Stop Armoede Nu voert actie om de aandacht van de publieke opinie te vestigen op de toenemende situatie van armoede in de stad. Alsook om de aandacht te vestigen op een sterk sociaal beleid van politiek én publieke opinie.

Stop Armoede Nu vraagt concreet:

  • Armoedebestrijding:  Een daadkrachtig stedelijk armoedebeleid in samenwerking met verenigingen waar armen het woord nemen, organisaties van etnisch-culturele minderheden en de Antwerpse organisaties die hulp bieden aan mensen in problemen.
  • Wonen:  Elke bewoner van Antwerpen moet zijn recht op wonen kunnen waarmaken: iedereen heeft recht op een betaalbare, kwalitatieve en geschikte woning.
  • Onderwijs:  Gelijke kansen voor alle kinderen: er is een plek voor iedereen in een school naar keuze. Door een toegankelijk inschrijvingssysteem en een betaalbare schoolrekening (met een maximumfactuur voor het middelbaar onderwijs) kunnen ook maatschappelijk kwetsbare kinderen hun recht op onderwijs verkrijgen.
  • Dienstverlening:  Het is positief dat het OCMW net als Woonhaven stappen zet rond 'Duidelijke taal' in briefwisseling en contacten. Deze stappen moeten ook genomen worden door de andere stedelijke diensten zoals de loketwerking.

In de volgende weken heeft een bespreking van deze actiepunten plaats met vertegenwoordigers uit de verschillende fracties van de nieuwe gemeenteraad.

Website: Stop Armoede Nu

Samenleving, Armoede, Antwerpen, Lokaal, Antwerpen, Stop Armoede Nu! -

Actie ‘Stop Armoede Nu’: een sterk sociaal beleid 6 jaar lang

ANTWERPEN - Maandagavond voerde Stop Armoede Nu actie aan het Antwerpse stadhuis. Een honderdtal symphatisanten vanuit verschillende organisaties en verenigingen kwam er samen.

maandag 28 januari 2013 23:55
Spread the love

take down
the paywall
steun ons nu!