Verklaring van de eerste continentale vergadering Sociale Bewegingen
Opinie, Nieuws, Politiek, Sociale bewegingen, Neoliberalisme, ALBA, Bolivariaanse revolutie, ALCA, Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika (ALBA) -

Verklaring van de eerste continentale vergadering Sociale Bewegingen

Van donderdag 16 tot maandag 20 mei zijn we met meer dan 200 mensen samengekomen in de nationale school Florestan Fernandes in de gemeente Guararema, in de staat São Paulo, Brazilië. We zijn de vertegenwoordigers van bewegingen van vrouwen, boeren, studenten, jongeren, stedelijke en inheemse bevolkingen, vakbonden en agro-ecologische organisaties uit 22 landen. We vormden de Eerste Continentale Vergadering van de Sociale Bewegingen in de richting van ALBA.

vrijdag 24 mei 2013 11:15
Spread the love

We zijn hier samengekomen als onderdeel van een historisch proces dat vorm kreeg in fora, campagnes, internationale netwerken, de sectorale organisaties en diverse strijdervaringen binnen elk van onze landen. We laten de vlaggen van dezelfde strijd wapperen en hebben dezelfde dromen voor een echte sociale transformatie.

We leven in een nieuw tijdperk in Ons Amerika. Dit kwam de afgelopen jaren tot uiting door middel van diverse demonstraties en volksopstanden, de zoektocht naar het overwinnen van het neoliberalisme en het opbouwen van een alternatieve samenleving, die eerlijk en inclusief is. Want die nieuwe samenleving is mogelijk en noodzakelijk.

Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika (ALBA)

De handelsverdragen met Noord-Amerika (ALCA) leden een nederlaag in 2005. Dit toonde de kracht aan van de sociale bewegingen. En zo kwam een nieuwe geopolitieke en continentale configuratie tot stand. Deze werd gekenmerkt door de opkomst van volkse regeringen die het aandurfden zich tegen het imperium te verzetten. De maximale inzet op dit vlak werd in 2004 gelanceerd door Fidel Castro en Hugo Chávez. Ze werd genoemd: de Bolivariaanse Alliantie voor de Volkeren van Ons Amerika (ALBA).

ALBA is een in wezen een politiek, antineoliberaal en anti-imperialistisch project. Het is gebaseerd op de principes van samenwerking, complementariteit en solidariteit. Het is op zoek naar het samenbundelen van volkse en institutionele krachten voor een nieuw tijdperk van strijd voor de Latijns-Amerikaanse onafhankelijkheid van de volkeren.

Het is op zoek naar een volkse integratie in de strijd voor het leven, voor gerechtigheid, voor vrede, voor soevereiniteit, voor identiteit, voor gelijkheid, voor de bevrijding van Latijns-Amerika, voor een echte emancipatie die als horizon heeft: het Indo-Afro-Amerikaanse socialisme.

Maar het imperium doet al het mogelijke om de reorganisatie van de volkse krachten en de opkomst van nieuwe projecten in het autonome Grote Vaderland (Patria Grande) tegen te werken. Na de eerste opstanden tegen het neoliberalisme begon de VS met het heroriënteren van haar buitenlands beleid om haar hegemonie te herwinnen. Dit in het continentaal proces en in verschillende dimensies: de politieke, economische, militaire en culturele dimensies, alsook op het vlak van media.

Imperialistisch tegenoffensief

En het uitbreken van de kapitalistische crisis in Wall Street in 2008 versterkte deze plannen nog. Sindsdien zien we het imperialistische tegenoffensief groeien op het continent; we zien dit in de toenemende transnationale aanwezigheid op ons grondgebied, de plundering van onze natuurlijke hulpbronnen en de privatisering van sociale rechten.

Maar ook bij de militarisering van het continent, de criminalisering en repressie van volkse protesten, de Amerikaanse betrokkenheid bij de staatsgrepen in Honduras en Paraguay, de permanente destabilisatie van progressieve Latijns-Amerikaanse regeringen, de poging om de politieke en economische invloed te herwinnen door middel van initiatieven zoals het Bondgenootschap van de Stille Oceaan (een bondgenootschap tussen Chili, Peru en Colombia) en andere internationale overeenkomsten.

In de context van Noord-Amerikaanse imperialisme, maar ook rekening houdend met de nieuwe mogelijkheden van de regeringen van de ALBA-landen, is het meer dan ooit nodig om de sociale bewegingen van het continent goed te coördineren. We moeten de historische uitdaging aangaan en weerstand bieden en we moeten in het offensief gaan met originele ideeën en nieuwe voorstellen voor alternatieve modellen van beschaving, volgens de beste tradities van onze volkeren.

Bijdragen tot de Latijns-Amerikaanse integratie

We bevestigen de principes, de richtlijnen en de doelstellingen van onze eerste brief van de sociale bewegingen in Amerika om tot continentale integratie van de sociale bewegingen te komen: van onderuit en aan de linkerzijde. We willen ALBA en de solidariteit van de volkeren versterken tegen het imperialistische project in.

Wij herbevestigen ons engagement om bij te dragen tot de Latijns-Amerikaanse integratie, tot de antikoloniale, antikapitalistische, anti-imperialistische en antipatriarchale strijd, met de principes van continue en actieve solidariteit tussen de volkeren, door middel van concrete acties tegen alle vormen van macht die ons onderdrukt en domineert.

Wij bevestigen ons engagement voor het bereiken van zelfbeschikking, volkssoevereiniteit op alle terreinen: de gronden, het voedsel, de energie, de economische, politieke, culturele en sociale rechten van de volkeren.

We zullen de soevereiniteit van de volkeren om te beslissen over hun grondgebied en de natuurlijke rijkdommen verdedigen en en ook de rechten van Moeder Aarde.

De sociale bewegingen van Ons Amerika roepen op om:

– de eenheid en de regionale integratie te bevorderen gebaseerd op een model van alternatief leven, van duurzaamheid en solidariteit, waarin de taken van de productie en reproductie in dienst staan van de volkeren;

– de strijd van de massa’s en de klassenstrijd te herlanceren op nationaal, regionaal en continentaal niveau, waardoor we programma’s en projecten van het neoliberale kapitalisme kunnen stoppen en ontmantelen;

– effectieve netwerken en coördinatie van volkse media te bevorderen die ons toelaten om de strijd van ideeën te voeren en een halt toe te roepen aan het manipuleren van informatie door de grote media;

– onze processen van politieke en ideologische training te verbeteren om zo het bewustzijn voor de noodzakelijke veranderingen te versterken.

Bovendien

– betuigen wij onze steun en solidariteit met het volk van Colombia op dit cruciale moment in het proces van dialoog en onderhandelingen voor de ondertekening van een vredesakkoord met sociale rechtvaardigheid die werkelijk oplossingen zou aandragen voor de oorzaken van het gewapende conflict. We hebben aandacht voor de ontwikkelingen van dit proces en we zijn bereid om te helpen in de strijd van het Colombiaanse volk.

– betuigen wij onze steun aan de Bolivariaanse regering van Venezuela onder leiding van kameraad-president Nicolas Maduro. Hij was de ondubbelzinnige uiting van de wil van het Venezolaanse volk weerspiegeld in de verkiezingen van 14 april. We gaan in tegen de destabiliserende inspanningen van de oppositie die streeft naar het negeren van de soevereine beslissing van het volk en die het land wil leiden naar een politieke, institutionele en economische crisis.

Deze Continentale Verklaring van de Sociale Bewegingen in de richting van ALBA is een onderdeel van een proces van emancipatie dat sinds de Haïtiaanse Revolutie tot heden op zoek is naar een meer rechtvaardige en diepmenselijke samenleving. Ons engagement is om de erfenis van miljoenen revolutionairen verder te zetten, van mensen als Bolívar, San Martin, Dolores Cacuango, Toussaint L’Ouverture, José María Morelos, Francisco Morazan, Bartolina Sisa en vele anderen die hun leven gaven voor deze idealen.

Wij herbevestigen onze geschiedenis. Onze samenkomst draagt de naam van onze commandant Hugo Chávez. Zodoende eren wij hem en zwaaien wij weer met de vlaggen van de strijd voor eenheid en broederschap onder alle volkeren van dit groot, vrij en soeverein vaderland.

“De eenheid en integratie van Ons Amerika is onze horizon en onze weg!”

De Continentale Vergadering van de Sociale Bewegingen

(bron: Passalavoz)

(vertaling uit het Spaans door Toon Mondelaers)
 

take down
the paywall
steun ons nu!