Verslag, Nieuws, Samenleving, België -

Vlaamse regering zet witte sector voor het blok

De onderhandelingen over een nieuw vijfjarig akkoord in de non-profitsector zijn opnieuw vastgelopen. De Vlaamse regering wil maar 29 miljoen euro uittrekken om de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector te verbeteren. “Als we meer willen, moeten we het afpakken van de mensen die zorg nodig hebben, zo stelt de regering”, zegt Mark Selleslach van LBC-NVK.

donderdag 3 februari 2011 16:16
Spread the love

Woensdag lieten alle vakbonden en alle vertegenwoordigers van de werkgevers aan de Vlaamse minister Jo Vandeurzen, Freya Van den Bossche en Philippe Muyters weten dat zij het voorgestelde kader waarbinnen onderhandeld kan worden niet aanvaarden.

De onderhandelingen over een nieuw vijfjarig akkoord (het vorige akkoord liep ondertussen al meer dan een maand geleden af) zijn daardoor terug bij af. De afwijzing van het onderhandelingskader komt er precies één jaar nadat de vakbonden hun gezamenlijke eisenbundel hadden afgegeven aan de regering.

“De Vlaamse regering wil maar 29 miljoen echt budget uittrekken. De rest is een uitvoering van wat al in de beleidsbrieven van de ministers staat. Dat is dus gezichtsbedrog”, zegt Mark Selleslach, nationaal secretaris van LBC-NVK non-profit.

Weghalen bij extra zorg

Die 29 miljoen (dat is iets minder dan 40 euro bruto per werknemer per jaar) is een pak minder dan de 190 miljoen van het vorig akkoord en is volgens de vakbonden zelfs minder dan wat de andere werknemers krijgen in het interprofessioneel akkoord. “Ten eerste zou die 29 miljoen er maar komen vanaf 2013. De komende twee jaar krijgen de werknemers van de non-profit dus niet 0,3 procent maar 0,0. Maar zelfs als je het hele bedrag uitspreid over vijf jaar halen we nog geen 0,3 procent loonsverhoging”, aldus Selleslach.

Als de werknemers meer willen, moet er geschoven worden binnen de budgetten, zo stelt de regering voor. “Dat wil zeggen dat we ons budget zouden moeten weghalen bij de mensen die zorg nodig hebben”, zegt Selleslach.

“Bovendien zijn er een aantal sectoren zoals cultuur, jeugdwerk en sport waarbinnen er niet geschoven kan worden. Dat betekent dat die werknemers de komende vijf jaar niks mogen verwachten”, aldus Selleslach.

De moeizame onderhandelingen komen er op een moment dat de zorgsector handen tekort komt en er dus wel iets kan gedaan worden aan de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Het dossier keert nu terug naar de Vlaamse regering. Selleslach: “Zij zullen nu met een nieuw kader moeten afkomen. Dat alle vakbonden én alle werkgevers op één lijn zitten, wil toch iets zeggen.”

take down
the paywall
steun ons nu!