De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Storm und Drang

Storm und Drang

zaterdag 10 oktober 2015 09:51
Spread the love

Unie strijders voor de Unie, een inter- nationalistische storm  und drang.

Een paar keer per jaar komen zij bij elkaar en praten over de gieren stand.

De Unie houdt alle Europeanen worteltjes voor. en zij rennen van wortel naar wortel.

Arme landen knabbelen uitgekleed op het schavot.

In vergadering bijeen, praten zij dat het dondert in de glazen.

Unie handelaren prijzen wat elk land moet begrijpen,

bezuinigen, inleveren om  in de rij komen te staan als leverancier.

De Unie is baas over andermans grond.

Het hele hebben en houwen wordt door elkaar geschud, afgepakt, afgestraft.

Werk in uitvoering een moordende voedselbank.

take down
the paywall
steun ons nu!