De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Trefdag “Activering zoals het is…(over)leven op de arbeidsmarkt” – 26 oktober 2012
Gent, Debat, Arbeidsmarktbeleid, Activeringsbeleid, Degressieve werkloosheidsuitkeringen -

Trefdag “Activering zoals het is…(over)leven op de arbeidsmarkt” – 26 oktober 2012

maandag 22 oktober 2012 17:29
Spread the love

Op de vooravond van de invoering van de degressieve werkloosheidsuitkeringen organiseert de Lege Portemonnees (*)  i.s.m. het Netwerk tegen Armoede en departement Mens en Welzijn van HoGent een trefdag rond activering.

Op deze trefdag nodigen we niet enkel professionelen van het arbeidsmarktgebeuren, maar ook syndicalisten, maatschappelijk werkers, langdurige werklozen, mensen in armoede, studenten,… uit om enkele trends binnen activering kritisch tegen het licht te houden.  

In de voor- en namiddag worden 4 interactieve werkgroepen georganiseerd die telkens vanuit concrete verhalen vertrekken en handelen rond: interim werk, vrije studiekeuze, onbetaalde arbeid, uitbesteding van het arbeidsmarktgebeuren,  het gehanteerde discours, de onzichtbaren van de arbeidsmarkt, aan de slag boven vijftig en Werk-Welzijnstrajecten.  We vertrekken vanuit praktijkervaringen van de deelnemers om analysen en goede voorbeelden uit te wisselen. Op het einde van deze dag willen we komen tot een aantal concrete initiatieven.

Als afsluiter wordt het debat “Wat is er na 15 jaar activering bereikt?” georganiseerd van 15 u -16u30.
We een aantal politici, wetenschappers en syndicalisten 3 vragen rond het activeringsbeleid van de laatste 15 jaar voor:

 1. Helpt de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen meer mensen aan het werk of duwt het hen richting armoede?
 2. Gaan activering en precarisering hand in hand?
 3. Kunnen we na 15 jaar activering zeggen dat het beleid werkt?

Volgende sprekers hebben bevestigd aanwezig te zijn op het debat:

 • Marc De Vos ( Directeur Itinera Institute)
 • Dr. Walter Van Trier ( Vakgroep Sociale Economie – Universiteit Gent)
 • Henk Termote ( Medewerker arbeid van het Steunpunt Armoedebestrijding)
 • Peter Mertens ( Auteur “Hoe durven ze?” – woordvoerder PVDA)
 • Jean-Marie Debaene ( Directeur Studiedienst Vlaams ABVV)
 • Chris Serroyen  (Hoofd studiedienst van ACV)
   
 • Moderator: Luc De Droogh (docent Hogent – departement Mens en Welzijn)

Gezien deze uitwisselingsdag ( reeds 180 deelnemers) nu al een groot succes, kan men niet meer inschrijven voor de werkgroepen. Er is echter wel nog voldoende plaats (400) voor enkel deelname aan het debat, een inschrijven is hiervoor niet nodig. Het debat zal doorgaan in Gebouw D van Hogent, Campus Schoonmeersen, Voskenslaan 270, 9000 Gent.

(*) “De Lege Portemonnees” is een netwerk van individuen en organisaties dat niet langer machteloos wil toekijken terwijl armoede en sociale uitsluiting blijft toenemen. Via maandelijkse bijeenkomsten en diverse acties komen we op voor waardig werk en een menswaardig inkomen, voor iedereen. De Lege Portemonnees is een samenwerking tussen:

Samenlevingsopbouw gent vzw, Werkwijzer vzw, ACV – Surplus Gent-Eeklo, Vorming en Actie voor Werklozen-ABVV Oost-Vlaanderen, KAJ-Oost-Vlaanderen- Interimactie en Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw.

meer info: www.legeportemonnees.be

take down
the paywall
steun ons nu!