CAOI - Coordinadora Andina de Organizaciones Indigenas (logo)
Opinie, Nieuws, Milieu, VN, Klimaatcrisis, Moeder aarde, Inheemse volkeren Andes, Abya Yala, Organisaties van de Inheemse Volkeren uit het Andes-gebergte (CAOI), Wereldtop van de Inheemse Volken -

Pleidooi voor Rechten van Moeder Aarde op Wereldtop van de Inheemse Volkeren 2014

Miguel Palacín Quispe, algemeen coördinator van de Organisaties van de Inheemse Volkeren uit het Andes-gebergte (CAOI), heeft naar aanleiding van de Wereldtop van de Inheemse Volken in 2014 in New York een verklaring afgelegd. Hij wil er voor zorgen dat de Latijns-Amerikaanse inheemse volkeren ten volle zouden kunnen deelnemen aan het bepalen van de agenda van die belangrijke conferentie.

woensdag 23 mei 2012 19:05
Spread the love

De bedoeling is te garanderen dat de Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Aarde tot een goed einde gebracht wordt. Dit zal gebeuren tijdens de elfde zitting van het Permanente Forum voor Inheemse Zaken van de Verenigde Naties.

De verklaring van de CAOI

Op voorstel van Bolivia hebben de Verenigde Naties opgeroepen om een Wereldtop van de Inheemse Volkeren te houden in 2014.

Wij betuigen onze steun aan de ambassadeur van de Alba-landen en ondersteunen de mede-organisatoren, die er voor zorgen dat de inheemse volkeren van Abya Yala (nvdr: de inheemse benaming van het Amerikaanse continent) de protagonisten zouden zijn van de agenda en de voorstellen om af te rekenen met de wereldwijde crisis die de hele planeet treft. We willen dit doen in een directe dialoog met de landen.

Wij, de inheemse volkeren van Abya Yala en van heel de wereld, zijn de erfgenamen van grote beschavingen. Met vele offers hebben wij de erkenning van onze rechten veroverd in internationale juridische kringen. Maar de staten hebben daar geen respect voor, waardoor het noodzakelijk is dat de VN-commissies daarop toezicht houden.

In de huidige politieke conjunctuur is de agenda vooral gericht op de bespreking van het neoliberale model dat onze rechten en de rechten van Moeder Aarde schendt. Die agenda herleidt onze staten ook tot een minimale taak namelijk het bevorderen van een politiek van investeringen en in het geval van Abya Yala voornamelijk de investeringen in de mijnbouw.

Het resultaat is dat inheemse volkeren slachtoffer zijn van meervoudige gevolgen: onteigening van land en natuurlijke hulpbronnen, gedwongen verhuizingen, vervuiling, schade aan de gezondheid, schending van onze heilige plaatsen, het opleggen van buitenlandse modellen van ontwikkeling met een totaal gebrek aan overleg en vrije en goedgeïnformeerde beslissingen. Bovendien worden onze protesten tegen deze schendingen gecriminaliseerd.

Wij zijn slachtoffer van een homogeniserend, roofzuchtig en repressief model, dat zijn onuitvoerbaarheid al aangetoond heeft in de verschillende crisissen (financiële crisis, klimaatcrisis, politieke crisis, enz.).

De inheemse volkeren van Abya Yala hebben veel elementen om bij te dragen aan een andere cultuur vanuit de beginselen en praktijken van onze voorouders: namelijk een Goede Manier van Leven (Buen Vivir) in harmonie met Moeder Aarde, onze gemeenschappelijke vormen van organisatie en besluitvorming, en ons aanpassingsvermogen aan de meest uiteenlopende geografische context en klimaten.

Daarom bevelen wij als inheemse bevolking van Yala Abya het volgende aan:

– dat het Permanente Forum van de VN de realisatie van een serieus proces zou versterken en garanderen vanuit de volkeren om deel te nemen aan de Wereldconferentie over inheemse volkeren.

– dat het Permanente Forum en andere VN-instanties de organisatorische processen zouden versterken door participatie van de inheemse bevolking met het oog op de besluitvorming voor de conferentie … en dit op grond van de Verklaring van de Rechten van de Inheemse Volkeren.

– dat de mechanismen voor de volledige participatie van de inheemse bevolking zouden worden gegarandeerd voor, tijdens en bij het toezicht op de conclusies van de Wereld Conferentie van 2014.

– dat deze mechanismen van participatie en de agenda van de Wereldconferentie zouden worden opgebouwd in een gezamenlijk proces van VN-organisaties en de inheemse volkeren.

Tijdens de wereldtop moet er kunnen worden gesproken over nieuwe paradigma’s zoals: de multinationale staten tegenover de natiestaat die in crisis is; en in verband met de klimaatverandering en de zogenaamde ‘groene economie’, een Goede Manier van Leven (Buen Vivir), als het alternatief voor de beschavingscrisis.

De top moet ook inhouden dat de lidstaten zich engageren om de rechten van inheemse volkeren te respecteren bij de uitvoering van het beleid en de acties ten behoeve van inheemse volkeren.

Op deze top moet de VN een Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Aarde goedkeuren.

Miguel Palacín Quispe

Miguel Palacín Quispe is algemeen coördinator van de Organisaties van de Inheemse Volkeren uit het Andes-gebergte (CAOI).

(New York, 14 mei 2012)

Bron: Pasalavoz

(Vertaling uit het Spaans: Toon Mondelaers)

take down
the paywall
steun ons nu!