Armoedebestrijding en besparen
Werklozen, Inkomensongelijkheid, Armoedebestrijding, Maatschappelijke integratie, Langdurige werkloosheid -

Armoedebestrijding en besparen

vrijdag 16 maart 2012 13:44
Spread the love

Op 19 januari jongstleden werd een colloquium gehouden met als thema ‘Armoede bestrijden via actieve insluiting’ . ‘Armoede in België. Federaal Jaarboek 2012’. In dit jaarboek gaat bijzondere aandacht naar de Europese strategie van actieve insluiting en haar drie pijlers: een toereikend inkomen, inclusieve arbeidsmarkt en de toegang tot kwaliteitsvolle diensten.. Zie hiervoor http://www.mi-is.be/be-nl/armoedebeleid/armoede-in-belgie-federaal-jaarboek-2012

Deze bijzondere dag werd ingericht door de POD Maatschappelijke Integratie.
De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) is een programmatorische federale overheidsdienst opgericht in 2003 onder leiding van de voorzitter van het directiecomité: Julien Van Geertsom. De overheidsdienst streeft ernaar aan alle personen die door de mazen van het net van de sociale zekerheid vallen en in armoede leven, een menswaardig bestaan te waarborgen.De POD MI zet zich in om deze missie waar te maken door deel te nemen aan het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van het beleid terzake. Zo is de POD MI dicht betrokken bij het ontwerp van de regelgeving. Hij informeert en adviseert zijn doelpubliek en partners over de maatregelen en acties en beheert de financiële stromen van en naar de partners.

Hoog volk

Een zo belangrijk colloquium verdient hoog volk: Maggie De Block (toen nog net even staatssecretaris voor armoedebestrijding)  mocht het openingswoord houden, en niemand minder dan onze Eerste Minister Elio de Rupo had het laatste woord. Meer info hierover: http://www.socialeeconomie.be/kalender/colloquium-%E2%80%98armoede-bestrijden-via-actieve-insluiting%E2%80%99-%E2%80%98armoede-in-belgie-federaal-jaarboek

Maatschappellijke gevolgen van een te hoge inkomensongelijkheid

Het mag er ook op lijken dat onze Overheid bezorgd is over een al te grote inkomensongelijkheid. Prof. Richard Wilkinson mocht immers een uur lang het woord voeren. Deze Britse professor en onderzoeker in sociale epidemiologie schreef samen met zijn vrouw Kate Pickett een boek:’the Spirit Level’, uitgegeven in 2009, waarin wordt aangetoond dat een samenleving met grote inkomensongelijkheid veel meer sociale problemen als drugoverlast, tienerzwangerschappen, psychische ziektes enz. kent dan samenlevingen waar de inkomensongelijkheid minder groot is.
Onlangs verscheen in Mo een interview met de man: http://www.mo.be/artikel/professor-richard-wilkinson-over-inkomensongelijkheid

Realiteit

In elk nieuw regeringsakkoord, in elke beleidsnota staat wel dat men de armoede wil terugdringen. Met 1,5 miljoen ‘officieel’ armen in ons land mag dat ook wel..

Het contrast met de werkelijkheid is echter niets dan schrijnend te noemen. Door de besparingsmaatregelen van onze jonge regering worden met name langdurig werklozen nog dieper onder de armoedegrens geduwd dan ze al waren.
De beeldvorming in de reguliere media kwam hierbij te hulp. Er is een algemene perceptie over langdurig werklozen als profiteurs, luieriken die teren op het geld van hardwerkende mensen…. Ook de vakbonden hadden het nauwelijks over de maatregelen inzake werkloosheidsuitkeringen, blijkbaar vinden zij ook dat ‘2 jaar langer werken’ een betere basis is voor mobilisatie dan mensen die langer dan een jaar werkloos zijn..

Het lijkt wel alsof  men, nu ook geholpen door een eigenaardig soort lezing van een recent RVA-rapport, erop vertrouwd dat die langdurig werklozen met een stok tegen hun rug op wonderbaarlijke wijze werk zullen vinden (of dat werk hen een beter zelfbeeld en levenskwaliteit zal geven doet er even niet toe…).Voor de exacte cijfers van dat rapport verwijs ik graag naar het artikel  https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/14/drie-kwart-van-geschorste-werklozen-gaat-naar-ocmw-verdwijnt-van-arbeidsmarkt

Mijn aandacht gaat o.a. naar de mensen die een positieve evaluatie kregen na onderzoek over hun stappen naar werk.
Feitelijk belanden ze in dezelfde armoede als mensen die negatief gesanctioneerd werden, ze belanden een stuk onder de armoedegrens.

Wie zijn die mensen? Welke criteria gebruikt men om mensen te sanctioneren? Hoe worden mensen begeleid? Allemaal onderwerpen die ik in de komende weken wil behandelen. Tot binnenkort… 

take down
the paywall
steun ons nu!