De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Storm in Libië

maandag 18 september 2023 12:56
Spread the love

Ik moet het even van me afschrijven.

De teller begon op enkele honderden, het werden er al gauw een paar duizend en ondertussen zijn het er tienduizenden. Meer dan 20.000 vermisten en doden, daar staat de teller ondertussen. Ze werden meegesleurd door een modderstroom en overstromingen veroorzaakt door storm Daniël. 

Daniël zou een onmogelijk te voorziene storm geweest zijn en dat in een verscheurd land dat zijn infrastructuur verwaarloosde, met dambreuken tot gevolg. Zo lijkt het toch als we de berichtgeving mogen geloven.

Tot enkele jaren geleden was Libië een relatief welvarend land. De leider van dat land werd het ene decennium op handen gedragen door het Westen, en dan weer was hij de baarlijke duivel. Zo kabbelde dat enkele decennia verder naargelang hij de belangen van de ene of de andere Westerse leider kon dienen.

En dan kwam er dat onzalige moment waarop die leider aankondigde dat hij petroleum liever niet meer in dollar zou verhandelen en een alliantie wilde opzetten die een alternatief voor de dollar zou opzetten. Dat was voor alle Westerse leiders het signaal om zo snel mogelijk van Khadaffi af te geraken. 

Snel werden alle foto’s waarop ze handjes schudden van het internet verwijderd. Tot enkele maanden daarvoor was hij immers voor Europese staatshoofden een personage waarmee ze graag op de foto stonden. Hij leverde hand-en-spandiensten om de vluchtelingen uit Afrika tegen te houden.

Plots was er in Libië een opstand met goeden en slechten. Alles wat er aan overheid was werd vakkundig vernietigd met de hulp van Westerse bommen en F16’s. De bevolking werd overgelaten aan warlords en de maffia. De hele regio kreeg te kampen met “opstandelingen” die zich bedienden van de wapens die ze voor een appel en ei in Libië op de kop konden tikken.

Als er vandaag geen degelijke overheid is in Libië, als de infrastructuur verwaarloosd werd, dan komt dat niet uit de lucht gevallen.  Onze Europese leiders hebben meer dan boter op het hoofd, ze hebben het samen met hun Amerikaans vrienden georganiseerd.

Deze storm in het woestijnland Libië, was ook helemaal niet onmogelijk te voorzien, hij is het gevolg van de klimaatopwarming. 

Wetenschappers waarschuwen al decennialang voor dergelijke fenomenen. Zoals die wetenschappers ook al decennia aangeven, zullen de armste landen het hardst getroffen worden door de fenomenen die de opwarming met zich meebrengen. 

We weten dus al jaren dat er dergelijke stormen zitten aan te komen, ze doen zich trouwens steeds vaker voor ook in onze eigen achtertuin, denk maar aan de overstromingen aan de oevers van de Vesder. Maar onze leiders blijven doen alsof het “onvoorspelbaar” was, en bereiden zich niet voor.

Als het over hun vermogen gaat zijn de rijksten dan al wel weer enkele decennia verzekerd tegen mogelijke gevolgen van die opwarming, daar bestaan speciale verzekeringen voor.

We hebben allemaal gezien hoe de overheid in gebreke bleef voor de slachtoffers van die overstroming in ons eigen land. De hulp kwam van vrijwilligers die maanden aan een stuk hun vrije tijd hebben opgeofferd om de slachtoffers bij te staan, puin te ruimen, soep te uit te delen, …

Er staat nu voor Libië een vliegtuig klaar met enkel tientallen tenten en een paar honderd slaapzakken. Als we niet uitkijken zullen we wat er nog overblijft van lokale landbouw, textiel,… in Libië definitief de nek omwringen door de massale import van onze overschotten. Alle begrip trouwens voor de Marokkaanse overheid die de Westerse hulp op afstand houdt, de ervaring leert dat het wel eens een zeer vergiftigd geschenk kan zijn.

Tractoren, bulldozers, bouwmaterialen, waterleidingen, … dat lijkt mij de hoogste nood te zijn. De Libiërs hebben middelen nodig om hun land, hun industrie terug op te bouwen, hun steden te restaureren, …

Ik weet het, in wat hierboven staat ga ik misschien hier een daar kort door de bocht. Maar ik moest het even van me afschrijvenCreative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!