Kafka! enters the world of blogging!
Gent, Studentenvereniging, Kafka -

Kafka! enters the world of blogging!

woensdag 12 september 2012 16:58
Spread the love

Goedemiddag lezers.

Zoals je aan de titel kan zien is dit het eerste blogbericht van Kafka! Het lijkt mij dan ook gepast om te beginnen met een kleine introductie over onszelf. Vervolgens leg ik even uit wat wij nu concreet doen. Ten slotte situeer ik onze registratie van de blog.

Kafka! is een studentenvereniging uit Gent. Het idee Kafka! op te richten is begonnen binnen onze vriendengroep. Waar we samen buiten deze verenigingsvorm al vaak de (intellectuele?) discussie aangingen, al dan niet op café, leek het ons ook wel leuk dit binnen een vereniging verder uit te werken. Gezien onze vriendengroep filosofisch vrij uiteenlopend is, was het dan ook logisch om te opteren voor een overkoepelende vereniging. Dit impliceert dat wij noch links, noch rechts gesitueerd zijn en juist door debat ons verenigen. Het is dan ook onze mening dat juist door deze filosofische en politieke tegenstellingen, het beste gesprek of debat kan bekomen worden. Ondanks deze verschillen proberen we toch een zekere consensus te bereiken. Immers een groot verschil betekent niet dat we het altijd oneens met elkaar moeten zijn. Bepaalde topics overschrijden deze ‘indeling’.

Zoals al aangehaald is Kafka! dus een pluralistische vereniging. Hier voegen wij nog aan toe dat Kafka! een open democratische vereniging is. Dit houdt in dat iedereen een zegje heeft in de werking. Iedereen is vrij toe te treden, deel te nemen aan de vergaderingen alsook zich verkiesbaar te stellen voor het praesidium. Voor de “studentenverenigingsleken” onder ons, een preasidium is het bestuur van de vereniging. Deze wordt op jaarbasis aangesteld en kan jaar na jaar herverkozen worden. Bepaalde functies kunnen uiteraard niet gecombineerd worden, denk aan praeses en penningmeester.

Een studentenvereniging kan zich ook verenigen onder een Konvent met andere verenigingen. Dit heeft als voordeel dat je kan genieten van subsidies en het gratis gebruik van auditoria van de universiteit. Voor een vereniging als de onze, zou dit gebeuren onder het PFK, het Politiek Filosofisch Konvent. Anderhalf jaar geleden hebben wij een aanvraag tot toetreding ingediend, echter als het gevolg van een administratieve rompslomp (lees: het wijzigen van de reglementen als gevolg van de erkenning van Kasper, NSV en voornamelijk Kajira) heeft dit meer dan een jaar in de onderste lade van het bureau gelegen. Toen onze zaak werd behandeld, waren zij van oordeel dat een groot deel van onze activiteiten, ik citeer, “niet voldoende politiek filosofisch” waren. Voor dit burgerlijk jaar (2012) zullen we opnieuw proberen erkend te worden. Om dit te bewerkstelligen hebben we bijna wekelijks een lezing of debat gepland. Echter ook activiteiten als een BBQ en een streekbierenavond staan op de agenda, daarnaast hebben we ook een museumbezoek gepland. Ook het studentikoze aspect is dus vertegenwoordigd. 

Nu kan je je de vraag stellen hoe een overkoepelende vereniging nu zijn concrete topics kan uitwerken, zonder kleur te bekennen. Om dat te verduidelijken zal ik een aantal activiteiten toelichten, alsook ons proces. Onze onderwerpen zijn vaak gebaseerd op de actualiteit, waar een pijnpunt ligt, zoeken wij verduidelijking. Dit doen wij door de grootste perspectieven vertegenwoordigd te laten zijn op een debat. Als het een lezing betreft, zoeken we vaak verduidelijking omtrent één bepaald onderwerp. Zo hebben wij een mei ’68 lezing gepland. Zoals iedereen weet betreft dit de studentenrevolte. Dit is nu niet bepaald actualiteit, echter wel interessant. Daarnaast hebben wij een lezing gepland omtrent retorica. Dit lijkt ook tot de interesse van vele studenten te spreken. Hoe spelen wij dan in op de actualiteit? Daar komt ons debat omtrent biotechnologie en biolandbouw dan weer wat dichter in de buurt. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld nog de commotie omtrent de genetisch gemanipuleerde aardappelen en de acties daarrond. Daarom hebben wij Bart Staes (Groen! en EP), prof. Geert Haesaert (HoGent: Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen) en Klaas Mensaert (Pirate Party Belgium) uitgenodigd om de verschillende visies te verduidelijken en een interessant debat op gang te brengen.

Maar waarom starten wij nu een blog op op De Wereld Morgen? Dit is omdat wij met trots mededelen dat De Wereld Morgen onze eerste sponsor is. Naar onze mening is dit de ‘perfecte’ sponsor. Diens achtergrond in de media past perfect binnen onze overtuiging. Wij zullen dan ook geregeld updates doen op deze blog over activiteiten, het studentenleven in Gent en iedere andere mogelijke interesse van één van de schrijvers! Voor diegenen die goed opletten, schrijvers staat in het meervoud. Deze blog wordt dus bijgehouden door heel Kafka! De inhoud zal wel even gescreend worden door het praesidium. Het lijkt mij dat dit een duidelijke introductie van onszelf is, dus laten we het daarop houden voor de eerste blog. Ik wens iedereen een fijne dag toe, en tot de volgende blog!

Nathan Dalmijn (praeses)

https://www.facebook.com/KafkaGent?ref=hl

take down
the paywall
steun ons nu!