Jan Renders

 

Verslag, Nieuws, Politiek, België, BHV -

Jan Renders over BHV-crisis: “De roepers moeten aan de kant”

GENT -- Op het congres van de koepel van christelijke werknemersorganisaties ACW had afscheidnemend voorzitter Jan Renders het onvermijdelijk ook even over de politieke crisis. “De hardroepers aan beide zijden moeten aan de kant worden gezet”, zei Renders.

zaterdag 24 april 2010 18:01
Spread the love

De crisis kon niet op een slechter moment komen, vinden ze bij het ACW. “We verzwakken de broze sociaal-economische toestand van ons land. We hypothekeren de invloed om op een cruciaal moment op te komen voor een meer sociaal Europa en we geven meer spel aan vooroordelen van zij die de politiek een wantrouwige bedoening vinden”, zegt ACW-voorzitter Jan Renders.

Het ACW wijst met een beschuldigende vinger naar Open VLD. “Wij vinden het onbegrijpelijk dat de liberalen de onderhandelingstafel over BHV hebben verlaten vooraleer met zekerheid duidelijk was dat er geen compromis mogelijk was.”

Maar ook andere politici die zich in de handen wrijven bij dergelijke crisissen krijgen er van langs. Jan Renders: “Natuurlijk zijn er partijen en personen in partijen die uit electorale overwegingen of om zichzelf in hun radicalisme bevestigd te zien geen oplossingen willen. Dat getuigt van grote onverantwoordelijkheid. Dat is lachen met de mensen die nu een beleid verwachten dat hen perspectieven geeft op werk en inkomen. Dat is neerkijken op mensen die moeten vechten om rond te komen met hun leefloon. Dat is weer maar eens voeding geven aan verharding van de posities aan beide zijden van de taalgrens.”

Renders hoopt dat de verschillende partijen vlug terug rond de onderhandelingstafel gaan zitten en aan die tafel zal een compromis moeten worden gevonden. “Voor de extremisten langs beide zijden van de taalgrens is een compromis, hoe redelijk ook, nooit aanvaardbaar. En toch kan zeker dit probleem alleen met een compromis worden opgelost.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!