(foto: Rob Stevens)
Verslag, Nieuws, België, Marc Leemans -

Marc Leemans met 91 procent verkozen als ACV-voorzitter

Marc Leemans is met 91,14 procent verkozen tot nieuwe voorzitter van de christelijke vakbond ACV. Leemans was al meer dan elf jaar nationaal secretaris van het ACV. “Hij begint aan een mooie maar niet gemakkelijke opdracht”, zegt Luc Cortebeeck die nog tot eind dit jaar voorzitter blijft.

dinsdag 24 mei 2011 16:41
Spread the love

Een verrassing was de verkiezing van Marc Leemans al lang niet meer. Hij was de enige kandidaat die door het bestuur werd voorgedragen aan de Algemene Raad van het ACV. Dat orgaan dat bestaat uit 500 medewerkers en militanten van de vakbond mocht zich dan in een geheime stemming uitspreken. Uiteindelijk kreeg Marc Leemans 91,14 procent van de stemmen. Zijn voorganger Luc Cortebeeck haalde 12 jaar geleden 95 procent.

“De verkiezing is geen populariteitstest”, zo nuanceert Cortebeeck de cijfers. Wat aan die stemming voorafgaat is bij het ACV veel belangrijker. De voorzitter en de algemeen secretaris gaan langs bij alle centrales en regionale afdelingen en stellen drie vragen: hoe moet het verder met het ACV, aan welk profiel moet de nieuwe voorzitter beantwoorden en wie komt daarvoor in aanmerking.

“Het waren de geconsulteerden die met een naam op de proppen kwamen”, aldus Cortebeeck. Uit die bevraging bleek dat het ACV op zoek moest naar een “bruggenbouwer”. Iemand die de eenheid nastreeft, niet alleen binnen het ACV tussen bedienden en arbeiders, werkzoekenden en werkenden, Franstaligen en Nederlandstaligen, maar ook tussen de vakbonden. Na de spanningen van de voorbije maanden tussen het ABVV en het ACV moet er weer gebouwd worden aan het gemeenschappelijk front.

Cortebeeck somde nog een reeks kwaliteiten op die van de volgende voorzitter verwacht worden: hij moet de continuïteit verzorgen en toch ook visionair zijn; vertrouwen uitstralen naar de achterban, maar ook naar het grote publiek; contact houden met de militanten; een coach zijn; strijdbaar opkomen voor de werknemers en toch staatsmanschap uitstralen.

Marc Leemans noemde in zijn maidenspeech het ACV een sterk merk. “Een beweging die trouw is aan de idealen van allen die ons voorgingen, maar die zich toch weet aan te passen aan de tijdsgeest”, aldus Leemans die ook wees op de moeilijke sociaal-economische situatie waarin hij het roer van het ACV in handen neemt.

Leemans heet iets scherper te zijn dan zijn voorganger(s). “Ik schuw inderdaad de duidelijkheid niet als dat nodig is. Maar in het verleden heb ik toch bewezen dat ik ook tot oplossingen en compromissen kan komen via overleg”, zegt Leemans.

Of hij zich zorgen maakt over de kleine tien procent nee-stemmen? “Na de stemming heeft iedereen mij gefeliciteerd. Ik respecteer dat mensen vragen hebben en vertrouwen moet je verdienen”, aldus Leemans.

Luc Cortebeeck blijft nog tot eind december voorzitter van de grootste vakbond van het land. Daarna gaat hij met brugpensioen. Hij blijft wel (onbezoldigd) actief in de internationale vakbondswerking. Zo is hij ondervoorzitter van de wereldvakbond IVV. Op de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie is Cortebeeck actief in de Commissie die toeziet op de naleving van de conventies en aanbevelingen van de IAO.

take down
the paywall
steun ons nu!