winkelkarretjes met illegale producten uit Israëlische nederzettingen
Vredesactie, Palestina, Dexia Israël, Nederzettingen, Oorlogseconomie, Agrexco -

EU diplomaten: “schort financiële transacties met Israëlische nederzettingen op”

maandag 23 januari 2012 15:36
Spread the love

Afgelopen woensdag lekte een rapport uit van diplomaten van de EU. De diplomaten nemen de Israëlische nederzettingenpolitiek op de korrel en doen enkele opvallende aanbevelingen. Ze pleiten ervoor financiële transacties met Israëlische nederzettingen aan banden te leggen.

Het EU Heads of Mission Report on East Jerusalem, van de delegatie van diplomaten van de Europese Unie in Jeruzalem en Ramallah, lekte op 18 januari via verschillende kranten uit. Het rapport focust op de impact van de Israëlische nederzettingenpolitiek op Oost-Jeruzalem. De diplomaten wijzen er op dat dit beleid neerkomt op onrechtmatig territorium verwerven en stellen dat het een vreedzame oplossing van het conflict in de weg staat.

Het rapport focust op Oost-Jeruzalem, maar de conclusies en aanbevelingen gaan net zo goed op voor het Israëlische nederzettingenbeleid in het algemeen.

Financiële linken met nederzettingeneconomie aanpakken

De diplomaten doen enkele opvallende aanbevelingen. Ze raden de EU als geheel of de individuele lidstaten aan om “financiële activiteiten die de nederzettingen ondersteunen tegen te gaan of te ontmoedigen” en vragen de Europese Commissie om “wetgeving in overweging te nemen” om zulke transacties tegen te houden.

Ook dringen ze er op aan dat producten afkomstig uit nederzettingen in Oost-Jeruzalem niet profiteren van de voorkeursbehandeling onder het EU-Israël Associatie Akkoord.

Tenslotte dringen ze er ook op aan duidelijkheid voor Europese groothandels, “door richtlijnen te geven wat betreft labelling van producten uit nederzettingen.”

Op 23 januari buigen de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU zich over een rapport waarin de verdrijving van Palestijnse boeren op de Westoever op korrel wordt genomen. Naar verluidt bereiden diplomaten een kritisch standpunt voor.

Israëlische nederzettingen illegaal

De Israëlische nederzettingen verlammen al jaren elk mogelijk vredesproces en zijn een belangrijke oorzaak van de onderdrukking en uitbuiting van duizenden Palestijnen. Ze veroorzaken armoede en discriminatie voor de 2,4 miljoen Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever leven. De Palestijnen moeten immers de schaarse natuurlijke bronnen, zoals land en water, gradueel en gedwongen afstaan aan de ingeweken kolonisten.

Deze nederzettingen zijn gevestigd op grond geconfisceerd van de lokale Palestijnse bevolking en breiden ook nu nog steeds uit met confiscatie van grond door kolonisten met ondersteuning van het Israëlisch leger. Tegelijk wordt de lokale Palestijnse bevolking de toegang tot waterbronnen ontnomen en wordt de watervoorraad gemonopoliseerd voor de nederzettingen. Zo gaat het grootste deel van de watervoorraad in de Jordaanvallei naar de Israëlische nederzettingen, wat te weinig overlaat voor de lokale Palestijnse bevolking om op een leefbare wijze aan landbouw te doen. Bovendien worden de Palestijnse dorpen in de Jordaanvallei en elders met vernietiging bedreigd door het Israëlisch leger.

Dit alles komt neer op vernieling en de toe-eigening van goederen niet gerechtvaardigd door militaire noodzaak. Dat is illegaal volgens artikel 53 van de 4de Conventie van Genève.

Producten van bezetting in onze supermarkten

Producten uit die illegale nederzettingen liggen, met het label ‘Produce of Israel’, ook in onze winkelrekken: van cosmetica van Ahava, over halva, tot producten van Sodastream. De verkoop van die goederen komt neer op heling.

Eind november 2011 overhandigde Vredesactie een winkelkarretje met producten uit illegale Israëlische kolonies aan toenmalig minister van Economie Van Quickenborne. Het is immers aan het ministerie van Economie om de illegale handel aan banden te leggen. Vraag is of de nieuwe minister van Economie Vande Lanotte de aanbevelingen van de EU-diplomaten ter harte neemt en er voor zorgt dat producten uit de nederzettingen niet langer tot in onze winkels geraken.

take down
the paywall
steun ons nu!