De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vredespelgrimage naar de Palestijnse gebieden en Israël

Vredespelgrimage naar de Palestijnse gebieden en Israël

woensdag 27 oktober 2010 11:14
Spread the love

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen organiseren voor de derde maal een vredespelgrimage in Israël en de Palestijnse gebieden. Deze reis vindt plaats van 4 tot 11 november. Naast de Bijbelse en historische bezienswaardigheden, belichten we ook de politieke situatie in de regio.

Op het programma staan bezoeken aan Bijbelse plaatsen zoals Tiberias, Nazareth, Bethlehem en Jeruzalem. We treden in de voetsporen van Jezus en lezen de Bijbel op die plaatsen waar hij was. Op die manier bezinnen we ons over wat het visioen van gerechtigheid en vrede vandaag kan betekenen. Tegelijk zoemt de pelgrimage in op de politieke realiteit op het terrein. Onder leiding van onze partners en vredesorganisaties zien we onder andere de nederzettingen in Oost-Jeruzalem, de Muur in Bethlehem en de spookstad die Hebron vandaag de dag geworden is.

Zoals de kaarten van VN-organisatie voor humanitaire zaken OCHA aantonen, krimpen de Palestijnse gebieden dag na dag, als gevolg van de systematische nederzettingenexpansie en de bouw van de 720 kilometer lange Muur. Hoe meer Israël zijn nederzettingen uitbreidt, hoe meer de toekomstige Palestijnse staat krimpt. Beide volkeren hebben echter het recht op een veilige, economisch leefbare en onafhankelijke staat.
 
Samen met onze Palestijnse en Israëlische partners, vertrekken we van de feiten op het terrein zoals de nederzettingen, de Muur en de obstakels voor bewegingsvrijheid. We benadrukken dat een oplossing slechts duurzaam kan zijn als ze gebaseerd is op de rechten van beide volkeren. De Israëlische en Palestijnse vredeskrachten die ijveren voor een betere toekomst in het Midden-Oosten nemen dan ook een centrale plaats in deze missie in. Deze krachten zijn in de minderheid en roeien vaak ook binnen hun eigen maatschappij tegen de stroom in.

We gaan niet voorbij aan de complexiteit van het probleem, en de spanningen in zowel de Israëlische als de Palestijnse maatschappij. Onze Israëlische en Palestijnse partners wijzen ons op de uitzichtloosheid van de situatie en radicalisering van de publieke opinie aan beide zijden. Met onze solidariteit die gebaseerd is op de principes van het internationaal recht, hopen we het debat in België te verrijken en mensen uit te nodigen om zich te engageren voor een duurzame en rechtvaardige vrede in Israël en Palestina.

De vredespelgrims brengen dagelijks verslag uit over hun missie. Na hun reis zullen ze getuigen over hun ervaringen in lokale groepen en organisaties, en de media te woord staan.

Meer informatie: http://www.broederlijkdelen.be/waarwerkenwe/israelpalestina/duurzaamtoerisme

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!