Nieuws, Samenleving, België, Asielcrisis, Dossier:vluchtelingen, Asiel en migratie, SOS Opvang -

Winter én zomer opvang voor asielzoekers gevraagd

BRUSSEL - Acht NGO’s willen nog een laatste krachtig publiek signaal geven over de problematiek rond het recht op opvang. Ze voerden dinsdag actie voor het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD). SOS Opvang vraagt aan de regering om bij de begrotingscontrole de opvangcrisis niet uit het oog te verliezen.

dinsdag 6 maart 2012 18:50
Spread the love

Het consortium SOS Opvang bestaat uit 11.11.11, Caristas, CIRÉ, Convival, Dokters van de Wereld, Oxfam, UNICEFen Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze voerden dinsdag 6 maart actie omdat de regering nu een budgettaire controle aan het doorvoeren is. “We vinden dat De Block extra middelen moet vragen voor de problematiek die al drie jaar aansleept”, zegt Anne Dussart, woordvoerster van het consortium.

“Mensen die asiel aanvragen, krijgen nog steeds niet direct een opvangplaats”, vertelt Dussart. “Ze krijgen de stempel ‘niet-toegewezen’. We kunnen zoiets in een democratische staat als België niet tolereren, aangezien iedereen die asiel aanvraagt recht heeft op opvang.” Die mensen hebben volgens de wet niet alleen recht op opvang, maar ook begeleiding.

Actie met soep en zang

De acht NGO’s kwamen dinsdag samen voor het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Block. Ze zongen op de melodie van We Will Rock You van Queen ‘Winter, zomer opvang’. Er werd soep uitgedeeld aan de aanwezigen. De actievoerders hadden ook tentjes opgezet en zaten op een stuk karton met een dekentje om zich heen: een verwijzing naar de situatie waarin asielzoekers op straat moeten slapen.

Na de winter nog opvang?

“Onze nachtopvangactie is nu afgesloten omdat staatssecretaris De Block ervoor gezorgd heeft dat er door de winteropvang niemand meer op straat slaapt. Dat winteroffensief stopt op 31 maart”, vertelt Dussart. In de winterperiode wordt er meer aandacht gegeven aan de thuislozen, maar in de zomer slapen zij evengoed op straat. De actievoerders vragen dat de opvang het hele jaar door gaat.

De acht NGO’s willen dat de asielprocedures kwalitatief goed verlopen. Dat wil zeggen dat er meer middelen moeten zijn voor de asielinstanties. “De tijdelijke maatregelen, zoals de opvang opbouwen, dan weer afbouwen of transitplaatsen voorzien, kunnen dan afgeschaft worden”, vult Dussart aan. “Er moet een degelijk actieplan opgesteld worden dat het asielbeleid in zijn geheel bekijkt. Er moeten dus dringend structurele maatregelen worden genomen, zodat de asielzoekers in de zomer ook niet op straat moeten slapen.”

Nog geen structurele oplossingen geboden

Een delegatie van de woordvoerders van de organisaties had een gesprek met de adjunct-kabinetschef. Ze kreeg echter niet al te veel informatie omdat op dit moment de begrotingsbesprekingen nog aan de gang zijn. De adjunct-kabinetschef kon ook nog geen structurele oplossingen bieden voor de opvangcrisis. “We moeten dus nog wachten tot de begrotingscontrole af is”, vertelt de woordvoerder van de delegatie.

Staatssecretaris De Block zou net na de actie, tijdens het begrotingsconclaaf, 35 miljoen euro extra gekregen hebben om de asieldossiers sneller te kunnen afhandelen.

take down
the paywall
steun ons nu!