Geen Lange Wapper. Of toch wel?
Verslag, Nieuws, België, Lokaal, Antwerpen -

Geen Lange Wapper. Of toch wel?

De Vlaamse regering kiest voor een tunnel onder de Schelde en onder het traject waar normaal de Lange Wapper moest komen. Dat maakte Vlaams minister-president Kris Peeters dinsdagochtend bekend op een persconferentie. Maar er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan die keuze. Als die niet vervuld worden voor de zomer komt er toch een viaduct.

dinsdag 30 maart 2010 11:55
Spread the love

“De Vlaamse regering kiest voor een ondertunnelde oplossing”, aldus Vlaams minister-president Kris Peeters. Die tunnel komt er op het zogenaamde natuurlijk tracé om het Oosterweelknooppunt aan te sluiten op de R1, de ring rond Antwerpen in Merksem. De tunnel gaat dus ook onder het traject waar normaal de Lange Wapper zou komen. Het gaat om vier geboorde tunnels met tweemaal één rijvak.

Het gaat voorlopig om schetsen die zo snel mogelijk uitgewerkt zullen worden tot een voorontwerp. Dat plan wordt dan voorgelegd aan de Europese tunnelautoriteit. Ten laatste tegen de zomer moet die Europese tunnelautoriteit uitsluitsel geven of de tunnel conform de Europese tunnelrichtlijn is.

Dat is alvast één belangrijke voorwaarde. Er zijn er nog drie. De tunnel moet de vereiste capaciteit aankunnen. De tunnel mag niet duurder zijn dan het viaduct en de bouw van de tunnel mag ook niet langer aanslepen dan de bouw van de Lange Wapper.

Als voor de zomer blijkt dat één van de voorwaarden niet vervuld is, komt de Lange Wapper er toch. “Dan gaan we niet opnieuw politiek onderhandelen over alternatieven. Dan komt de brug er”, zegt Kris Peeters.

Bestaande viaduct aan Sportpaleis verdwijnt

Opmerkelijk is verder ook dat het viaduct aan het Sportpaleis zoals het nu bestaat in de twee scenario’s verdwijnt. “Er komt een volledige herschikking van die asfaltwoestijn”, zegt Kris Peeters. Als de tunnel er komt verdwijnt het viaduct. Als de Lange Wapper er komt, wordt de breedte van het viaduct versmald.

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) wijst er op dat het een andere tunnel wordt dan in alle vorige plannen, een tunnel op het Oosterweeltracé. “Zowel qua tracé als concept is dit een totaal andere tunnel dan die in het voorstel van Arup/Sum”, zegt Philippe  Muyters.

Zijn de voorwaarden dan niet zo streng opgesteld dat de Lange Wapper er uiteindelijk toch zal komen? Viceminister-president Ingrid Lieten (SP.A) is er gerust in. “Het is toch logisch dat een tunnel voldoet aan de Europese tunnelrichtlijn. Dat moet ook lukken. We hebben dat voldoende bestudeerd. De echte beslissing die vandaag gevallen is, is wel degelijk voor een tunnel. Dit is een oplossing die beter is dan alles wat tot nu op tafel lag”, aldus Ingrid Lieten. 

Het kostenplaatje dan. De uitvoering van het totale masterplan 2020 (waarvan de tunnel of het viaduct een onderdeel is) moet 5 miljard euro kosten. Dat is 1,8 miljard meer dan oorspronkelijk voorzien werd. Kris Peeters wijst er op dat er ondertussen wel projecten aan de oorspronkelijke plannen werden toegevoegd. “We houden bijvoorbeeld ook rekening met de plannen van de Wase burgemeesters om de doorstroming vanuit het westen te verbeteren. Dat maakt het masterplan duurder.”

Volgens Peeters komen andere projecten niet in gevaar. “De andere provincies moeten zich geen zorgen maken.” Hoe het masterplan gefinancierd wordt (via publiek private samenwerking of in de begroting), moet nog onderzocht worden.

DeWereldMorgen.be dook voor u in haar uitgebreid archief over de strijd tegen de Lange Wapper – klik hier

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!