Durban 2011 -

Canadese jongeren buiten gegooid op COP17

donderdag 8 december 2011 16:34
Spread the love

Woensdag 7 december 2011. De spanning stijgt op COP 17. De klimaatonderhandelingen zijn in hun sluitstuk beland en iedereen begint zijn stellingen hard te maken, zo ook de jongerendelegaties op deze top.

Leden van de Canadese jongerendelegatie werden de deur uitgegooid tijdens de openingstoespraak van Canadees minister Peter Kent. Op het moment dat Kent zijn toespraak opende stonden 6 jongeren op en draaiden hun rug naar de minister. Op de rugzijde van hun T-shirts stond opvallend gedrukt “Turn your back on Canada”.

De agenda van de Canadese minister is duidelijk: de exploitatie van de teerzanden veilig stellen, legt de Canadese jongerendelegatie ons uit. “I have yet to hear him say that he’s here to defend my future” omschrijft actievoerder James Hutt de wens van de jongerendelegatie. Het is immers kristalhelder dat naast de vele slachtoffers in het Zuiden de jongeren over de hele wereld de enorme rekening zullen betalen als een bindend klimaatakkoord niet van de grond komt.

De zes jongeren ontvingen een staande ovatie van het publiek. Het applaus ging zo luid dat Kent met moeite nog te verstaan was. Ondanks de grote steun werden de jongeren de zaal uit geëscorteerd en verwijderd van het terrein. De toegang tot de gebouwen is hen voorlopig verboden.

Canada doet veel moeite om de klimaatonderhandelingen op een sisser te laten uitdraaien, maar dat is niet alles.

Canada is bij de EU ook druk aan het lobbyen om de beslissing te herbekijken over de winning van fossiele brandstof uit teerzanden. Eerder dit jaar besliste de Europese Unie om fossiele brandstof uit de Canadese teerzanden te classificeren als koolstofintensief en een sterk vervuilende brandstof die het milieu in gevaar brengt.

Canada won intussen een paar keer de ‘Fossil of the Day’-award die Can Interantional dagelijks uitreikt tijdens de klimaattop. De award is voor een land dat een opvallend slechte beurt maakt op de klimaatonderhandelingen. Anderhalve week lang proberen de jongerendelegaties Canada te wijzen op hun onverantwoordelijke onderhandelingsstrategie die een nauwe link toont tussen het klimaatbeleid van Canada en de vervuilende fossiele brandstoffen.

Door te verhinderen dat de internationale gemeenschap stappen vooruit zet, zet Canada de toekomst van de volgende generaties op het spel. Het ziet er naar uit dat naast de rekening van de financieel-economische crisis af te wimpelen op de gewone burger iemand opnieuw de rekening van zich wil afschuiven!

James Hutt:” As long as Canada is at the negotiation table promoting industry over human rights, we will never see the climate agreement the world needs. It’s time to leave Canada behind.”

Tijdens de ochtendbriefing van donderdag 8 december 2011 voerde de Canadese jongerendelegatie opnieuw de druk op. Een lid van de delegatie vroeg: “”you have to look in my eyes and tell me that tarsands are not in the centre of Canadian climate policy”. De minister ontweek de vraag en zei dat het niet gerechtvaardigd was om de integriteit van de regering in twijfel te trekken. Daarop heeft de Canadese jongerendelegatie de briefing verlaten.

Pieter

PS: lees ook de bijdrage van The Guardian over de steun van het Verenigd Koninkrijk aan de Canadese plannen.

take down
the paywall
steun ons nu!