De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tijd om de economie af te schrijven

Tijd om de economie af te schrijven

donderdag 17 juli 2014 10:00
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Zolang ik leef draait de wereld om geld, maar waarom? Waarom draait de wereld niet primair om wereldwijde vooruitgang, om zelfontwikkeling, om eerlijkheid, duurzaamheid en balans? En waarom gelooft niemand meer in idealen? Een utopie is een visie, een richting, perfect zal het niet zijn en ook niet altijd even realistisch, maar de richting kunnen we wel kiezen! De economie heeft zijn ding gedaan, nu moeten we verder.

Het enige wat constant is, is de verandering. – Boeddha

Fundamentloze chaos

We zien en horen het elke dag. De economische crisis laat zien dat het bankenstelsel geen fysiek fundament meer heeft. De politiek heeft zichzelf vastgebonden in regels en spreken met reclametaal. De belastingdienst heeft de zaken niet op orde en kan zichzelf niet meer overzien vanwege de complexiteit. Iedereen kent wel iemand die eens bij het UWV is geweest waar zij verlost werden van perspectief en initiatief. Multinationals ontduiken massaal en legaal (netjes volgens de regels) belasting. De lijst is eindeloos en er lijkt maar één verliezer, de gewone burger. Maar uiteindelijk zijn we allemaal de verliezers van onze moeder. De Aarde, onze gezamenlijke achtertuin, die we als een stelletje onopgevoede kinderen volledig afbreken, door haar kapot te consumeren en wij doen dat trots in de naam van “economische groei”!

Laten we ‘het menselijke tijdperk’ begroeten. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van ons. – Wubbo Ockels

De bestuurder van onze maatschappij

De wereld wordt momenteel gestuurd door ons economisch stelsel, niet meer door mensen. Alhoewel we steeds corrigerende regeltjes toevoegen, pleisters plakken en doen alsof het goed gaat, zijn we een racewagen zonder chauffeur. Terwijl we op volle snelheid de bocht in gaan komt er langzaam maar zeker het besef bovendrijven. Het besef dat we de controle die we dachten te hebben, al lange tijd geleden verloren zijn. Het stelsel heeft de controle over ons overgenomen. Net als de gedachten van een mens, die van onszelf lijken, maar die iemand onbewust kunnen overnemen. Het economische systeem is wereldwijd, waar we besluiteloos zijn, omdat we niet goed hebben leren samenwerken, omdat we te veel verschillen, omdat we elkaar niet begrijpen, omdat we onszelf niet eens begrijpen.

Problemen door economische efficientie

De rode draad door al onze huidige problemen is onze economische drijfveer. De onderstaande punten kun je op bijna elke branche toepassen, denk aan gezondheidszorg, educatie, milieu, geef mij maar voorbeelden van branches waarin je deze problemen niet tegenkomt.

  • Gebrek aan sociale interactie, steeds verdere abstractie van menselijkheid
  • Gebrek aan werknemers op de werkvloer (met als resultaat stress en burnout)
  • Gebrek aan zelfontwikkeling (scholing gericht op arbeidsmarkt)
  • Beperkte innovatie door afhankelijkheid van subsidies
  • Chaos en tegenspraak door het (blind) volgen van regels i.p.v. regels te zien als richtlijnen die dienen voor houvast. Want hoe vaak heb jij de regels van onze wet gelezen?
  • Bonussen en topsalarissen zijn ideeën van slimme mensen, niet van intelligente mensen. Iedereen is waardevol, niet gelijk, maar gelijkwaardig. We zijn allemaal natuur.

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. – Albert Einstein

Slimme vissers

De economie is een visvijver waar slimme (maar niet altijd intelligente) mensen steeds meer vissen uit vangen, en niet meer teruggeven. Wie steeds meer bezit, pakt steeds meer af van anderen, want het totale fysieke bezit blijft gelijk, alleen steeds extremer verdeeld. Het contrast wordt groter. Een slimme visser vist zo snel mogelijk de oceaan leeg om snel van de opbrengst te genieten. Een intelligente visser behoud balans, de groei op de aarde is niet oneindig. Willen we verder groeien, dan moeten we wereldwijd samen kijken, voorbij de aarde, en ook daar is de voornaamste weerstand, geld. Dergelijke investeringen betalen zich niet uit in decenia, maar zijn investeringen in de mensheid.

There is ultimately no such thing as “your life”, since you and life are not two, but one. – Eckhart Tolle

En wat kun jij doen?

Is de huidige wereld de wereld die je wilt voor jezelf? Is dit de wereld die je trots kunt laten zien aan je ouders? Is dit de wereld die je met een goed gevoel kunt overgeven aan je kinderen? Misschien geeft het een zwaarmoedig gevoel, maar ik ben er van overtuigd dat het anders kan, als de mensheid het wil. Laat het vergrootglas waarmee je alleen jouw vakgebied en directe omgeving bekijkt even los en kijk even om je heen. Echt, kijk eens om je heen. Alleen kunnen we het niet, maar spreek er eens over met je familie, vrienden, collega’s en je zult verbaast zijn hoeveel mensen met dezelfde ideeën rondlopen, samen kunnen we het!

Hoe zou een samenleving eruitzien waar geld weer een ruilmiddel wordt en geen doel meer is, evenmin een finaal oordeelcriterium? Waar solidariteit niet weggedrumd wordt door opgeblazen individualisme? Waar constructieve samenwerking voorrang krijg op competitie? Waar we geen fortuinen besteden aan reclame die mensen niet informeert maar veeleer verleidt? Is dat alternatief echt zo naief? – Stefan Vanistendael

Je kunt je ook afvragen… waarom zouden we hiermee doorgaan? Elk begin heeft een eind, zo ook die van het economische tijdperk. Wordt je daar bewust van en laat je niet te veel meeslepen door alle afleiding om ons heen. Leer jezelf kennen en geniet van onze gezamelijke achtertuin! Onderhoud haar goed!

Ken uzelf. – Grieks spreekwoord

take down
the paywall
steun ons nu!