Bron: Pixabay
Nieuws, Economie, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Gent - FIAN Belgium

40-tal boerensyndicaten, middenveldorganisaties en academici steunen boer die OCMW-Gent aanklaagt

"Het is dringend tijd dat de overheid inzet op een goed beheer van landbouwgrond en toegang tot grond voor onze landbouwers." Dat stelt een 40-tal boerensyndicaten, landbouwers, middenveldorganisaties en academici in een steunverklaring aan de boer die een proces aanspande tegen de verkoop van 450 ha landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij door het OCMW van Gent. Het proces gaat vandaag van start in het Justitiepaleis van Gent, waar deze ochtend ook een solidareitsbijeenkomst gehouden wordt.

dinsdag 11 december 2018 13:21
Spread the love

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij uit de portefeuille van Fernand Huts. Eén boer en enkele burgers besloten een rechtszaak aan te spannen om de verkoop ongedaan te maken. Hun argument is dat door de landbouwgronden in één bulk te verkopen, het OCMW de facto alle landbouwers uitsloot van de verkoop. Een veertigtal landbouwsyndicaten, middenveldorganisaties en academici spreken hun steun uit aan de boer en burgers die de zaak opstartten.

“In de huidige context waarin toegang tot grond voor landbouwers bijna onmogelijk is, was deze beslissing onbegrijpelijk”, stelt Hanne Flachet van FIAN Belgium, die het initiatief nam voor de steunverklaring. “We vragen dat de overheid een grotere rol speelt in het beschermen van landbouwgrond en garanderen van toegang tot grond voor landbouwers. Dit is essentieel om lokaal, duurzaam en kwalitatief voedsel te garanderen vandaag en in de toekomst.”

Landbouwgrond staat overal ter wereld onder druk, maar in België is het probleem extreem urgent. In Vlaanderen verdwijnt elke dag 6 ha open ruimte1 waarvan een groot deel landbouwgrond. Bovendien neemt de concentratie van landbouwgrond toe; kleine landbouwbedrijven worden opgedoekt of geïntegreerd in grootschalige landbouwbedrijven. De prijs van landbouwgrond in Vlaanderen is verdrievoudigd in de afgelopen 10 jaar2. De druk op landbouwgrond en moeilijke toegang tot grond voor landbouwers heeft grote gevolgen voor onze lokale voedselproductie. Wie gaat er binnen 20 jaar voor ons voedsel zorgen?

Pieter van Poucke, lokale bioboer en aanklager in de rechtszaak: “Het is vandaag bijna onmogelijk om grond te kopen omwille van tekort aan beschikbare gronden en de hoge prijs per ha.” Door de gronden in één bulk te verkopen werden de landbouwers uitgesloten van de verkoop. Tegelijkertijd bedroeg de gemiddelde prijs per ha slechts 39.000 euro, terwijl de prijs van gronden in de regio kan oplopen tot 100.000 euro. De aanklagers argumenteren daarom dat er sprake is van indirecte staatssteun. Pieter stelt verder: “Wij zijn geïnteresseerd in enkele ha grond om autonoomvoeder voor onze koeien op te produceren. Enkele ha van de verkochte gronden hadden hier perfect voor kunnen dienen.”

Naast de steunverklaring, organiseerden enkele boeren- en middenveldorganisaties een solidariteitssamenkomst met ontbijt voor het Justitiepaleis om te laten zien dat de aanklagers er niet alleen voor staan. De uitspraak in de zaak wordt verwacht voor de tweede helft van januari.

 

Ondersteuningsverklaring

“Onze boeren worden uitgesloten van de verkoop van landbouwgrond door het OCMW van Gent, dit is onbegrijpelijk”

Vandaag start het proces tegen de verkoop van 450 ha publieke landbouwgrond aan een dochteronderneming van Fernand Huts. Meer dan 20 landbouworganisaties, academici en middenveldorganisaties willen hun steun uitdrukken aan de boer en burgers die een rechtszaak aanspanden tegen de verkoop. Het aantal landbouwers in België daalt snel en de hoge prijs en tekort van landbouwgrond spelen hierin een belangrijke rol. Deze evolutie heeft gevolgen voor onze lokale voedselproductie. In de huidige context moet een goed beheer van publieke gronden en toegang tot grond voor landbouwers tot de prioriteiten van de overheid behoren.

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij uit de portefeuille van Fernand Huts. Eén boer en enkele burgers besloten een rechtszaak aan te spannen om de verkoop ongedaan te maken. Zij vinden steun bij heel wat boeren en boerinnen in de regio en in heel België. Hun argument is dat door de landbouwgronden in één bulk te verkopen, het OCMW de facto alle landbouwers uitsloot van de verkoop. De aankoop vereiste namelijk 17,5 miljoen euro. Het resultaat was dat de gemiddelde prijs per ha slechts 39.000 euro bedroeg terwijl de prijs van gronden in de regio kan oplopen tot 100.000 euro. De aanklagers argumenteren daarom dat er sprake is van indirecte staatssteun.

Landbouwgrond staat overal ter wereld onder druk, maar in België is het probleem extreem urgent. In Vlaanderen verdwijnt elke dag 6 ha open ruimte1 waarvan een groot deel landbouwgrond. Bovendien neemt de concentratie van landbouwgrond toe ; kleine landbouwbedrijven worden opgedoekt of geïntegreerd in grootschalige landbouwbedrijven. Sinds 1980 verloor België 68 procent van haar landbouwbedrijven2. Jaarlijks gaan 2000 jobs in de Belgische landbouwsector verloren. Deze tendenzen hebben een grote invloed op de grondprijs. Onlangs bracht de federatie van notarissen een overzicht over grondprijzen uit. Daaruit bleek dat de prijs van landbouwgrond in Vlaanderen verdrievoudigd is in de afgelopen 10 jaar. De druk op landbouwgrond en moeilijke toegang tot grond voor landbouwers heeft grote gevolgen voor onze lokale voedselproductie. Wie gaat er binnen 20 jaar voor ons voedsel zorgen?

Het is daarom dringend tijd dat de overheid een grotere rol speelt in het beschermen van landbouwgrond en het zorgen voor toegang tot grond voor onze landbouwers. Dit is essentieel om lokaal, duurzaam en kwalitatief voedsel te garanderen vandaag en in de toekomst.

 

Algemeen Boerensyndicaat

Boerenforum

Luc Hollands, FMB

Wiertz Christian, MIG

FUGEA

MAP

Brecht Goussey, Boer- en Compagnie

‘Tfruitratje

VZW De Warmoezeniers

Voedsel Anders

FIAN Belgium

De Landgenoten

Landwijzer

Bioforum

Wervel

Velt

Voedselteams

David Baele, secretaris ABVV-Algemene Centrale Oost-Vlaanderen

Solidagro

Vormingplus Waas-en-dender

Climaxi

Parkveld Blijft … natuurlijk

Gent Wake Up

Labo VZW

Doubleface vzw

Vormingplus Waas-en-Dender

Link Ecologisch Forum

Michiel Dehaene, Hoofddocent Stedenbouw, Universiteit Gent

Esther Beeckaert, Universiteit Gent

Dieter Bruneel, Universiteit Gent

Wouter Vanhove, Universiteit Gent

Hans Vandermaelen, Universiteit Gent

Hanne Cottyn, Universiteit Gent

Barbara Van Dyck, University of Sussex

Jeroen Frateur, directeur Sint-Lucas Academie-Gent

Eric Corijn, hoogleraar, VUB

Hans Leinfelder, Docent, KU Leuven

Pieter Van den Broeck, Professor, KU Leuven

Han Verschueren, Professor, KU Leuven

Jef Peeters, Professor, KU Leuven

Frank Moulaert, Emeritus Hoogleraar, KU Leuven

Sofia Saavedra Bruno, KU Leuven

Bram Vandemoortel, Architecture Workroom

take down
the paywall
steun ons nu!