Op het Sint-Jansplein vult een buurtbewoner een enquête in over zijn wijk. (foto: Ilkan Demir)
Samenleving, Samenleving, Lokaal, Stampmedia, Antwerpen-Noord, Antwerpen, 2060, Enquête, Bewoners -

Antwerpse buurtbewoners delen enquêtes uit

ANTWERPEN - Het wijkoverleg 'Noord ant-woord' deelde op 16 maart enquêtes uit op het Sint-Jansplein in Antwerpen. Tot 6 april polst de vereniging naar de tevredenheid van de buurtbewoners over hun wijk in Antwerpen-Noord. Eind mei zijn de resultaten beschikbaar.

dinsdag 20 maart 2012 12:20
Spread the love

‘Noord ant-woord’ deelt 14.000 enquêtes uit, van 9 maart tot 6 april 2012. De bevraging peilt naar de bemerkingen van de inwoners over de huidige staat van hun wijk. De organisatie wil weten wat er moet veranderen. De enquête is opgesteld in het Nederlands, het Frans en het Engels, om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Diversiteit

De bedoeling is om met zoveel mogelijk inwoners te praten over de toekomst van Antwerpen-Noord. Centraal op de agenda staan de uitdagingen en de mogelijke verbeteringen van de wijk, bijvoorbeeld de aanpak van het druggebruik en meer groen op straat.

Ongeveer dertig buurtbewoners zijn vertegenwoordigd in het wijkoverleg. “De allochtonen in onze vereniging zijn beperkt. Dat willen we veranderen”, zegt Koen Wynants van ‘Noord ant-woord’. “We proberen representatiever te zijn door samen te werken met moskeeën, scholen en sociale organisaties.”

Verkiezingen

Het wijkoverleg beseft dat 14.000 mensen de enquête niet spontaan invullen. Daarom gaan de medewerkers op pad om mensen te ondervragen op straat. Een ander middel om meer mensen te bereiken, is een online enquête. “Aanvankelijk leek het een succes, maar nu blokkeert de website vaak; dat is jammer. We proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken”, zegt Wynants.

Sint-Jansplein

Meer dan 100 mensen vulden de enquêtes in op het Sint-Jansplein. “We zijn tevreden over de opkomst”, zegt Wynants. “Er is te weinig groen in mijn straat en de automobilisten rijden er te snel”, zegt Jan Vereecken (58), die aan Viaduct Dam woont.

Diana Van Dunnegem (65) woonde twintig jaar in de Gasstraat. “Taal is het grootste probleem in de wijk. Dat heb ik aangegeven in de enquête. Ik vermeldde ook hoe belangrijk ik het vind dat mensen uit verschillende culturen overeenkomen.”

In oktober vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. “Eind mei 2012 is het resultaat openbaar voor het publiek. Met zicht op de aankomende verkiezingen, bezorgen wij onze conclusies aan de politici”, zegt Wynants.

© 2012 – StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!