Franse Koerden slachtoffer van een ‘etnisch allegaartje’ met de PKK?
Koerden, Pkk, Frankrijk, Antiterrorisme, KNK, Koerdisch Instituut -

Franse Koerden slachtoffer van een ‘etnisch allegaartje’ met de PKK?

woensdag 17 oktober 2012 14:12
Spread the love

Adem Uzun, lid van het Nationaal Congres van Koerdistan (KNK), werd op 6 oktober gearresteerd in Frankrijk en aangeklaagd als zijnde één van de kaders van de Koerdische separatistische organisatie PKK in Europa. De hele zaak roept verontwaardiging op bij Koerdische verenigingen.

In de volle commotie ontstaan door het net dat de Franse politie uitgooide in radicaalislamitische milieus, is een tweede antiterrorisme-operatie op zaterdag 6 oktober onopgemerkt voorbijgegaan. Op die bewuste dag arresteerde de politie, op bevel van antiterrorismerechters Theirry Fragnoli en David Benichou, meerdere leden van de Koerdische gemeenschap in Mayenne, Parijs en de Parijse regio. Allen worden verdacht van wapenhandel  –  voor en som van 1,2 miljoen euro volgens de info van het dagblad ’20 minutes’ – bedoeld om de gewapende tak van de PKK in Irak te bevoorraden.  Ze werden sinds de maand april in het oog gehouden door het antiterrorisme Sub-directoraat (Sdat).

Onder de aangehouden personen bevindt zich Adem Uzun, één van de leden van het uitvoerend comité van het Nationaal Koerdisch Congres (KNK). Deze herbergt politieke, sociale en culturele organisaties uit Koerdistan en zetelt  in Brussel. De man werd gearresteerd in een café in Montparnasse, in Parijs. De Franse autoriteiten stellen hem voor als “een belangrijk leider van de PKK in Europa». De KNK brengt daar in een communiqué tegen in dat “Adem Uzun in Parijs was […] voor diplomatieke activiteiten”. Adem Uzun moest deelnemen aan een colloquium gewijd aan de situatie van de Koerden in Syrië, voorzien op 13 oktober in het Assemblée nationale.

Enkele 200 Koerden gearresteerd in Frankrijk sinds 2007

De aanhouding van Adem Uzun heeft helemaal niets van doen met de ongegrond beschuldigingen die hem worden verweten”, gaat de KNK verder. Ze beschuldigen Turkije “elke Koerdische politieke activiteit te willen verbieden”. “Met deze arrestatie heeft Frankrijk geantwoord op de verwachtingen van premier Erdo?an door de fundamenten van het Franse democratische systeem te ondermijnen”, verzekert de KNK, die in het voorbijgaan ook raakt aan rechter Fragnoli, “bijzonder gekend om zijn arrestaties van Koerdische politici.” Deze magistraat van de antiterrorismeafdeling van het Parijse parket vertoont zich ook geregeld in zaken gelinkt aan de PKK.

In 2007 werden bijvoorbeeld een vijftiental Koerden van Turkse afkomst gearresteerd in de Parijse regio en beschuldigd van “bendevorming, financiering en witwaspraktijken in relatie tot een terroristische onderneming”. Onder de verdachten bevond zich Riza Altun, afgeschilderd als vertegenwoordiger van de PKK in Europa. Een gelijkaardige operatie werd uitgevoerd in Marseille in januari 2009, daarna nog in februari en december 2010. De laatste maanden lijkt het alsof de politieoperaties zijn geïntensifieerd. In maart 2012 werden zeven Koerden aangehouden in Reims. In juli, werden 26 jonge manifestanten onder toezicht geplaatst in Straatsburg. In augustus werden vijf anderen gearresteerd in Marseille … Volgens het Vrije Informatienetwerk van Mesopotamië (ActuaKurde), zijn er sinds 2007 meer dan 200 Koerden gearresteerd. Het merendeel, waaronder Riza Altun, zijn vrijgelaten zonder bewijzen voor hun lidmaatschap van de PKK.

Ankara zet druk

De recente operaties komen minder dan twee weken na een nieuw salvo van kritiek van Recep Tayyip Erdo?an tegen Parijs en Berlijn. Hij beschuldigt ze ervan Turkije niet te helpen in haar strijd tegen de separatistische Koerden van de PKK. “Het Westen wil niet dat we dit probleem regelen. Ik zeg het duidelijk, Duitsland wil het niet en Frankrijk wil het niet en ze helpen ons niet in deze kwestie”, verklaarde het Turkse regeringshoofd 27 september jongstleden tijdens een TV-interview met NTV. “Langs de ene kant uiten deze landen zich tegenover de Europese Unie en classificeren ze de PKK op hun lijst van terroristische organisaties en langs de andere kant laten ze toe dat die afgevaardigden vrij rondlopen in hun landen.” zij hij alvorens de Duitse en Franse autoriteiten te beschimpen: “Zij [de PKK-leiders] staan onder uw bescherming en u tolereert hun activiteiten.”

De laatste jaren heeft Frankrijk nochtans grote toegevingen gedaan aan Turkije inzake de antiterrorismestrijd. Op 7 oktober 2011 bijvoorbeeld begaf toenmalig minister van binnenlandse zaken, Claude Guéant, zich naar Ankara om een akkoord te tekenen van “coöperatie tegen het terrorisme”, om uitleveringen te faciliteren. Op een persconferentie, verzekerde hij het Turks regeringshoofd “ de complete, onwrikbare bereidheid van Frankrijk in de strijd [tegen terrorisme] aan de zijde van Turkije”.

De zaak van het Koerdische volk ondersteunen

Door de PKK op te nemen op de lijst van terroristische organisaties in 1993, hebben Parijs en Berlijn elke organisatie verboden die zich zou beroepen op de Koerdische Arbeiderspartij. Maar een tijdje later kwamen zij allemaal terug aan het oppervlak onder andere namen. “Er bestaat in Europa een gans netwerk van pro-PKK verenigingen die geen deel uitmaken van de PKK en waarvan de leden geen lid zijn van de PKK”, legt Olivier Grojean uit, lector politieke wetenschappen aan de universiteit van Aix-Marseille, gespecialiseerd in de Koerdische beweging. “Nochtans worden deze associaties soms gestuurd – maar niet geleid – door clandestiene PKK-militanten.” De banden tussen deze verenigingen en de onafhankelijkheidsbeweging zijn dus moeilijk aan te tonen.

Deze organisaties bereiden regelmatig culturele of politieke manifestaties voor om de publieke opinie te sensibiliseren over de Koerdische kwestie, met als doel druk te zetten op de Europese regeringen. Het andere luik van hun activiteiten bestaat in het verzamelen van fondsen om “de Koerdische zaak te steunen”. De politie vermoedt soms afpersing en drugstrafiek om de gewapende strijd te steunen – eind augustus werden vijf personen gearresteerd nabij Marseille op verdenking van poging tot moord op een zaakvoerder die weigerde ‘revolutionaire taks’ te betalen. “Ik denk niet dat er in Europa veel criminele activiteiten plaatsvinden om de gewapende tak van de PKK te financieren. Hier doen de meeste verenigingen vooral ‘huisbezoeken’: ze  gaan naar de huishoudens, wisselen nieuws uit over het land, … In de meeste gevallen staan de mensen een zeker percentage van hun inkomsten af, maar op vrijwillige basis”, verzekert Olivier Grojean. “Het overmaken van ingezamelde fondsen aan de PKK door verenigingen is clandestien maar aangetoond”, gaat de politoloog verder. Daar staat tegenover dat dit voor justitie zeer moeilijk te bewijzen is.

“Een etnisch allegaartje”

Bovendien worden in de praktijk zeer weinig Koerden, gearresteerd in het kader van antiterrorisme-operaties, veroordeeld bij gebrek aan bewijs. In het geval van Adem Uzun, aangehouden in Parijs op 6 oktober, denkt de Franse politie voldoende elementen gevonden te hebben die toelaten banden aan te tonen tussen de politieke en logistieke tak van de PKK. “De autoriteiten wilden bewijzen dat de politieke tak van de PKK activiteiten heeft gelinkt aan de oorlog, zoals het aankopen of leveren van wapens, en dus bijgevolg aan terrorisme of financiering van terrorisme”, gaat Olivier Grojean verder. “Het probleem is echter dat, a priori, Adem Uzun geen lid is van de PKK, zelfs al is de KNK openlijk pro-PKK, zonder er een afdeling van te zijn, en zelfs als hij uiteraard contacten heeft met leden van de partij.”

Maken de Europese autoriteiten een allegaartje van de PKK en verenigingen die strijden voor de rekenning van het Koerdische volk? Dit is bijvoorbeeld het geval in Duitsland, verzekert Olivier Grojean. “In hun rapporten beweren de Duitse geheime diensten dat er 11.000 PKK leden zijn in Duitsland. Dit cijfer komt overeen met het geheel van de aanhangers van de Koerdische verenigingen en hun sympathisanten; In werkelijkheid zouden er enkel een 150-tal clandestiene leden van de PPK in Duitsland zijn en een twintigtal in Frankrijk. “ Voor Selma Ben Khelifa, advocaat van Adem Uzun in België, bestaat er geen twijfel over de verwarring van de Franse autoriteiten “Mijn cliënt wordt beschuldigd van lid te zijn van de PKK, dat is vals. Er is een complete mengelmoes gemaakt van de KNK, de politieke tak van de Koerdische beweging waarvan hij deel uitmaakt, en de gewapende tak, waarvan hij tegenspreekt deel van te zijn. Dit mondt uit op een etnisch allegaartje: u bent Koerd dus u wordt sterk verdacht deel te zijn van de PKK.”

Vertaling door het Koerdisch Instituut

Oorpronkelijk tekst door Gaëlle Le Roux, verschenen 12 oktober 2012 op France24.com:

http://www.france24.com/fr/20121012-france-kurdes-turquie-arrestations-pkk-partis-travailleurs-kurdistan-adem-uzun-justice

Eindnoot: Het Koerdisch instituut werkt al jaren zeer goed samen met de KNK en met Adem Uzun in het bijzonder. Wij veroordelen zijn arrestatie met kracht. Europese landen moeten erover waken dat de Turkse Republiek haar ondemocratische praktijken niet exporteert naar het buitenland!

take down
the paywall
steun ons nu!