(foto Vredesactie)
Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Vredesactie, Pieter De Crem, Burgerlijke ongehoorzaamheid -

Vredesactie vrijgesproken, minister De Crem bijt in het zand

Op donderdag 13 maart sprak de correctionele rechtbank de organisatie Vredesactie vrij in de zaak aangespannen door minister van defensie Pieter De Crem. De argumenten van de minister werden over de hele lijn verworpen.

donderdag 13 maart 2014 15:57
Spread the love

Vredesactie werd vervolgd voor een geweldloze actie bij het ministerie van defensie in 2008. Die actie verliep toen geweldloos en er werd niets beschadigd. De rechter volgt de argumentatie van Vredesactie en oordeelt dat de beschuldigingen tegen Vredesactie te zwak zijn. Hij oordeelt dat de organisatie geen fout heeft begaan. Vredesactie kan dus ook niet worden verplicht een schadevergoeding van 233,86 euro te betalen, die door de minister werd geëist.

“Vredesactie is tevreden met deze uitspraak,” reageert Roel Stynen, woordvoerder van Vredesactie. “Ondanks vijf jaar gerechtelijk onderzoek is het strafdossier erg zwak. Hopelijk denken overheden en bedrijven in het vervolg twee keer na voor ze organisaties proberen te vervolgen omwille van acties. Geweldloze actie is een cruciaal onderdeel van onze democratie.”

Intimidatie

De correctionele dagvaarding van Vredesactie was een zoveelste initiaitef waarbij overheden en bedrijven sociale actie beantwoordden met gerechteijke vervolging. Deze processen zijn volgens Vredesactie een vorm van intimidatie en een grove aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting.

De repressieve aanpak van activisten schrikt immers mensen af om geweldloze acties te organiseren of er aan deel te nemen. Deze aanpak heeft ook belangrijke financiële gevolgen voor de geviseerde organisaties.

Imagoschade

De actie van Vredesactie kaderde in de internationale actiedag “War starts here”, die wil zichtbaar maken hoe de EU betrokken is in oorlogen. Vredesactivisten blokkeerden de poorten van het ministerie van Defensie, hingen spandoeken op en spoten symbolisch ‘bloed’ over de muren van het gebouw van het ministerie.

Een eigen schoonmaakploeg van de actievoerders ging onmiddellijk aan de slag om het ‘bloed’, dat over het ministerie van defensie stroomde, van de stoep en de muren te spoelen. Het ging over zogenaamd ‘theaterbloed’, in feite gekleurd water dat volledig afspoelbaar is. De vredesactivisten werden echter gehinderd door de politie die hen aanhield voor verhoor.

Het ‘bloed’ had ook gewoon kunnen weg regenen, maar minister De Crem trommelde onmiddellijk enkele soldaten op om met een hogedrukreiniger alles snel weg te spoelen. Wat De Crem daarmee vooral wou voorkomen was imagoschade.

Geweldloze actie is een onderdeel van de democratie

Vredesactie wijst er op dat veel sociale verworvenheden, die we nu vanzelfsprekend vinden, te danken zijn aan de ongehoorzaamheid en bereidheid van bewegingen en mensen om zich in te zetten voor het algemeen belang. Ook vandaag is deze vorm van sociale actie nodig om democratie in stand te houden en te verbeteren. 

Vredesactie voelt zich door dit vonnis gesterkt om met zijn vreedzame en geweldloze ongehoorzaamheidsacties door te gaan.

take down
the paywall
steun ons nu!