Verslag, Nieuws, België, Vredesactie, Ludo De Brabander, Sociaal Forum van België, VOK, Xavier Declercq -

Dag van Sociaal Forum van België: boeiend initiatief, weinig volk

Op de nationale dag van het Sociaal Forum van België kon je zaterdag kennis maken met verschillende linkse alternatieven voor tal van problemen in onze samenleving. Ondanks de boeiende lezingen en debatten had de dag te lijden onder een erg lage opkomst.

dinsdag 20 april 2010 13:38
Spread the love

Het was een zonnige dag, het soort weekenddag dat je normaal gezien niet zou besteden in de donkere lokalen van de VUB. Wie echter wist wat er in die lokalen allemaal te gebeuren stond, had meer dan genoeg redenen om zich in die richting te begeven. Experts van alle mogelijke sociale organisaties bogen er zich de hele dag over oplossingen voor de crisissen waar onze maatschappij mee kampt. Zo zou er onder meer nagedacht worden over de financiële en de klimaat- en voedselcrisis, kwesties die momenteel duidelijk bovenaan de agenda’s van de grote sociale bewegingen prijken.

Nieuw aan deze dag was dat ook kleinere organisaties die normaal minder onder de aandacht komen, met werkgebieden als feminisme, migratie of armoedebestrijding, een stem kregen in het geheel.

“Gelijkheid man en vrouw nog allerminst een feit”

De bezoeker had in ieder dagdeel de keuze uit een viertal workshops. In het eerste blok kwam zo ondermeer het feminisme aan bod.

Dat thema werd vanuit verschillende hoeken behandeld. Eerst werd er ingegaan op de internationale en mondiale problematiek. Volgens de aanwezige spreeksters hebben vrouwen in ontwikkelingslanden een grote rol te spelen in het oplossen van de problemen, iets waar ze door hun onderdrukte rol echter niet de kans toe krijgen. Een aantal Congolese spreeksters kon uit ervaring spreken.  “Vrouwen zitten in Congo bijna nooit rond de tafel bij grote beslissingen. Die worden altijd door mannen genomen.”

Vervolgens werden ook meer Belgische problemen aangekaart. Verschillende spreeksters wezen er op dat beroepen die hoofdzakelijk door vrouwen uitgeoefend worden in België systematisch onderbetaald zijn.

Els Floer van het Vrouwen Overleg Komitee was na afloop van de workshop overwegend positief. “Zowel in Afrika als hier zie je nog vele ongelijkheden waar nog hard aan gewerkt moet worden om ze weg te krijgen. Vrouwenproblemen zijn echter erg moeilijk op de agenda te krijgen. Hier kon je gelukkig wel zien dat er een grote dynamiek achter zit.” Ze haalde meteen ook één van de grote pijnpunten van de dag aan: “Het is jammer dat deze editie van het Forum weinig mensen op de been wist te brengen.”

Bijzonder klein publiek

Het zou later die dag opnieuw ter sprake komen na een workshop over de mogelijke evolutie naar een kernwapenvrije wereld van Vredesactie. In de workshop werd mooi aangetoond hoe het kernwapenbestand wel afneemt, maar hoe het tegelijkertijd ook gemoderniseerd wordt. Jammer genoeg werd dit alles verteld voor een bijzonder klein publiek.

“ Eigenlijk zouden hier heel veel mensen moeten zijn die actief zijn in al die organisaties, maar daar is men vandaag duidelijk niet in geslaagd”, zegt Ludo De Brabander, woordvoerder van Vrede vzw. “Ik denk dat er eens grondig moet gekeken worden naar de formule van het Sociaal Forum. Dit mag geen onderonsje zijn van een aantal experts. Er is misschien te weinig energie gestoken in de promotie van het evenement.”

Goede ideeën, gebrekkige organisatie

Het idee achter deze dag was uitstekend. Er werden inderdaad schitterende en goed onderbouwde ideeën gelanceerd voor een betere wereld. Maar zonder publiek is het wel erg moeilijk om dat soort verhalen ruim te verspreiden, laat staan te realiseren.

Mede-organisator Xavier Declercq denkt dat het Sociaal Forum in de toekomst een andere weg moet inslaan. Het Sociaal Forum moet niet enkel een plaats zijn waar problemen geanalyseerd worden. We moeten ook leren praktische voorstellen formuleren en die vervolgens verkocht krijgen aan beleidsmakers, meent Declercq.

Op die manier zouden de sociale bewegingen in de toekomst mee het beleid kunnen vormgeven. De ideeën van deze dag zullen wellicht wel meer weerklank vinden op het Europees Sociaal Forum te Istanbul in juli.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!