De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

we are one

“trans*mens” (ook “genderqueer” of “transgender” genoemd) en wat je kan “beleven”… – een reflectie –

donderdag 31 oktober 2013 09:36
Spread the love

*origineel op 31/10/2013 en af en toe bijgewerkt

Een persoonlijke reflectie over wat je zoal eventueel kan meemaken als je er voor uitkomt dat je een vrouw in een mannenverpakking bent, dit niet met de bedoeling in een “slachtofferrol” te kruipen! Edoch om er iets mee te doen!

“Trans*personen” komen de laatste tijd meer en meer in het nieuws zij het met ups en downs… Dat het een hele weg is op psychisch vlak kan ik beamen en is voor iedereen verschillend en zuiver persoonlijk en daar mag/kan iemand anders niet over (ver)oordelen: dat is van jou! Dan ben je evenwel “anders” en krijg je eventueel “uitdagingen” te verwerken, zeker op het moment dat je jezelf toont zoals je bent/voelt. In mijn geval fysiek een man (en dat hou ik zo) maar mentaal een lesbische vrouw (genderidentiteit). Als je dan begint te spelen met vrouwelijke attributen zoals kledij, eyeliner, lipstick, mascara, oogschaduw, nagellak, sexy leggings, minirokje, damesschoentjes, etc dien je wel “gewapend” te zijn tegen (af en toe) minder plezante opmerkingen, uitgelachen te worden en/of andere “belevingen”. Maar daar dit “zijn” zo natuurlijk aanvoelt, raakt je dat niet. Voor enkelingen edoch vnml in de naaste familie-, vrienden-, collega- en kennissenkring keurt men jouw “outing” af en beschouwt men je als “geestesziek” (sic) wat best te begrijpen is vanuit hun standpunt gezien. Als je dan probeert uit te leggen hoe je bent/voelt stuit je op onbegrip en afwijzing maar dan is dat zo: je dient dit te aanvaarden want zij kunnen jou niet aanvaarden. Zo ga je door met de vele lieve mensen die jou wel accepteren.

Hierdoor krijg je kracht en energie en voel je je gelukkig en sta je volledig positief tegenover “de dingen des levens” en ervaar je alles zeer bewust. Eigenlijk surf je op de kosmische golf en volg je volledig je intuïtie op spirituele wijze. Je bent zeer kritisch ingesteld, open en ruimdenkend. Je maakt associaties die anderen niet leggen of “zien” en dat komt dan soms bedreigend over, men krijgt zelfs “schrik” van jou en beschouwt je als “manisch psychotisch” (sic). Kortom “niet normaal”!

Je kan hierdoor met de psychiatrie in aanraking komen als er ergens een dokter is die de “tegenpartij” gelooft en heb je kans gedwongen opgesloten te worden in een PAAZ of PC want dit “zijn” wordt spijtig genoeg nog steeds beschouwd als een afwijking, nl “genderdysforie” of “identiteitscrisis”. Dr Griet De Cuypere UZ Gent afdeling Seksuologie en genderproblematiek ijvert al een hele tijd om dit bewustzijn, wat biochemisch te verklaren is (je lichaam is een chemisch fabriekje), uit het psychiatrisch handboek te laten schrappen, de befaamde DSM (nu reeds de 5[de] editie). 10 jaar geleden waren homo’s en lesbiennes ook nog “geestesgestoord”, gelukkig is dat toen (pas!) geschrapt. Nu de “trans*mensen” nog en misschien nog wat “varianten” want iedereen is uniek en een combinatie van allerhande “gevoelswerelden”. De indeling/scheiding vrouw-man is te ver doorgedreven en te dominant want iedere vrouw heeft wel wat mannelijke eigenschappen en iedere man wel wat vrouwelijke en bij de één is dat meer of minder uitgesproken dan bij de ander. Als dat gevoel “fifty-fifty” is ben je volledig in balans ofte harmonie (alchemie – de unificatie). Alles is een mentaal evolutieproces en als je totaal open bent en ruimdenkend dan leer je constant bij = de juiste informatie en de juiste mensen komen je toe gevallen.

Zo kan je je “zelf” verder ontwikkelen en eigenlijk stopt dat niet meer. Een mooie hulp in mijn geval is de Japanse Krijgskunst AiKiDo (= de weg naar harmonie door innerlijke kracht = die innerlijke kracht is je geest) gesteund op de bushido (erecode van de samoerai – BuDo) en zen-boeddhistische en shintoïstische (sjamanistische) filosofie.  Hierdoor ben je zowel fysiek als mentaal in optima forma en ben je voorbereid op al het “negatieve” wat je dan ombuigt in positieve vibraties. Het leven, wat een gift is, is te mooi om er zelf een einde aan te maken maar spijtig genoeg gebeurt dit veel te veel. Door “anders” te zijn en er voor te gaan (op een zachtaardige wijze zoals stromend water) breng je verandering en zal men wel dienen in te zien dat iedereen een “vrouw-man” of “man-vrouw” is. Het samengaan van de tegengestelde energieën. Als je die kan laten samengaan (yin-yang) ben je gerealiseerd als “mens”… 1+1=3 (trinity).

Ten andere “Adam” (o.a. de eerste profeet in de Koran) was ook zo en “God” heeft “hem” een rib ontnomen en de “vrouw” gecreëerd = dualiteit. O.a. de kabbalisten zien het huwelijk als heilig want dan komen vrouw en man terug bijeen. Het Heilige of Mystieke Bruiloft. De Mona Lisa van Leonardo Da Vinci wordt door vele experts beschouwd als een zelfportret = Leonardo zag zich ook als vrouw maar in die tijd moest je je niet gaan uitdossen als de andere sekse want dan wachtte de brandstapel of andere “leuke” dingen…

Waarom hebben sommige mensen het toch zo moeilijk met het feit dat er mensen zijn die “anders” zijn en niet binnen de lijntjes vallen of lopen? Zonder dwarsliggers kan een spoorweg ook niet liggen en dixit Albert Einstein “de andersdenkenden zullen de wereld redden”.

O’Sensei, de stichter van AiKiDo, zei ook van zichzelf: “ik ben wel een man maar heb vele vrouwelijke eigenschappen.”

Een mooie spreuk die me sterkt is deze: “al wat je niet doodt, maakt je sterker” en een mens (= latijn voor “geest”) is veerkrachtig en flexibel, als een bamboestengel maar je dient vooral in jezelf te geloven en je eigen lief te hebben, zonder narcistisch te zijn, en aanvaarden zoals je bent. Eens je deze “staat” bereikt kan je onvoorwaardelijke liefde geven en evolueer je verder en verder, dat stopt niet meer…

Het verhaal gaat verder:

Het kan zijn dat je gedwongen werkongeschikt wordt verklaard alhoewel dat volledig onterecht is en dus discriminatie! Men laat je dan later afvloeien wegens “dwingende medische redenen”. Zo dient men geen ontslagpremie uit te betalen en kan je terugvallen op werklozensteun via de RVA in afwachting van je (brug)pensioen. Men durft evenwel jouw ‘ziekte’ niet op papier te zetten… Als je dit dan weigert wegens niet “ziek” krijg je financiële problemen wegens te weinig inkomsten = je valt terug op 60pct via de mutualiteit en eventueel geen inkomsten meer als de adviserend arts je ook arbeidsbekwaam acht! Als dan je “liefhebbende” partner naar de huisarts stapt en daar op gebiedende toon een “omstandig medisch verslag” laat opstellen waarbij je “manisch psychotisch” ofte “delusional disorder” aangesmeerd krijgt zonder jouw fysiek te consulteren en dit voor het Vredegerecht komt, kan het zijn dat er een schuldbemiddelaar aangesteld wordt die jouw vermogen dient te beheren maar daar meestal geen tijd voor heeft. Met weerom verstrekkende gevolgen = in gebreke stellingen, nalatigheidsintresten en extra administratiekosten e.d. wegens niet uitgevoerde betalingen met een registratie van wanbetaler bij de Nationale Bank van België als uitloper. Daar van het één het ander komt (het befaamde sneeuwbaleffect), word je ook nog eens gedwongen opgesloten in een psychiatrische instelling! Als je het geluk hebt in beroep van deze zaken vrijgesproken te worden kan het zijn dat je partner er helemaal niet mee om kan en je niet meer kan zien of verdragen. Je wordt uit je eigen woning “gedreven” (op een beleefde manier) door deurwaarder en politie! En dan sta je op straat zonder boe of ba = trek je plan! Dan dien je creatief te zijn… en hopelijk heb je en breed sociaal netwerk 😉

Toen ik bv vroeg aan de Vrederechter waarom er in het vonnis staat dat ik een gevaar voor de maatschappij zou zijn, alsook voor mezelf en zou lijden aan hoogheidswaanzin en onaangepast gedrag en nog wat fraais zei deze laconiek dat dit zo uit de computer komt… Dankzij het beroep ben ik verlost geraakt van de bewindvoering én de gedwongen opsluiting die men zelfs met een jaartje wou verlengen en me spuiten wou beginnen te geven… “Dan moet je niet meer zo veel pillen slikken!”

Als besluit durf ik te stellen dat de maatschappij ziek is, dat zulke dingen zomaar kunnen gebeuren en “men” gewoon geen rekening houdt met mensen die “anders” zijn. Als je niet meedoet aan deze mallemolen dan word je verstoten, val je uit de boot edoch kan ik zwemmen.

“Mijn” boodschap is dan ook: kom er ten volle voor uit wie je bent en draag geen masker(s). Wees niet bang of heb geen schrik! Hoe meer mensen gaan tonen hoe ze echt zijn hoe meer anderen zullen volgen of er toch zeker rekening mee dienen te houden en dat is een opwaartse spiraal! Ten andere in Berlijn, Londen, Götheborg,… is het volledig aanvaard dat mannen zich als vrouw tonen. In de modewereld is dat ook totaal acceptabel alsook in de muziekwereld, dus waarom niet in deze?… En wat doen vele “mannen” als het carnaval is?… of stiekem thuis als ze alleen zijn…

Tot slot even een tekstje citeren uit het Happinez magazine nr5 2013 met als onderwerp “vrijheid”:

Volgens de kabbala schiep God eerst een mens die een dubbel wezen was, zowel vrouwelijk als mannelijk en deelde hij die doormidden zodat Adam en Eva ontstonden. Daarom lopen we allemaal rond met een halve ziel en is het onze taak om onze wederhelft te vinden en met hem of haar samen te smelten: dan zijn we weer heel.

Noot: maar op de keper beschouwd “zit” alles in je”zelf”…

Het idee dat we eigenlijk maar half zijn en een andere helft missen is in vele mythen en oude verhalen verwerkt.

Bekend is de versie van Aristophanes die Plato beschrijft in zijn boek ‘Symposium’ uit de vierde eeuw voor Christus. “Oorspronkelijk waren alle mensen bolrond”, zei hij “en heel sterk. Ze hadden twee naar buiten gerichte gezichten, vier armen en vier benen waarmee ze heel hard konden lopen en ook hun geslachtsdelen zaten aan de buitenkant. Sommigen waren helemaal man, anderen helemaal vrouw en velen waren zowel mannelijk als vrouwelijk. Maar deze bollebozen waren trots en hoogmoedig en ze spanden samen tegen de goden. Voor straf sneed Zeus de mensen doormidden zoals je een ei doorsnijdt met een haar. Een slimme zet, want het halveerde hun kracht en bovendien waren er in één klap twee keer zoveel mensen die aan de goden konden offeren. Apollo kreeg opdracht de gezichten naar de voorkant te draaien, zodat de mensen goed beseften wat er met hen gebeurd was en ze zich konden bezinnen op hun gedrag.

Maar na de splitsing hunkerden de helften zo verschrikkelijk naar elkaar dat ze alleen nog maar op zoek gingen naar hun wederhelft. Als ze die gevonden hadden, omklemden ze elkaar krampachtig, lieten elkaar nooit meer los en zo hongerden ze dood. Daarom verplaatste Zeus de geslachtsdelen naar voren: zo konden ze zich tijdelijk met elkaar verenigen en daarna gewoon aan het werk.”

Aristophanes vertelde dit verhaal om het fenomeen van de erotische aantrekkingskracht te verklaren. Alle verliefdheid is een hunkering naar de wederhelft die we verloren zijn, stelde hij. Maar doorgaans nemen we genoegen met een substituut voor die oorspronkelijke echte andere helft van onszelf.

Einde citaat. Er is meer te vinden op “het internet” zoals bv

http://www.sparknotes.com/philosophy/symposium/section6.rhtml

http://outsmartmagazine.com/2013/02/the-other-half/

Wenst u te reageren: de_speelkelder@hotmail.com

Wenst u meer info: http://transgenderinfo.be/

 

Voel je je ook “zo” en word je eventueel niet begrepen of gediscrimineerd? => kom eens vrijblijvend naar een ontmoetingsavond bij GenderFlux, een “clubje” van “andersen” waar iedereen welkom is en waar we respectvol met een luisterend oor met mekaar omgaan. Dit iedere 2de zaterdagavond van de maand in het Roze Huis te Antwerpen Draakplaats 1, boven taverne Den Draak vanaf 19u30. Zie ook onze webstek: www.genderflux.org  voor de agenda want af en toe doen we eens iets anders…

Even terzijde:

Ps heb een arbeidsrechtszaak aangespannen en dit werd gepleit op 20/09/2016 Arbeidsrechtbank Antwerpen. Vermits er volgens ons discriminatie in het spel is zat er een arbeidsauditeur bij en deze heeft onlangs zijn verslag overgemaakt aan beide partijen. We hadden tijd tot de 10de november om hier op te reageren en dan gaat de rechter uiteindelijk beslissen op 13 december e.k. Spannend 😉

Noot dd 24/07/2017: de ex-werkgever heeft hoger beroep aangetekend en dan is de (hopelijk) uiteindelijke uitspraak op 18/10/2017… Ben benieuwd!

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!