Patrick Develtere kandidaat-voorzitter ACW
Nieuws, België -

Patrick Develtere kandidaat-voorzitter ACW

BRUSSEL -- De Leuvense academicus Patrick Develtere (48) maakt veel kans om later dit jaar Jan Renders op te volgen als voorzitter van de koepel van christelijke werknemersorganisaties ACW. Hij wordt als kandidaat-voorzitter voorgedragen door het bestuur van het ACW. Het ACW-congres zal op 24 april de knoop doorhakken.

dinsdag 9 maart 2010 07:06
Spread the love

Jan Renders die twee mandaten van vier jaar uitdiende aan het hoofd van het ACW geeft op 24 april de fakkel door aan een opvolger. Dat wordt heel waarschijnlijk Patrick Develtere. Hij wordt als kandidaat-voorzitter voorgedragen door het bestuur van het ACW.

In dat bestuur zitten de verantwoordelijken van de verschillende deelorganisaties van het ACW (ACV, CM, Okra, Kwb, Kav, …) en de verbonden (zeg maar de regionale afdelingen). De voordracht kwam er “na een ruime consultatieronde” en een geheime stemming.

Patrick Develtere is hoogleraar ontwikkelingsstudies aan de K.U.Leuven. Sinds 2007 is hij ook algemeen directeur van het HIVA, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving. Het Hiva is een samenwerkingsverband tussen de K.U.Leuven en de Christelijke Arbeidersbeweging. Vorige week donderdag werd de 35ste verjaardag gevierd van het Hiva. Van 1987 tot 1990 werkte hij als assistent-deskundige voor de Internationale Arbeidsorganisatie.

Develtere is ook al jaren actief bij het ACW. Van 1995 tot 2001 was hij algemeen secretaris van Wereldsolidariteit. Van 2004 tot 2007 was hij hoofdredacteur van De gids op maatschappelijk gebied, het maandblad van het ACW. In 2004 stond hij mee aan de wieg van het coöperatieve Wereldcafé in Leuven. Aandacht voor het potentieel van coöperaties – van Afrika tot Canada – kenmerkt trouwens zijn hele carrière.

Vorig jaar publiceerde hij het boek ‘De vrije markt van de ontwikkelingssamenwerking’ waarin hij een beeld schetst van 50 jaar ontwikkelingssamenwerking. In dat boek staat hij ook stil bij de opkomst van de vierde pijler in de ontwikkelingssamenwerking (een term die hij zelf lanceerde). Dat zijn alle initiatieven van bedrijven, scholen, BV’s of gewone mensen die niet thuishoren in de klassieke ontwikkelingssamenwerking van landen, internationale instellingen of NGO’s.

Hij is een kritisch waarnemer van ontwikkelingssamenwerking. Jarenlang maakte hij deel uit van de Ekstermolengroep die graag het debat voerde en het debat voedde over internationale samenwerking, over de rol van de Noord-Zuidbeweging en over globalisering.

take down
the paywall
steun ons nu!