G4s-technologie in Israëlische gevangenissen.
Palestina, Israël, Bezette Gebieden, G4S -

OESO onderzoekt contracten G4S in Israël

dinsdag 7 januari 2014 14:00
Spread the love

Het beveiligingsbedrijf G4S dat de afgelopen twee jaar al dikwijls te maken kreeg met crisissen, wordt momenteel geconfronteerd met een onderzoek door internationale autoriteiten naar haar vermeende activiteiten in Israël en de bezette Palestijnse gebieden.  Dat bericht verscheen in The Independent op dinsdag 7 januari 2014.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Groot-Brittannië zou hebben aangegeven dat het de diensten van G4S aan de Israëlische veiligheidsdiensten zal onderzoeken. G4S levert ondermeer bewakingsapparatuur voor de Israëlische checkpoints in de bezette Palestijnse gebieden.

De OESO, die in Groot-Brittannië opereert onder de paraplu van het Department of Business ,wordt verwacht te onderzoeken of de levering van deze diensten in strijd is met de richtlijnen voor multinationale ondernemingen – een door de overheid gesteunde set van aanbevelingen voor verantwoord ondernemen overzee.

Gezien de illegaliteit van de kolonies volgens het internationaal recht, wordt verwacht dat de OESO G4S – als een bedrijf uit een OESO-land –  zal ondervragen over hoe het de levering of onderhoud van bewakingsdiensten die de bezetting helpen, kan rechtvaardigen. 

Als de OESO vindt dat G4S onjuist heeft gehandeld, zal dat zorgen voor een volgende reeks van slechte publiciteit voor het bedrijf, dat wereldwijd al aan de schandpaal wordt genageld voor verschillende zaken, zoals het langdurig in isoleercellen opsluiten van Zuid-Afrikaanse gevangenen, het geklungel tijdens de bewaking van de Olympische Spelen in Londen, de dood van een Angolese asielzoeker tijdens een gedwongen repatriëring, etc.

In juli 2013 kondigde de EU nieuwe richtlijnen aan die de financiering van Israëlische bedrijven en projecten, actief op bezet Palestijns gebied, moeten stopzetten. In Groot-Brittannië verscheen vorige maand nog een waarschuwing van de Britse regering op de website van UK Trade and Investment over de illegaliteit van de Israëlische kolonies.  De website waarschuwde tegen het uitvoeren van financiële transacties, investeringen, aankopen en aanbestedingen van bedrijven en toerisme. “EU-burgers en bedrijven moeten zich bewust zijn van de mogelijke reputatieschade door betrokkenheid bij economische en financiële activiteiten in de nederzettingen.”

Het besluit tot onderzoek van de OESO wordt gezien als een overwinning voor de campagnevoerders van Lawyers for Palestinian Human Rights en War on Want.

Ook in België wordt er actie gevoerd tegen G4S.  Palestina Solidariteit heeft gesprekken met verschillende gemeenteraadsleden van Gent, met de vraag de openbare aanbestedingen aan G4S te herzien.  Momenteel heeft Gent voor ruim 5 miljoen euro opdrachten gegund aan G4S.  Gezien de ambities van Gent, zoals geformuleerd in Missie Gent 2020 en het Bestuursakkoord 2013-2018, waarin ondermeer wordt opgetekend dat Gent de aankoop van producten weert die het Zuiden schaadt, hoopt Palestina Solidariteit dat Gent inderdaad de politieke moed toont om hun aspiraties ook in het G4S-dossier waar te maken.

Meer info over de Stop G4S-campagne kan hier gevonden worden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!