De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VRT en het herdenkingsjaar van Ronald Reagan

VRT en het herdenkingsjaar van Ronald Reagan

zondag 6 februari 2011 20:30
Spread the love

Ik viel bijna van mijn stoel als ik zondag het vrt journaal zag dat vol lof over Ronald Reagan sprak.

Ik kan mij niet meer herinneren hoeveel keer ik samen met vele anderen in de jaren tachtig op straat ben gekomen tegen Ronald Reagan. Een rechts conservatieve megalomaan die als een cowboy de wereld op de rand van een derde wereldoorlog heeft gebracht met de plaatsing van de kernraketten en de ontwikkeling van een rakettenschild. Zelf was hij ervan overtuigd dat een nucleaire oorlog kon beperkt worden tot Europa…
Het meest walgde ik van zijn steun aan de Contra’s in Nicaragua en de doodseskaders in El Salvador. Daarnaast was hij dikke maatjes met het Apartheidsregime in Zuid Afrika en steunde hij dat kreng van een Thatcher in de post- koloniale falklandoorlog.Daarnaast zijn er nog de overwerping van een democratische regering in Grenada, de bombardementen op Tripoli, de oprichting van paramilitaire groeperingen( Westland New post, Gladio) in Europa die linkse groepen moesten infiltreren en saboteren.De militaire steun aan talloze dictators zoals Moebarak  enz enz enz 
Het is een mirakel dat de Sovjetunie (door de wapenwedloop) failliet was en Gorbatsjov de deur voor vrede heeft geopend. Reagan wou daar eerst zelf niet op ingaan.Het is pas na lang aandringen dat hij naar Reykjavik gegaan is om de Sovjets te ontmoeten.

Gorbatsjov is de echte held van het verhaal die een herdenking verdient en niet Ronald Reagan die a propos zijn eerste verkiezingen gewonnen heeft door de bevrijdingsoperatie (Carter) van de Iraanse gijzelaars te saboteren.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Teaparty Reagan een toffe peer vindt.Hij is de belichaming van hun rechtse confrontatiepolitiek.

Wat ik wel niet begrijp is dat de VRT redactie zo mild en zelfs positief is voor Reagan.

Gaan we binnen 20 jaar Bush ook eren???

take down
the paywall
steun ons nu!