“Strijd tegen klimaatverandering nog steeds mogelijk”
Nieuws, Milieu, Klimaatopwarming, Durban 2011 -

“Strijd tegen klimaatverandering nog steeds mogelijk”

BRUSSEL — De uitstoot van broeikasgassen voldoende terugdringen tegen 2020 om de klimaatverandering onder de 2 graden Celsius te houden is nog steeds technisch en economisch mogelijk. Dat stelt een nieuwe studie van het klimaatprogramma van de VN, UNEP.

donderdag 24 november 2011 16:30
Spread the love

Elk jaar onderzoekt UNEP de kloof tussen wat landen hebben beloofd in de strijd tegen de klimaatverandering, en wat er nodig is om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden. Aan het nieuwe rapport werkten 55 wetenschappers mee uit 28 instellingen uit de hele wereld. Ze schatten de bewuste kloof op 6 gigaton CO2-equivalent (CO2e)

Hoopvol

Maar, en dat is het goede nieuws, die kloof is overbrugbaar voor 2020, zeggen ze. Enkele dagen voor de klimaattop in Durban benadrukken ze dat de wereld al over de nodige instrumenten beschikt om het klimaatprobleem aan te pakken.

“Het jaarlijkse rapport van UNEP toont dat we nog heel wat werk voor de boeg hebben, maar het toont ook dat de kloof nog gedicht kan worden”, zegt VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. “Dit is een boodschap van hoop en een belangrijke oproep tot actie.”

“Dit rapport geeft de regeringen en beleidsmakers alle vitale informatie over hun opties om de klimaatverandering aan te pakken”, zegt UNEP-baas Achim Steiner. “De landen op de klimaattop in Durban beschikken hiermee over alle nodige technologische scenario’s.”

De auteurs leggen de nadruk op betere efficiëntie waardoor de energieproductie met 11 procent kan dalen tegen 2020. Tot 28 procent van de totale energieproductie zou bovendien voor rekening zijn van niet-fossiele bronnen, zoals hernieuwbare energie.

Lucht- en scheepvaart

Het rapport gaat vervolgens dieper in op de verschillende sectoren. De elektriciteitsproductie moet 2,2 tot 3,9 gigaton kunnen besparen per jaar door onder meer efficiëntere centrales en het gebruik van hernieuwbare brandstoffen. In het verkeer moet een besparing van 1,4 tot 2 gigaton CO2e mogelijk zijn door efficiëntere auto’s en elektrische wagens.

Het rapport vermeldt ook uitdrukkelijk de lucht- en scheepvaart als sectoren die van groot belang zijn, maar tot nog toe buiten het Kyotoprotocol vielen. De twee sectoren zijn samen goed voor ongeveer 5 procent van de uitstoot aan broeikasgassen.

“In beide sectoren kunnen betere efficiëntie en klimaatvriendelijke brandstoffen de uitstoot verminderen”, stellen de auteurs. “Specifiek voor de scheepvaart, is het verminderen van de snelheid van de schepen een simpele maar veelbelovende optie.”

take down
the paywall
steun ons nu!