Nieuws, Samenleving, België, Stampmedia, Jeugdwerk, Vrijwilligers, Vlaanderen, JOETZ, Monitoren, Speelpleinen -

JOETZ zoekt jonge monitoren

Jeugdwerkorganisatie JOETZ vindt moeilijk monitoren voor 2011. Het gebrek aan vrijwilligers is vooral te wijten aan onbekendheid van het werk. De persoonlijke begeleiding van de jeugd komt zo onder druk te staan.

vrijdag 22 april 2011 17:15
Spread the love

JOETZ, de jeugddienst van de Socialistische Mutualiteiten, focust zich op alle kinderen en jongeren, van 3 tot 30 jaar. De monitoren laten op vrijwillige basis kinderen een leuke schoolvakantie beleven.

Zowel de monitoren als de deelnemers ontwikkelen hun sociale vaardigheden. Hoe meer monitoren, hoe persoonlijker de begeleiding. Maar door een gebrek aan begeleiders krijgt elk kind minder aandacht. Waardoor vooral de speciale vakanties voor kinderen die om gezondheidsredenen speciale aandacht nodig hebben zeer beperkt worden.

Feesten en vakantiewerk

JOETZ schrijft dit tekort toe aan een beperkte informatiedoorstroom en de overvloed aan andere vrijetijdsbestedingen. Jongeren weten vaak niet wat het monitorenwerk inhoudt. Activiteiten zoals fuiven en op reis gaan, krijgen de voorkeur.

Er ligt een oplossing bij JOETZ. Ze organiseren zelf binnen- en buitenlandse reizen voor jongeren en kinderen onder begeleiding van monitoren. Je krijgt zelfs de keuze om mee te reizen naar het Zuiden, waar je ondergedompeld wordt in het leven van de lokale bevolking.

Het kind op de eerste plaats

Een andere reden is geld. Al die activiteiten kosten geld en ouders kunnen niet alles betalen. Er zit dan niets anders op dan een vakantiebaan te nemen om geld te verdienen op korte termijn. Bij JOETZ komt een salaris voor de monitors niet op de eerste plaats. Ze krijgen een kleine vergoeding en het resterende geld gaat naar de activiteiten voor de kinderen. De kans op een hogere vergoeding is minimaal. Om meer jongeren aan te trekken wil JOETZ haar werking via nieuwe mediakanalen promoten.

Unieke kans

Veel van de huidige monitoren zien vrijwilligerswerk als een verrijkende ervaring. Ze leren samenwerken en ontmoeten voortdurend nieuwe mensen.

© 2011 – StampMedia – Tekst: Anastasiya Kyrylenko, Foto: Lieze Neven

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!