Brussel is solidair
Bijzondere Financieringswet, Brussels Hoofdstedelijk Gewest -

Brussel is solidair

vrijdag 22 maart 2013 13:35
Spread the love

Brussel is solidair

Wouter Bracquené (Elsene) op vr, 2013-03-22 12:20.

Niet alle fiscale en para-fiscale meeropbrengsten uit de functie als hoofdstad moeten ook in Brussel-19 besteed worden natuurlijk. Maar er zoals Minister Geert Bourgeois en de N-VA van uitgaan dat ondankbaar Brussel enkel overleeft bij de gratie van financiële steun vanuit het rijke Vlaanderen is niet alleen te kort door de bocht en het is ook onjuist.

Brussel-19 beschikt niet over een hinterland dat de meerkost verbonden aan de centrumfuncties solidair mee betaalt zoals bv. een stad als Antwerpen binnen het Vlaamse Gewest. Het is wel duidelijk dat bijvoorbeeld de openbare ziekenhuizen in Brussel ook heel wat patiënten uit Vlaanderen verzorgen. Of dat de OCMW’s in Brussel dezelfde centrumfunctie vervullen als het OCMW van Antwerpen …

Mocht je alle fiscale en para-fiscale inkomsten die in Brussel ontstaan samentellen (bv. ook een deel van de personenbelasting van pendelaars, vennootschapsbelasting en BTW-opbrengsten) dan blijkt dat het hoofdstedelijk gewest een fiscale motor is voor het ganse land. De huidige Financieringswet doet dat evenwel niet en voorziet een financiering van de gewesten op basis van de personenbelasting van de inwoners. Op basis van het lagere inkomen van die Brusselaar ontvangt het Brusselse gewest gelukkig een compensatie: de zogenaamde solidariteitstussenkomst. Dat de financieringswet uitgaat van de personenbelasting voor de financiering van de gewesten is dus niet gunstig voor het hoofdstedelijk gewest en brengt ook geen stimulans voor de Brusselse economische motor. De solidariteitstussenkomst voor het Brussels gewest omwille van de lagere opbrengst van de personenbelasting in Brussel wordt bovendien niet toegekend aan de Brusselse gemeenten die ook deels hun inkomsten halen uit de personenbelasting.

Ingevolge het Lambermontakkoord hebben de gewesten sedert 2002 nieuwe gewestbelastingen toegewezen gekregen. Registratierechten en de verkeersbelasting vooral. De meeropbrengst in Brussel wordt evenwel “geneutraliseerd” (de zogenaamde negatieve term) om de budgettaire neutraliteit van die overdracht te verzekeren.

Een ingewikkeld verhaal, maar waarbij wel duidelijk wordt waarom Brussel structurele solidariteit vraagt (in plaats van bv. punctuele BELIRIS-middelen) en vandaag ook solidariteit geeft aan Vlaanderen en Wallonië.

take down
the paywall
steun ons nu!