Verslag, Nieuws, Wereld, Milieu, Opwarming, Bonn, Klimaatonderhandelingen -

Klimaatonderhandelingen hervat in Bonn: kloof blijft groot

In Bonn pikten vertegenwoordigers van 175 landen vorig weekend de draad van de klimaatonderhandelingen op na de mislukte VN-Klimaattop van Kopenhagen. Er werd beslist om twee extra vergaderingen te organiseren in de aanloop naar de top van Cancún eind dit jaar.

dinsdag 13 april 2010 16:15
Spread the love

De ambities om snel tot een akkoord over de strijd tegen de opwarming van de aarde te komen, zijn al flink getemperd. Zowel de Europese Commissie als de uittredende VN-klimaatchef Yvo De Boer lieten al weten dat er wellicht pas eind 2011 kans is op een bindend klimaatakkoord.

In Bonn was het dan ook een kwestie van brokken lijmen na de mislukte top van Kopenhagen. Die top eindigde eind vorig jaar in totale chaos nadat 25 politieke leiders in een achterkamer een mini-akkoord hadden in elkaar gebokst.

In het akkoord engageerden de ondertekenaars zich wel om de temperatuurstijging onder de twee graden te houden, maar ze zwegen zedig over hoe dat dan zou moeten gebeuren.

Verschillende sprekers wezen er in Bonn op dat ze geen herhaling willen van die weinig transparante en ondemocratische methodes.

Kloof tussen VS en het Zuiden

Tijdens de discussies bleek wel dat de kloof groot blijft tussen de VS en de landen uit het Zuiden. De VS drong er op aan om het mini-akkoord als basis van de onderhandelingen te gebruiken. De G77 (een coalitie van 130 landen uit het Zuiden) en China vinden dan weer dat de onderhandelingen moeten plaatsvinden in het kader van de VN.

De VS lijkt aan het kortste eind te trekken. Het document dat werd aangenomen in Bonn bevat geen enkele expliciete verwijzing naar onderdelen van het akkoord van Kopenhagen, maar stelt alleen dat er bij volgende onderhandelingen binnen de VN rekening moet worden gehouden met het akkoord.

Er werd beslist om nog deze lente twee extra technische vergaderingen te organiseren. Aangezien er begin juni al een vergadering voorzien was in Bonn, betekent dat dat er tot eind juni bijna onafgebroken onderhandeld wordt.

Communicatiestrategie VS gelekt

De Britse krant The Guardian pakte in de marge van de onderhandelingen in Bonn uit met een merkwaardig bericht. De krant kreeg een intern document van de Amerikaanse regering in handen waarin de Amerikaanse communicatiestrategie rond de klimaatonderhandelingen uit de doeken wordt gedaan. Het document zou per ongeluk achtergelaten zijn op een computer van een hotel ergens in Europa.

Ook in dat document wordt duidelijk hoe de VS vasthoudt aan het Kopenhagen-akkoord. De VS wil verder de landen uit het Zuiden er van overtuigen dat ook de advanced developing countries (lees: China, India en Brazilië) hun duit in het zakje moeten doen.

Om de media te bespelen, komen er meer off-the-record-contacten. De VS wil ook meer gebruik maken van eigen communicatiekanalen zoals podcasts. Er komen ook gesprekken met NGO’s om de hevigste critici te ‘ontwapenen’.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!