Verslag, Nieuws, België, Watmet -

De Frietrevolutie: de details, de achtergrond

Op 17 februari breekt België het wereldrecord regeringsonderhandelen en dat zal u geweten hebben. In nagenoeg alle universitaire centra zullen er evenementen plaatsvinden om dat record te vieren en om te protesteren tegen de politieke impasse. Deze Frietrevolutie is slechts de voorbode van een grootse actie op 8 mei.

dinsdag 15 februari 2011 13:20
Spread the love

Het was een beetje een vreemde persconferentie, in een zaaltje dat veel te klein was, op het hoofdkwartier van de studentenverenigingen.

Het initiatief mag dan al vanuit Vlaanderen vertrokken zijn, de tocht naar Brussel voor Antwerpenaren of Leuvenaren is blijkbaar toch niet zo vanzelfsprekend. Op de persconferentie dus allerlei vertegenwoordigers van Franstalige universiteiten en studentenorganisaties en slechts één vertegenwoordiger van de studenten van UGent.

De verschillende organisatoren gaven aan dat het hen niet enkel te doen is om eens ludiek feest te vieren, maar dat ze ook voor een inhoudelijk programma actie willen voeren: het behoud van de sociale zekerheid en de versterking van de solidariteit; een federale kieskring en Brussel als laboratorium van de samenleving van morgen.

De studentenfederaties zeggen dat het gebrek aan federale regering zich laat voelen.  “Wij ijveren voor de herfinanciering van het onderwijs, maar dat moet van het federale niveau komen. We willen ook dat openbaar vervoer voor studenten veel goedkoper tot gratis wordt, dat is ook een vorm van financiering van het onderwijs, maar ook daarvoor hebben we een federale regering nodig, de NMBS is immers federale materie. Een aantal dossiers die voor ons dringend zijn blijven nu gewoon hangen omdat er geen regering is”, aldus een vertegenwoordiger van de Franstalige studentenvereniging FEF.

Natuurlijk moest één van de aanwezige journalisten vragen of er dan betoogd wordt tegen de N-VA of specifieke partijen.

“We hebben een aantal eisen en zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant zijn er politieke formaties die zich daartegen uitspreken. Het gaat ons dus om de inhoud en niet om één partij of persoon.
We stellen natuurlijk vast dat er bepaalde politici zijn die blijkbaar niet tot een akkoord willen komen, maar die vind je zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant en in verschillende partijen”, aldus de student die de Gentse studenten vertegenwoordigt.

“Neem nu de ULB en de VUB, twee universiteiten die op 500 meter van elkaar liggen. Toch is het onmogelijk om gemeenschappelijke lessen te organiseren vanwege allerlei wetten en regels inzake financiering op basis van taal en gemeenschap. Het zou echt zeer verrijkend zijn, mochten die twee universiteiten kunnen samenwerken voor een aantal zaken”, aldus de vertegenwoordiger van de ULB.

En je kon er gif op innemen dat een journalist de samenstelling van de mensen achter de tafel op de korrel zou nemen. “Zo te zien is het toch vooral een Franstalige aangelegenheid”, klonk het.

Daar hadden de organisatoren natuurlijk zelf om gevraagd, ze zouden op een persconferentie toch mogen nadenken om het wat evenwichtiger voor te stellen. Al is het ook zo dat de dynamiek aan Franstalige kant veel sneller loopt doordat de studentenorganisaties zich achter de actie en het platform scharen. Aan Nederlanstalige kant lijkt er wel wat meer koudwatervrees te zijn om zich inhoudelijk uit te spreken.

Opvallende aanwezige op de persconferentie was Thomas Royberghs van Shame, de organisatoren van de betoging in januari. Thomas Royberghs gaf immers aan dat ze “blij waren dat anderen het roer overnamen en dat ze dan ook voluit de Frietrevolutie steunen”.

Hij voegde er nog aan toe dat ze met Shame heel expliciet de mensen van ‘Niet in onze naam’ wensen te ondersteunen voor hun verdere initiatieven. De Frietrevolutie blijkt immers slechts de voorbode te zijn van een grote actie op 8 mei in Brussel. Veel details zijn er nog niet bekend, wel dat de organisatoren zeer veel mensen uit diverse hoeken willen mobiliseren.

Waar kan je terecht voor de Frietrevolutie?

  • In Brussel vertrekken ze om 13 uur in optocht van de VUB en ULB richting Justitiepaleis waar ze zullen vergezeld worden door studenten van de verschillenden hogescholen. Op het Poelaertplein zou er dan om 14 uur een feest moeten plaatsvinden.
  • In Antwerpen kan je vanaf 16.30 uur terecht voor een party met Civalizee Foundation en diverse gastoptredens.
  • In Gent gaan ze om 15 uur uit de kleren op de Kouter (nabij de Kiosk) en daarbij zullen enkele BV’s komen helpen om te tonen hoe de politici hen al maanden in hun blootje zetten.
  • In Leuven is het vanaf 13 uur op het Ladeuzeplein te doen, waar de aanwezigen getracteerd worden op een party en 300 gratis pakken friet.
  • In Louvain-la-Neuve kan je vanaf 13 uur terecht op de Grote Markt voor een studentikoos feest met gratis vaten en muziek. Daar gaan ze het vlaggenprotocol overtreden door met zijn allen een Belgische vlag te vormen.
  • In Luik begint het feest om 16.30 uur op de Place Saint-Lambert, er wordt betoogd en gedanst.

take down
the paywall
steun ons nu!