ik onteer of blasfimeer

De Heiligste der Heilige Schriften

Heeft Jezus van Nazareth niet in een verlichte bui

Tegen zijn discipelen gezegd:

De eersten zullen de laatsten zijn?

Nee, broeders en zusters, kameraden

Hier manifesteert onze afwijking tot overdrijven zich dus

Want Jezus Christus

Die vreugdeloze psycholoog

Die hemelbestormer aan de toog

Zei niet dat de eersten de laatsten zullen zijn

Noch dat de laatsten de eersten zullen zijn

De verlosser zei, dat is volgens de evangelisten

Die artiesten van de goede boodschap

Dubbele punt

Vele eersten zullen de laatsten zijn

Dat staat letterlijk in

Marcus hoofdstuk tien

Vers eenendertig

En woord voor woord

in Mattheüs hoofdstuk negentien

enzovoort

En volgens Lucas, geprezen zij zijn pen:

Er zijn eersten die de laatsten zullen zijn

Dat is andere wijn

Dus uit Marcus, Mattheüs en Lucas kunnen we logisch afleiden dat

Ik zeg niet zomaar wat

Niet alle eersten de laatsten zullen zijn

Nee, misschien

En de logica hieromtrent is eenduidig

Misschien worden zelfs niet de meeste eersten

De laatsten

Broeders en zusters, kameraden

Terug naar de eerste mannen die in een zinsverbijsterende vlaag besloten

Op hun achterpoten

Hun zaad, jawel

De daad bij het woord te voegen

En het vruchtbare land te ploegen

En wie eerst zei

Dit is van mij

Bezat een stuk grond

Ik was hier eerst

Wat hier groeit is mijn koren en mijn kaf

Blijf er met uw bokkenpoten af

Jawel, broeders en zusters, kameraden

Zie hier de geboorte van de ongelijkheid

Nooit vastgesteld bij jacht en visvangst

Niet bij de bessenpluk of de walvisvangst

Maar luister

En ik fluister

Dubbele punt 

Uit analyse van de isotopen kon worden vastgesteld dat:

De skeletten waarbij landbouwwerktuigen werden aangetroffen afkomstig waren van mannen die niet ver van hun geboorteplaats stierven in tegenstelling tot de skeletten van mannen die zonder deze grafgiften begraven werden.

Waaruit we kunnen concluderen

Zoals de geschiedkundige

Dat

Ik zeg niet zomaar wat

De mannen met landbouwwerktuigen in het graf

In de buurt van productieve en vruchtbare landbouwgrond woonden

Met als gevolg een surplus

Deze mannen hadden rijkdom en status

Zie hier de oogst  van ongelijkheid

En de vrouwen, zusters en broeders, kameraden?

Wel de vrouwen van weleer

Ik citeer

Dubbele punt

Werden veel verder van hun geboorteplaats begraven. Samen met eerdere archeologische aanwijzingen wijst dit op een systeem waarbij de beste landbouwgrond al aan het begin van de landbouwrevolutie van vader op zoon overerfbaar was. Mannen bleven op het land wonen waar ze geboren waren. Vrouwen kwamen vaak uit andere gebieden en gingen op het land van de man wonen wanneer ze met hem trouwde.

En ik ga verder

Dubbele punt

Dit primitieve systeem waarbij de toegang tot goede landbouwgrond al vroeg in de landbouwperiode ongelijk verdeeld was legde de kiemen voor veel verder gaande ongelijkheid in de latere prehistorie. Sommige groepen waren in staat enorme praalgraven neer te zetten voor hun overleden leiders, terwijl andere stamoudsten genoegen moesten nemen met een eenvoudig gat in de grond.

Broeders en zusters, kameraden

Een gat in de grond

Leg dat maar uit aan de Boerenbond

Ik maak een kanttekening met Kant

Wat weten we?

Dat alles verandert

Wat kunnen we doen?

Bewegen

Wat kunnen we hopen?

Dat we er ooit in zullen slagen

Op zon- en feest- en andere dagen

Onze ideologieën

In daden om te zetten

Tarara trompetten

Gelijkheid…

We kunnen hopen

Maar heeft u al ooit iemand tegen het lijf gelopen

Die geen uitleg had voor zijn daden?

 Gelijkheid…

Heeft u al iemand tegen het lijf gelopen die een vluchteling onderdak biedt

Zonder geld te vragen?

Gelijkheid…

Neem de lange ij de k de h en de korte ei weg

En wat schiet er over?

Geld, dat andere geweld

Aan de basis van ongelijkheid

En kijk

Uit ander onderzoek

Een van die onbetaalbare geschenken

Een boek

Ons feilbare denken

Waarin we zwart op wit lezen wat we vrezen

Dubbele punt

Uit deze experimenten blijkt dat geld ons richting individualisme doet neigen: de onwil om omgang met anderen te hebben, van anderen afhankelijk te zijn of om verzoeken van anderen in te willigen

Punt

De experimenten zijn opzienbarend; de uitkomsten impliceren dat

Leven in een om geld draaiende cultuur ons gedrag en attitudes op onbewust

Ik herhaal, onbewust

En wellicht onwenselijke

Ik herhaal, onwenselijke manier beïnvloedt

Hoera!

En in welke cultuur leven waa?

Een cultuur op respect en gelijkheid gericht?

Op een hoger wezen?

Of pogen wij de gehoorzaamheid te verbeteren door middel van grote beelden van Grote Leiders?

Broeders en zusters, kameraden

Wat we zien is alles wat er is

Maar een walvis is geen vis

En waarheid wordt teveel met bekendheid verward

Dat weten de spelers op de gelijke kansenmarkt

Broeders en zusters, kameraden

Uit ervaring spreken is alles wat ik doe

Als u schrijvers, onderzoekers en wereldverbeteraars uitnodigt om

Oud of zwart, wit of krom

Het doet er niet toe

Hun wereldverbeterende ideeën uit de doeken te komen doen

Gaat het om poen

Zoals die vrouw

Een verzetsheldin

Die haar strijd tegen het mannenregime in haar moederland

Op papier neerkrabbelde

Honderdduizenden boeken verkocht

En daarna vijftienduizend euro voor een lezing vroeg

Over de ongelijkheid in haar land

Het zegt genoeg

Tachtigduizend euro als je Obama’s  speechschrijver wil

Een bittere pil: tachtigduizend plus hotel en een businessticket twee personen

Heen en terug naar the land of the free

The land of opportunity

Oude cowboys, oude koeien

Ik herhaal

Erst das fressen, dann die Moral

Dat is de essentie van het verhaal

Wees eerlijk, en wat kunnen we hier anders

Wat hebben de banken geleerd?

Niets

We kunnen slechts leren als we verrast worden over ons eigen gedrag

Niet door verrassende feiten over mensen te lezen in de krant

Kop in het zand

Banken en overheden worden niet verrast door eigen gedrag

Maar door eigen bedrag: hoeveel ben ik waard?

Dat ligt in hun aard

Wat hebben de banken geleerd

Niets

Wat hebben de banken ons geleerd?

Dat zij in tegenstelling tot ons verzekerd zijn tegen verlies

En u mag tien keer raden

Broeders en zusters, kameraden

Wie dat verlies betaalt

U en ik, wij worden leeggehaald

En als wij een slecht jaar hebben, broeders en zusters, kameraden, wie betaalt dan het gat in onze rekening?

Ook wij, ringeling tingeling

Ja, broeders en zusters, kameraden, wij verzekeren de banken

Tegen verlies

Is dat logisch?

Of moeten we de rollen omkeren

En de banken hun statuut van onaantastbaarheid ondermijnen

Geen parels voor de zwijnen

Maar het varkentje wassen

Gedaan met wildebrassen

Ja, broeders en zusters, kameraden

Vanaf vandaag moeten de banken een verzekeringspremie betalen, een spaarpot voor de volgende crisis

Dat is logisch!

Broeders en zusters, kameraden

Laat je niet naaien door aalgladde politieke tongen

Zo d’ ouden zongen

Zo piepen hun jongen

Eigen gelijkheid eerst!

Eerst mijn portefeuille dan gelijkheid

Eerst geld dan de lange ij, de k, de h en de korte ei

Iets voor een partij?

Weet u wat

Conanti dabitur

Aan hem die waagt, zal gegeven worden

Res,non verba

Ga en versta

Ik ben een schrijver in geldnood

En de jager schiet mij dood

Als ik niet zigzag

Als ik niet in de ring spring

Met een springplank

En dank

Ik laat me gaan

De verkiezingen komen er aan

Ik richt een partij op

De Verlichting hoog in het vaandel:

Vrijheid, broederschap maar bovenal gelijkheid

Voor majesteit en keukenmeid

De hoogste tijd

Voor moraliteit en moderniteit

Een rijkere taal

Voor een rijker verhaal

Een Antwerpse winter, een Gentse lente

Broeders en zusters, kameraden:

Ik stel u voor: mijn partij!

Koubaa Libre, stem op mij!

Jawel, jawohl

Ik stel u voor hierbij:

Mijn loop-niet-in-de-valpartij

Eén nieuwe leuze

Dé juiste keuze: Koubaa Libre!

Broeders en zusters, kameraden

Ik zal u bevrijden van het beschimmelde juk

Van het regenboogcircus en de rechtse ruk

Ik doorprik

uw dagelijkse routine

Ik ben uw vangnet, uw trampoline

Leef en zweef en streef

Koubaa Libre en u zit safe

Tijd voor actie

Geen verlammende fractie

Geen achterkamerpolitiek

Maar tussen het publiek

zal ik de leeuw temmen

Ik reken op uw stemmen

Geen valse zangpartij

Maar Koubaa Libre: het tromgeroffel is nabij!

Broeders en zusters, kameraden:

Geen kredieten

Voor eliten

Geen leningen

Voor vrije meningen

Maar duidelijke taal:

Het kapitaal

Is van ons allemaal

Ook de winst

Op z’n minst

Gok, broeders en zusters, kameraden

Gok en we zullen zingen en dansen

Voor gelijke onderwijskansen

Want niemand is gelijk

Ook niet in de sloppenwijk

Een nieuwe ster, een nieuw Europa

Gratis openbaar vervoer

Naar Fez en Cassablanca

Eenheid in verscheidenheid

Zo is onze natuur

Dit is het uur: stem Koubaa Libre

En verstuur

Uw berichten via literatuur

Kunst is politiek!

Geen romantiek of reumatiek

Geen semantiek of zelfkritiek

Maar dynamiek en marsmuziek

Sloop de loop. Niet de hoop!

Geen daden, maar woorden!

Ga met mij en sluit akkoorden

Vlaanderen het gouden kalf

Is zonder Wallonië maar half

Demp de put niet zonder plan

Of het wordt Afghanistan

Of een streekroman

In de thermoskan

Van de brandweerman en de zakenman

Van de kikvorsman en de timmerman

Van de blindeman en de ombudsman

Van de dronkeman en de charlatan

Van de mosselman en de muzelman

Één voor allen! Allen voor één

Koubaa Libre voor iedereen

Gelijk!

Broeders en zusters, kameraden

Vreugd na arbeid

Geen apartheid

Tussen de palmen zullen wij rusten

In handgeweven hangmatten

Van eigen bodem

Geen import van peulvruchten

Geen export, geen nachtvluchten

Maar salsa en sociale zekerheid

Voor majesteit en keukenmeid

Stop de klassenstrijd en het onderscheid

Iedereen gelijk voor de wet

Jan, Piet, Joris en Móhammed

Iedereen van A tot Z

Stem Koubaa Libre’s meesterzet:

Vive la république!

Geen struisvogelpolitiek

Open uw ogen en aanschouw de vaudeville

De staatshervorming is de achilleshiel

Kleur mij rood

Maak mij zwart

Er is genoeg geharreward

Ontkalk uw aders en dans

Koubaa Libre, waag uw kans!

Broeders en zusters, kameraden

Ik schenk u mijn bloed en mijn handen

Ik zal voor u vechten en stokebranden

Aan het kruis met de leeuw!

aan het kruis met de haan!

Brussel zal altijd blijven bestaan

Als een doorn in het oog van de staat

Als de zon van Europa’s dageraad

Laat u niet misleiden door de grens

Of door prietpraat van bohémiens

Maar ga recht door zee

Met mij mee

Volg mij en stem Koubaa Libre!

Ik ben uw reddingsvest

Uit de varkensmest

Slacht het zwijn! Niet het brein!

Bevrijd ons van het Vlaams blok aan ons been,

En van het Vlaams eigenbelang ineen

Vergast de populisten op een ondergang

Trakteer ze Koubaa Libre

Hun hele leven lang

Daarom: stem om mij en op mij alleen

Het is de enige weg naar bevrijding

Voor u en voor iedereen

Koubaa Libre! Koubaa Libre!

Bazuin het rond

Koubaa Libre! Koubaa Libre!

Een nieuw verbond

Een nieuwe maatschappij

Stem op mij op vijfentwintig mei!

Broeders en zusters, kameraden

U ziet

Moeilijk is het niet

De juiste combinatie

Van klank en intonatie

Voor een wereld waar

Iedereen

Van top tot teen

Van Pool tot evenaar

Gelijk zal zijn voorwaar

Maar eerlijk is eerlijk

Voor ik aan dit alles begin

Voor ik mijn ideeën met uw deel

Wil ik mijn deel

Zoals iedere wereldverbeteraar

Die de wereld wil verbeteren en niet de mens

Dit is wat ik wens

Als de een tachtigduizend euro voor een lezing vangt

Dan ik ook

Yes we can

In kannen en kruiken

Gelijkheid is mijn boodschap

Mijn lijst

Met papaver en huwelijksrijst: evenveel voor elke partij

Gaat en vermenigvuldig u en heb lief

Heb lief zoveel u kunt

Het ligt in uw aard

(En koop ondertussen mijn partijkaart)

Broeders en zusters, kameraden

Alle gekke gelijkheid op een stokje

Koubaa Libre

25 mei

Mijn partij

is een kapstokje

Een elektroshockje op mijn notitieblokje

Een offerblokje

Want libre zijn we niet echt

En igual nog minder

We zullen nooit vrij en gelijk zijn

Dat is een oud refrein

Maar we zijn veel meer gelijk

Dan we verschillen

Of we dat nu wel of niet willen

We zijn ons brein, onvrij met of zonder pillen

En de een heeft wat meer geluk dan de ander

Dat is niemand zijn schuld

Niemand zijn verantwoordelijkheid

Het is gewoon een feit

Darwin, het gangetje van de natuur

De menselijke infrastructuur

En wat ik zeg is misschien meer dan een symptoom van mijn biologie

Het rijst als een geest op uit mijn hersenen, uit de materie

Uw en mijn stem zijn onmisbaar

In deze – ja, in welke – tijden

Broeders en zusters, kameraden

Vecht niet met uw pen

Maar met uw verstand

Voor de gelijkheid in ons land

En stuur om de liefde van God

Geen Belgische loodgieters terug naar Afghanistan

Met als argument

Dubbele punt

Met de menselijke kant van de zaak kunnen wij ons niet bezighouden

Kafka draait zich om in zijn graf

Is dit het wat ons o zo hoog aangeschreven onderwijs heeft voortgebracht?

Een mensenjacht

Moeten we aan onze kinderen meegeven

Dat wetten belangrijker zijn dan een mensenleven

Als dat zo is kunnen we rechters en commissarissen én leraars vervangen door robotten

De wet is de wet

En de werkelijkheid de werkelijkheid

De hoop een hoop

En de droom een woordenstroom

Broeders en zusters, kameraden,

Ik heb een droom

Dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven:

“Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn”.

Ik heb een droom dat op een dag, in het café van deze Vooruit,

De zonen en dochters van voormalige gastarbeiders

En de zonen en dochters van voormalige ministers,

In staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap.

Ik heb een droom dat op een dag zelfs Antwerpen,

Dat rechtse welbespraakte wespennest,

Veranderd zal worden in een tunnel van vrijheid en gerechtigheid.

Ik heb een droom dat mijn kinderen op een dag zullen leven in een land

Waar zij niet beoordeeld zullen worden op hoe goed zij het kunnen uitleggen

Een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun mogelijkheden en beperkingen

Of de hersenen waarmee ze werden geboren

Noch op hun moedertaal

Hun godsdienst of overtuiging

Maar op hun daden

Want broeders en zusters, kameraden

Vergeet nooit

Dat het goede niet wordt bepaald door de een of andere filosoof,

Welnee, geloof dat niet

Dat is praat en priet

Het goede is geen categorie van de filosofie, maar van de mensen

Wat kunnen we nog meer wensen?

Wij zitten aan het roer

Het goede wordt bepaald door de manier waarop wij collectief, generatie na generatie, het goede zien

Ik heb een droom vandaag

Een inzicht en een uitzicht

Weg van het politieke gekibbel en geschreeuw

Hier en nu begint een nieuwe eeuw

Een eeuw van taalverrijking

Gelijkheid is gelijk aan: gelijk, egaal, eenstemmig, soortgelijk, dergelijk, gelijkmatig, gelijkwaardig, gelijkgesteld, equivalent, hetzelfde, eensluidend, analoog, aanverwant, welgetroffen, van dezelfde stempel, als twee druppels water, uit hetzelfde hout gesneden, op één leest geschoeid enzoverder enzovoort

Allemaal woorden van dezelfde soort

Allemaal aan elkaar gewaagd

Als u het mij vraagt

Broeders en zusters, kameraden

Hoe rijker onze taal

Hoe genuanceerder ons verhaal

Hoe constructiever onze kritiek

Hoe verstandiger onze gesprekken

Hoe beter onze beslissingen

En beslissingen moeten niet worden beoordeeld

Op hoe ze uitpakken

Maar op hoe ze tot stand zijn gekomen

Broeders en zusters, kameraden

Ik resumeer

Ongelijkheid is er gekomen door

Ons sedentaire bestaan en een metafoor

Ping ping

Alleen een taalverrijking

Kan ongelijkheid

In gelijkheid

Omzetten

take down
the paywall
steun ons nu!