De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vrede is de Toekomst – Religies en Culturen in dialoog – Antwerpen 7 – 9 september 2014 georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio

Vrede is de Toekomst – Religies en Culturen in dialoog – Antwerpen 7 – 9 september 2014 georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio

maandag 8 september 2014 00:14
Spread the love
Vandaag werd de spits afgebeten met de officiële opening
in de Stadsschouwburg om 17u

Drumming aan de inkom vanwege de strenge
veiligheidsnormen (bodyscan en screening en nazicht van tassen e.d. – kortom vlieghaventoestand).

Plaatske gezocht op het Balkon uitkijkend op “het
gebeuren”.

Hilde Kieboom van de Gemeenschap Sant’Egidio stak van wel
met een warm welkom aan iedereen. De schouwburg “menste” nokvol. Schijnwerper
op de kunst om samen te (kunnen) leven en dit te versterken. “We hebben nood
aan zulke samenkomsten gezien we in een zeer vechtlustige samenleving leven…” 

Het woord aan Kris Peeters Co-Formateur van de Federale
Regering van België: “Er zijn te veel conflicten, vluchtelingen,… We dienen te
geloven in “de vrede” en dat is de toekomst! We dienen onze krachten te
bundelen en hierbij de religies, gemeenschappen en grenzen te overstijgen. Langdurige
vrede hoeft geen ijdel woord te zijn maar is een werkwoord. Ervaringen uit het
verleden dienen als les!

Emmanuel Levinas zei dat diepe ware vrede te maken heeft
met de nabijheid van andere mensen.” De formateur wenst tot slot iedereen een
vruchtbare en productieve samenkomst.

Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen aan de beurt: “Geachte
iedereen en alle titels, dit is de 2de keer dat er zulke gesprekken
doorgaan in dit land na Leuven en Brussel in 1992. Antwerpen is een open stad en
iedereen is welkom. Aan Peace is the Future hoeft niets toegevoegd te worden maar
in vele landen zijn er brandhaarden, zelfs in onze stad is er enige
zenuwachtigheid en dat allemaal onder de paraplu van religie! De religies
dienen het voortouw te nemen en op te komen om met mekaar samen te leven met wederzijds
respect. Dat is de enige weg. In Antwerpen wonen 174 nationaliteiten samen en
dat geeft soms conflicten. Antwerpen dient een stad te zijn waar iedereen
zichzelf mag en kan zijn! Peace is the Future is een unieke gebeurtenis voor
onze stad. We wensen jullie vruchtbare dagen en hopen jullie later terug te
zien.”

Het woord aan Johan Bonny, bisschop van Antwerpen: “Hij
toonde een flyer van het gebeuren die hij in z’n bus heeft gehad van iemand met
een vraagteken in rode fluostift achter de slogan… Er is overal oorlog en
kommer en kwel. Wat gaat er met vrede gebeuren in de nabije toekomst? Talrijke
deelnemers hebben voor deze samenkomst dienen af te zeggen vanwege de toestand
in hun thuisland. Voor de aanwezigen: welkom in Antwerpen! Velen leveren hun
bijdrage tot vrede. We dienen te bouwen aan een vredelievende wereldsamenleving
en ik hoop dat het rode vraagteken kan veranderd worden in een groen
uitroepteken!”

Daarna werd een bericht van Paus Franciscus voorgelezen: “Ik
stuur mijn warme groeten naar de Bisschop. We dienen alle geweld te stoppen. We
kunnen niet passief blijven toekijken. We dienen bij te dragen aan wereldvrede.
Oorlog is nooit een noodzakelijkheid maar wel dialoog en een oprechte zoektocht
naar de waarheid. We dienen vredeszoekers/-makers te zijn en een betere
toekomst te bouwen voor de volgende generaties.

Andrea Riccardi, stichter van de Gemeenschap Sant’Egidio,
heeft het ook over vrede, geen oorlog meer, geen wreedheden, een globale
wereld, diversiteit, geen fanatisme en fundamentalisme, maar wel
spiritualiteit! Het grote ideaal en de zin of doel van de mensheid is vrede!

Professor Zygmunt Bauman, intellectueel en schrijver uit
Polen, komt aan bod, zeggende: “Wat kan ik nog toevoegen? Het fruit van de Boom
des Levens is verzoening en vrede. Maar niet iedereen wenst er van te eten…Het
vraagt het omkeren van tegenstellingen, solidariteit en sociaal engagement,
dialoog, je bent zowel een leerling als een leraar, coöperatief. Er zijn geen
winnaars noch verliezers. Ik hoop dat we deze weg zullen gaan…”

Herman Van Rompuy, President van de Europese Gemeenschap plaatst
zich achter de microfoon en poneert: “De Europese Gemeenschap staat voor alle
deugden en ook vriendschap! In 1963 tekenden President Charles De Gaulle en
Kanselier Konrad Adenauer het Elysée Verdrag van Liefde, Vrede, Vriendschap en
Tolerantie. Het is een voortdurende strijd… Robert Schuman ijverde ook voor
vrede en bereidheid tot goodwill. We dienen te vertrouwen en vertrouwen te hebben,
verzoening en vergeving. Maak vrede met jezelf en vind innerlijke vrede,
solidariteit. Elimineer de vijandigheid in jezelf en respecteer de “ander”.
Vrede is een waarde en liefde! Paus Pius XII had het over “Opus Justitiae Pax”
ofte “Vrede is het werk van rechtvaardigheid”. We moeten de balans herstellen. Onrechtvaardigheid
is een bedreiging! Er zijn geen mirakeloplossingen maar wel een hele boel
uitdagingen! De Europese Gemeenschap is een zorgzame samenleving. “Vechten”
voor beschaving. Leven in vrede betekent leven met “anderen”. Tot slot nog een
citaat van Aristide Briand “Je vous déclare la Paix!”.”

Even een interludium met dame op harp met stem – bezinningsmoment.

Mevrouw Vian Al-Dakheel kwam bewogen en emotioneel
getuigen over de wreedheden van ISIS… Spijtig had ik geen vertaalkoptelefoon
want zij vertelde Arabisch… Misschien dat dit later allemaal op de webstek van
Sant’Egidio wordt gepubliceerd. In ieder geval was de lichaamstaal duidelijk
genoeg en op het einde van haar betoog legde ze de rechterhand op het hart,
groette ze met de handen bijeen voor de borst en daarna ineen gestrengeld (m.i.
liefde en respect – groet – hoop).

We komen aan het laatste deel.: de voorstelling van
enkele religieuze leiders:

Ignatius Aphrem II, Syrisch Orthodox Patriarch van
Antioch en Midden Oosten: “Onze wereld is getuige van verschrikkelijke
tragedies. Er is niet veel veranderd in onze humane evolutie… Zonder vrede zal
er geen toekomst zijn. Vrede is een noodzakelijkheid voor een vrij leven. Jezus
Christus zei dat je hart niet mag vertroebeld zijn maar zich in vrede dient te
bevinden.” Hij gaf dan een overzicht van de situatie in het Midden Oosten…

Kwamen nog aan het woord maar telkens in hun landstaal:

Abraham Skorka, Rabbi uit Argentinië; Shawki Ibrahim
Abdel-Karim Allam, Groot-Mufti van de Arabische Republiek Egypte; Gijun
Sugitani, Opperste-Adviseur van de Tendai Boeddhistische Strekking uit Japan.

Tot slot werden alle sprekers warm bedankt voor hun
inbreng en ondersteuning voor wereldvrede.

Motto: “We dienen met moed en mededogen te ijveren voor
vrede!”

Maandag en dinsdag gaan er op diverse locaties verschillende
rondetafel gesprekken door die publiekelijk kunnen gevolgd worden, keuze alom.  

Meer info op: www.peaceisthefuture.be

Slotmoment dinsdag 9 september om 19u op de Grote Markt,
je dient wel een toegangskaart te bezitten om veiligheidsredenen…-> te bekomen op het “pop-up kantoor” in de Kammenstraat net naast de Sint-Augustinus kerk.

take down
the paywall
steun ons nu!