De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vangheluwe. Kerkleiders, stop de inteelt

Vangheluwe. Kerkleiders, stop de inteelt

vrijdag 15 april 2011 11:28
Spread the love

De laatste maanden heb ik zoals de meesten onder u een en ander bijgeleerd over pedofilie. Zo bijvoorbeeld over het onderscheid tussen structurele pedolielen en gelegenheidspedofielen. Ik leerde  ook bij dat pedofielen meestal de ernst niet inzien van wat ze doen. Of meneer Vangheluwe een structurele dan wel een occasionele pedofiel is, weet ik niet. Maar dat hij de ernst van zijn daden niet inziet, is nogal wiedes. Zo  als ook duidelijk is dat hij situaties absoluut niet goed kan inschatten. Welke bisschop geeft nu zulk interview op televisie enkele dagen voor Pasen?

Dit brengt me tot een reeks bedenkingen. Kan het zijn dat niemand van de mensen die vroeger regelmatig met hem omgingen  iets van zijn pedofiele geaardheid gemerkt heeft? Tja, misschien wel. Blijft dan nog de vraag, waarom niemand in die familie een stap gezet heeft naar iemand buiten de familie om het probleem minstens toch ergens aan te kaarten…

Ik ben in mijn hele leven drie keer – niet veel, hé – indirect geïnformeerd geweest over een pedofiliezaak, en uit die ervaringen heb ik geleerd dat het echt niet zo moeilijk is om daar op de kortste keren iets aan te doen. (Neen, ik ben niet diegene op wie een psychiater – mi.i. ongepast – reageert in De Morgen als hij over een amateur psycholoog uit kerkelijke kringen spreekt die iemand naar hem toestuurde.) Soit.

Andere vraag, en die is wat mij betreft minstens even verontrustend: kan het zijn dat niemand van de mensen die regelmatig met meneer Vangheluwe omgingen zag dat meneer Vangheluwe wellicht niet echt een geschikte beleidsmens was? Wat hij nu immers laat zien, is dat elk elementair beoordelingsvermogen in kritische situaties hem ontbreekt.

Dit is verontrustend.  Dat collega’s nooit iets van een manifest tekort aan beoordelingsvermogen bij hem gemerkt hebben, is toch bedenkelijk, niet? En ik zoek dan niet in de richting van complottheorieën of doofpotacties van hun kant,  maar in de richting van een schromelijk tekort aan efficiënt beoordelingsvermogen bij hen zelf.

Ik vind al lang dat er iets schort aan het management in de kerk. En ik spreek nu als gelovige. Al jaren lang leveren kerkelijke beleidsmensen het bewijs dat ze de situatie niet goed aankunnen. Ze krijgen de machine niet opnieuw in gang, falen op het vlak van “goed bestuur”, verhullen zich continu in een woordgebruik dat meestal niet terzake doet. In normale verenigingen trekt men zijn conclusies.

Men stuurt zulke mensen met verlof of men vervangt ze, misschien niet allemaal (voor de continuïteit), maar toch enkele. Onze ingewikkelde samenleving vraagt meer bekwaamheid, meer efficiëntie… De tijd van herderkes en kuddekes van schapen is al lang voorbij en wordt enkel nog gecultiveerd door een “achterhoede” die maatschappelijk niet echt meer terzake doet. Ondertussen zitten diegenen die zich vandaag “randkatholieken” noemen te wachten op “goed bestuur”, krachtige initiatieven, mensen die hun programma maatschappelijk relevant kunnen maken .

Waarom lukt dit vandaag in België niet? Dit heeft niets met geloven of niet geloven te maken. Dit heeft alles te maken met een inteelt in kerkelijke beleidskringen. Als die mensen echt de kerk graag zien, zoals ze zo graag zeggen, dan moeten zij prioritair met die inteelt stoppen en structureel mensen bij beleid aantrekken die opnieuw empathie en voeling hebben met de samenleving.

Niet om die samenleving in alles te volgen, maar om er kritisch en constructief vanuit hun “vertrouwen” (want dat is geloof toch voor een hedendaagse gelovige) in de wereld te staan. Als ik rondom mij kijk inde kerk, zie ik echt voldoende talent, maar het wordt niet geëxploiteerd en wat men dan vaak naar boven laat komen,  is te eenzijdig de exponent van één bepaalde kerkelijke cultuur die te braaf en soms te sukkelachtig overkomt. Daarmee kan je het vandaag in onze samenleving niet redden.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!